Přehled událostí www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Jiří HradecOrientační heslovitá data.

1963 - 1996 jako autor, muzikant, aranžér a studiový hudebník působím v mnoha hudebních seskupeních (mj. Bigbít).
1980 nečekám, jak bylo tehdy nutné, zda hudební režisér, či dramaturg oficiální normalizační kultury vybere mou hudbu pro profesionální nahrání ve zkostnatělém kamenném studiu a vyrábím si soukromé nahrávací studio.
1983 mnou natočená vlastní hudba se začíná používat ve filmu, televizi, rozhlasu apod.
1985 - 1991 umožňuji ve svém studiu nahrávky desítkám kapel, zpěváků a muzikantů.
1987 podepisuji smlouvu s OSA o mé ochraně, vedení OSA okrádá skutečně užívané autory, přerozděluje částky za užití jejich hudby ve svůj prospěch - přehazuje peníze vidlema, jak říká současné vedení OSA (šéfem právního odd. byl ředitel OSA Slanina), probíhá aféra OSA - NOSTRA (360kB).
1988 - 1989 vycházejí mé články o nahrávání hudby, MIDI, atd. v měsíčníku Melodie, rubrika "Domácí studio"
1990 - 1992 chodím na OSA urgovat neproplácení mé hudby užité např. v ČT, mé reklamace se všem zdají být logické, podnětné, ale nikdy je nevyřešili (neproplácení znělek, atd.).
1992 - předsedou výboru OSA je Petr Janda, dochází k právní transformaci OSA, čili k právnímu chaosu, komisi OSA pro otázky tvorby poskytuji nahrávky mé hudby ze soutěže Tutovka, pořadu TOF - Trh, obchod, finance a dalších užití, které "ochranný" svaz OSA dodnes neproplatil.
Jiří Hradec, záběr z pořadu NADORAZ, r.19968. březen 1993 - na jednání Andrštovy komise pro tvorbu zjišťuji absenci pravidel, OSA požaduje videodůkazy, ale nemá video, na jejich žádost se vyjadřuji písemně. Po neřešení reklamací na neproplácení hudby podávám proti OSA záhy žalobu, pro tříletou promlčecí lhůtu jsem o honoráře za užití před rokem 1990 přišel.
1993 - Prestižní mezinárodní festival MIDEM 1993 vyhrává kapela se skladbou nahranou v roce 1991 u mne, členové vedení OSA stupňují mou diskriminaci, neboť koláč pro uplatnění je jen jeden a nenabyde, jak říkají. Andršt o sobě v medailónu ČT říká, že je služebníček hudby (spolupráce Ducháč - předseda dozorčí rady OSA, legislativní komise OSA, dramaturg a hudební režisér ČT – později nařkne vedení OSA ze střetu zájmů a propojení s ČT mne).
prosinec 1993 - Pavel Chrastina se po usmíření s předsedou výboru OSA Petrem Jandou vrací z emigrace, aby lhaním a podvody odváděl pozornost od právního chaosu OSA, okrádání autorů a neprůhledného hospodaření s miliardami Kč, vybíraných pod záminkou údajné ochrany autorských práv.
30. prosinec 1993, po neřešení mých reklamací na neproplácení za užití hudby, podávám žalobu (1) proti OSA na léta 1990, 1991 a 1992, která se dosud neprojednává a v r. 2006 se zjistila ztráta celého spisu u soudu i v OSA.
19. únor 1994 - valné shromáždění OSA, P. Janda, předseda výboru OSA, znevažuje hudbu jiných autorů, užitou např. k počasí a Teletextu, která prý nemá s archivní hudbou nic společného - OSAmj. Bach, Mozart, Ježek, Presley - OSA později tvrdí, že autoři hlásili sami sebe (v r. 1996 sehrálo vedení OSA novinářům překvapení, že existuje Teletext). Pavel Chrastina, bývalý spoluhráč Jandy a dlouholetý pracovník ČT, se ihned po návratu z emigrace stává členem výboru OSA, legislativní komise OSA a šéfredaktorem Zpravodaje OSA, je v dozorčí radě Jandova studia. Objevují se falzifikáty hlášení hudby z ČT na OSA (mnou reklamovaná soutěž Tutovka z roku 1992), vyplněné prý mnou, s mým údajným vlastnoručním podpisem. Začíná vysílat TV Premiera a NOVA. Měl jsem na OSA ohlášených asi 350 skladeb, tisíce užití ročně, v TV ve více než 20-ti pořadech denně.

Policie ČR září 1994 - u soudu nemohli najít můj spis, ujistil jsem je, že mám všechny kopie listin soudem okolkované a k dispozici.
1. říjen 1994 - došlo k vloupání do mého bytu, po mém ohlášení přijely 2 auta specialistů Policie ČR, záznamy o tom se později ztratily. K pokusu o další vloupání došlo 24.12.2002. Od roku 1997 jsem sledován policií.
Říjen 1994 - komponuji, aranžuji, hraji na všechny nástroje a ve svém studiu nahrávám kmenovou hudbu pro 2 rozhlasové stanice, za její užívání mně OSA nikdy neproplatil ani haléř.
6. únor 1995 - píši obsáhlé konkrétní námitky proti vyúčtování OSA (18 listů, výpočty, příklady, pořady, skladby, 1 minuta má 100 vteřin, neproplácení znělek, atd), které zůstaly 1 rok bez odpovědi OSA a dodnes nejsou vyřešeny.
10. duben 1995 ředitel OSA JUDr. Josef Slanina mou snahu o mimosoudní vyrovnání kategoricky odmítá.
Květen 1995 - Jandova iniciativa na zákonnou ochranu čs. hudby (povinně 40%) se setkává s kritikou (J. Černý, V. Železný).
17. červen 1995 - valné shromáždění OSA - P. Janda znemožňuje připomínky k novému vyúčtovacímu řádu, píši žádost o uvedení situace do zápisu ze schůze (Janda v prosinci odepsal, že zápis z valného shromáždění OSA se nepořizuje).
Petr Janda - předseda výboru OSA 1992-1997Srpen 1995 - Janda natáčí pořad Muzikanti co děláte (za přispění M. Ducháče) a dokončuje své nahrávací studio, které hodnotí jako jedno z nejlépe vybavených v Evropě, ne-li na světě, u nás takové není.
26. září 1995 je soudní stání zrušeno pro chaos v právním zázemí OSA, 20. října 1995 odesílá Městský soud v Praze do OSA žádost soudkyně o vysvětlení vzniku sdružení OSA.
24. října 1995 OSA tajně blokuje můj honorářový účet, dle ředitele OSA rozhodnutím Jandova výboru.
Prosinec 1995 - představitelé OSA chodí za ředitelem ČT kvůli četnosti užití mé hudby a vymýšlejí zastírací příběh o pořadu Teletext (v mnou žalovaném období 1990 - 1992 ještě neexistoval).
8. prosinec 1995 - podávám žalobu (2) proti OSA (námitky proti vyúčtování, úryvek) kvůli neproplácení užité hudby (do září 1993 - Teletext ještě neexistoval). ČT natáčí pořad NADORAZ o OSA, po natáčení v mém studiu dostávám nové tel. číslo s dráty do budovy patřící ministerstvu vnitra. 28. prosince 1995 se snažím zjistit proč jsem z OSA neobdržel celoroční honorář, dozvídám o blokaci svého účtu z důvodu mnou zahájeného soudního sporu proti OSA.
1996 - v lednu člen výboru OSA Andršt, říká, že můj účet nezablokoval výbor a že mně OSA škodí schválně. Ředitel OSA 023531 (zrušeno v roce 1992) písemně přiznává blokaci mého účtu. Pro pořad NADORAZ uvádí předseda výboru Právní neexistence OSAOSA Petr Janda, že nemá podpisové právo (podle výpisu je opak pravdou) k organizaci vybírající stamilióny Kč ročně.
22. leden 1996 - přípravný výbor nového subjektu OSA registruje stanovy u ministerstva vnitra.
24. a 26. ledna 1996 - dva senáty Městského soudu v Praze rozhodují o právní neexistenci OSA od roku 1992.
Představitelé OSA se snaží ovlivnit ředitele ČT před odvysíláním pořadu NADORAZ.
29. leden 1996 - pořad NADORAZ "OSA - (NE)JASNÁ ZPRÁVA" je odvysílán. NADORAZ - pořad ČTMapuje zlomek neproplácení hudby, porušování autorských práv v ČR a právního chaosu OSA. Zjišťuji, že můj první právník (žaloba 1993) je kamarád místopředsedy OSA, v den odvysílání pořadu na rok zmizel.
2. únor 1996 - tiskovka OSA - Janda, Chrastina, Andršt a Slanina novinářům vysvětlují, že problém není v neproplácení hudby a chaosu v právním zázemí OSA, ale v tom, že Jiří Hradec, jehož hudbu nikdo nechce, chytře zneužívá svého pracovního postavení v ČT, hraje sám sebe v novém pořadu Teletext, za to pak požaduje po OSA peníze a okrádá tím ostatní. Činnost údajné organizované skupiny kolem Hradce a Teletextu prý OSA šetří (články Práce, Blesk).
7. únor 1996 - JUDr. Slanina mne jako ředitel OSA 023531 (zrušeno v roce 1992) zve na schůzi výboru OSA kvůli mým údajným nepravdám v pořadu NADORAZ, připouští písemný styk.
JUDr. Josef Slanina - ředitel OSA12. únor 1996 - odpovídám na dopis JUDr. Slaniny, žádám omluvu za nepravdivá a urážlivá nařčení vůči mé osobě, která zazněla na tiskové konferenci OSA dne 2.2.1996 z úst Slaniny, Jandy, Chrastiny a Andršta.
20. únor 1996 - vedení výboru OSA 47114312 (Janda, Radešínský, Riedlbauch) posílá lživý dopis tisícům zastupovaným.
29. únor 1996 - na své tiskové konferenci uvádím dezinformace OSA na pravou míru.
4. březen 1996 - žádám původce dopisu OSA zastupovaným autorům z 20.2.1996 o důkazy pro uvedená tvrzení, nebo omluvu a odstoupení (jasně konstatuji, že o Teletextu jsem se nikdy nezmínil, neboť neexistoval, nikdy jsem nebyl pracovníkem ČT, atd.).
Materiály o OSA a zmatečních zápisech v obchodním rejstříku se s mým souhlasem dostávají do rukou poslanci parlamentu ČR, JUDr. Vladimíru Řezáčovi.
22. březen 1996 - podávám žalobu (3) proti OSA na úroky ze svévolně zadržovaných honorářů - blokace účtu. JUDr. Slanina odpovídá na mou žádost o přístup k účetní závěrce OSA, píše jako ředitel subjektu OSA 63839997 (který však dostane licenci až 30. dubna 1996), že účetní závěrka OSA je mně k dispozici, tak jako tisícům zastupovaných, ve Zpravodaji OSA. (Svým jednáním potvrzuje používání různých IČO, paralelní činnost několika subjektů OSA a právní chaos OSA.)
14. duben 1996 - informuji všech 47 členů orgánů OSA o lžích představitelů OSA a žádám je, aby přiměli vedení OSA, které nereaguje na mé dopisy, k odpovědi (nejméně od této chvíle jednají členové orgánů OSA se znalostí skutečnosti).
V Lidových novinách vycházejí během dubna články o ochraně autorských práv v ČR.
29. duben 1996 - dochází k záhadné sebevraždě poslance JUDr. Vladimíra Řezáče
30. duben 1996 přípravný výbor nového OSA dostává licenci od ministerstva kultury, v LN je zpráva o sebevraždě JUDr. Řezáče a článek se mnou o OSA. P. Chrastina mně odepisuje, že v mém dopisu (z 14.4.1996 s přílohou) není nic, o čem by nebyl dostatečně informován.
Pavel Chrastina - člen výboru OSA, šéfredaktor Zpravodaje OSA14. květen 1996 - OSA rozesílá Zpravodaj s článkem P. Chrastiny "PŘÍPAD HRADEC - SLOVO NA VYSVĚTLENOU" (přepis textu je zde) - máme-li svého poslance v parlamentu, OSA hájí své zájmy a myslí to smrtelně vážně, organizovaný zločin, podvodnická hlavička, pirátské nahrávky, Hradec má nemorální nároky za Teletext, dělá kampaň proti OSA, je šedá eminence novinářů, atd.
24. květen 1996 - podávám žalobu (4) proti OSA kvůli nepřístupné účetní závěrce.
15. červen 1996 - valné shromáždění OSA, kam nesmím. Na mou žádost z 12.4.1996 o bod programu schůze OSA nereagoval a tají ji (až během schůze, po námitkách z pléna si ředitel OSA "vzpomene"). Před začátkem schůze jsem tedy přítomným rozdal svou Zprávu o OSA a odešel z místnosti. Vedení OSA usiluje o opovržení nad mými údajnými skutky, které si k tomu účelu vymýšlí. Bývalý náměstek ministra kultury M. Prokop objektivně sděluje, že MK dávno vyzývalo OSU, aby si dala do pořádku registraci, to, že nesmím do místnosti (ml. slovo Janda) považuje Prokop za skandální. Výbor OSA se pokouší o mé vyloučení, vědomě obelhává přítomné, používá podvrhy a smyšlenky. P. Janda tvrdí, že vlastnoručně vyhotovuji hlášení Teletextu a hlásím sám sebe, V. Babula lže, že Nadoraz byl o Teletextu, vystupoval jsem v něm prý jako ukřivděný za Teletext, autory třídí na opravdové muzikanty a teletextové. Klusák lže, že jsem byl pozván na prosincovou tiskovku OSA, ale nepřišel jsem (byla v únoru, nebyl jsem pozván a přišel jsem), K. Vágner zoufale opakuje, že za vše mohu já, protože jsem nepřišel na výbor (který nereaguje na mé dopisy), atd. Pokus výboru OSA o mé vyloučení o 1 hlas neprošel. 50% dospělých lidí z oboru vnímalo smyšlenky OSA jako fakta.
31. prosinec 1996 - P. Chrastina ani nikdo z OSA se mně přes mé žádosti neomluvil - podávám žalobu (5) na ochranu osobnosti proti P. Chrastinovi.
1996 - 1997 OSA mne intenzivně očerňuje v médiích, v tiskovinách OSA adresovaných autorům, dramaturgům, hudebním režisérům, nakladatelům (lži, pomluvy, falzifikáty), kteří běžně používali mou hudbu. Tu záhy přestávají používat - dosud měla podle ředitele OSA několikanásobně vyšší užití než nejznámější české a zahraniční skladby. Všichni se mně vyhýbají (třeba Vl. Kočandrle, šéf IFPI a Monitoru se mnou nechce hovořit, protože jednal s ředitelem OSA a získal na mne svůj názor). Probíhají různá soudní stání, ve sporu na ochranu osobnosti se mně má P. Chrastina omluvit za své lži ve Zpravodaji OSA. O sporu píší Lidové noviny (LN1, LN2, LN3), redaktorka dostává nečekané roční zahraniční stipendium, pak o tom nepíše nikdo.
členové vedení OSA nenápadně mizí
Luboš Andršt - předseda výboru OSA od r. 1997Petr Janda - předseda výboru OSA 1992-1997
1997
- předsedu výboru OSA Petra Jandu během roku vystřídal ve funkci Luboš Andršt.
Elitu národa "Rockera" Jandu vystřídal "Bluesman" Andršt.
Viz. též Bigbít - co v seriálu ČT nebylo, historie bez utajení.
22. srpen 1997 - podávám žalobu (6) proti OSA - neproplácení za užití mé hudby v období 1.10.1993-31.12.1994. Za pozornost stojí, že OSA přešel na období kalendářního roku a přechodný úsek byl dlouhý 15 měsíců. Autoři mohli celoroční nekonkrétní vyúčtování od OSA porovnat jen vůči minulým vyúčtováním OSA - ale dlouhým 12 měsíců. Zhruba podobný příjem autory uklidnil, o přidané čtvrtině roku je OSA "zapomněla" informovat.
Policie ČR 1997 - 2007 jsem sledován policií. Na mé, pár kilometrů dlouhé pravidelné trase, se kolem mne střídá několik policejních aut, zjevná je vazba na můj zapnutý mobilní telefon. Absolvuji stovky kontrol ve dne i v noci, dýchání několikrát týdně se před soudními stáními ještě stupňují. Probíhají i velké manévry, mikrobusy a antony Policie ČR i vozy Městské policie, černě oděné pěší hlídky pohotovostní jednotky před domem. Od roku 1999 se policie věnuje i mé přítelkyni. Dějí se věci, kdosi mne navštěvuje na laně ze střechy, v 03 hod. je za mými dveřmi neznámý muž, kterému se přivolaná policie klaní, chybějí záznamy o vloupání do mého bytu 1.10.1994 a příjezdu 2 policejních aut specialistů, auta policie jezdí proti mně v noci bez světel opačně jednosměrkou, kde jsem já, tam je pár uniformovaných policistů, natož ti tajní. OSA o mně šíří, že okrádám ostatní, páchám trestnou činnost, zneužívám postavení v práci, tuneluji Českou televizi, jsem šéfem organizované skupiny, v článku o mně uvádí pojmy pirátské nahrávky, organizovaný zločin a další. Související: 1) policistům přednášel zkušený dezinformátor Slanina, ředitel OSA, 2) k pokusu o další vloupání do mého bytu došlo 24.12.2002, 3) když po mně někdo 5.12.2001 v noci před mým domem vystřelil, policie zrovna nablízku nebyla, 4) 07.02.2005 ministr vnitra Bublan zveřeřejnil Grossovy tajné policejní týmy: Mlýn, Zubr a Hradec. Poodhaluje se propojení vysokých policistů s organizovaným zločinem, došlo k záhadné sebevraždě JUDr. Zd. Janíčka - 1976 vyšetřovatel hospodářské kriminality, 1996 řed. pražského úřadu vyšetřování, 2002 zástupce ředitele pražské policie. (Záhadná byla i sebevražda poslance JUDr. Vladimíra Řezáče 29. dubna 1996, který byl překvapen dokumenty o OSA a zápisy v obchodním rejtříku a chtěl věc řešit.)
1998 - Městský soud v Praze rozhoduje v můj prospěch (což OSA zamlčuje), že OSA má zaplatit úroky z neoprávněné blokace mého účtu (vyúčtovací řád OSA dle soudu neobsahuje termín k výplatě - byl by neplatný!). Do hospody, kde jsem začal hrát s kapelou na kytaru, přišel z OSA zákaz užití hudby s pohrůžkou 5 let odnětí svobody, přestože vedoucí má smlouvu s OSA. Chrastina podává soudu další písemný útok proti mně, používá falzifikáty, atd. Metodám svého ochránce se bráním svým písemným podáním soudu.
28. prosinec 1998 - podávám žalobu (7) proti OSA - neproplácení za užití mé hudby v období roku 1995.
14. duben 1999 - soudkyně Stamidisová schvaluje (utajený) smír mezi OSA a ČT se zmanipulovanou omluvou ČT za prý nepřesné údaje v pořadu NADORAZ. Mystifikace schválené Stamidisovou využilo vedení OSA za 2 měsíce na valném shromáždění OSA, kromě falzifikátů a svých lží, mělo další "argument" pro mé vyloučení. Stamidisová soudila také mé 3 žaloby proti OSA, v dubnu 2003 se strhla všeobecná kritika činnosti Stamidisové, vyšly o ní i články v tisku.
1999 - květen - požaduji po OSA řešení reklamací, dodržování práva a etiky, omluvu za lži o mé osobě.
Luboš Andršt - předseda výboru OSA od r. 199719. červen 1999 - valné shromáždění OSA kam od r. 1996 nesmím (mám bez konkrétních důvodů pozastavené členství). Anoncována je zde omluva ČT za prý nepravdivé informace v pořadu NADORAZ, zmíněna jsou rozhodnutí soudů údajně v můj neprospěch, atd. Výbor OSA (po P. Jandovi je předseda Luboš Andršt) o mně vymýšlí svinstva, na jejichž základě jsem vyloučen z řad členů OSA - poškozuji zájmy OSA. O události jsem se později dozvěděl ze Zpravodaje OSA a dopisu JUDr. Slaniny. Mým žádostem o vysvětlení a zaslání informací, které o mně byly sděleny přítomným, výbor OSA, ani dozorčí rada OSA nevyhověly.
23. červen 1999 - hlasatelka ČT čte zmanipulovanou omluvu ČT s fiktivními daty, za údajně nepřesné údaje v pořadu Nadoraz. Den po té dochází v mé brnkací hospodě vůbec poprvé k vloupání, neztratily se peníze, alkohol ani cigarety, ale omšelé přístroje na hudbu.
2000 - dle dvou rozhodnutí Městského soudu v Praze se mně P. Chrastina má omluvit za svůj článek o mně ve Zpravodaji OSA. Došlo k odvolání obou stran, já požaduji zaslat omluvu nejen mně, ale všem původním adresátům Zpravodaje OSA, které však ředitel OSA odmítá soudu sdělit, trvám na finanční satisfakci. 25.2.2000 podávám shrnující dokument Vrchnímu soudu v Praze, poprvé s omluvou mé osobní neúčasti na stání konaném 29.2.2000. Po stání čte VS ve stejný den odpoledne rozsudek, založený na nepodložených lžích, že pořad NADORAZ prý byl o teletextu (nápadná podoba s lhaním OSA) a že jsem prý v Lidových novinách požadoval úhradu za teletext (přesný opak je pravdou) - Chrastina se mi proto nemá omluvit za svá tvrzení o Teletextu, ale jen za to, že nejsem šedá eminence novinářů, jak tvrdil (nikdy se neomluvil za nic). Článkem ve Zpravodaji OSA prý Chrastina jen sdělil svůj názor, na který má právo. Dávám věc Nejvyššímu soudu ČR, protože Chrastina neunesl důkazní břemeno, své zlovolné smyšlenky důkazně nedoložil, VS náhle vychází z dějů, ke kterým nikdy nedošlo a které ve spisu nejsou (za to je ve spisu videokazeta i přepis pořadu NADORAZ, kde není o teletextu ani zmínka), navíc sám žalovaný Chrastina přiznal, že indicie pro svá likvidační tvrzení předpokládal, domníval se (LN), atd. Nejvyšší soud ČR potvrdil rozsudek Vrchního soudu (!), 16.3.2001 dávám věc Ústavnímu soudu ČR. Lži soudců a lži OSA vypadají na propojený, organizovaný podvod. 29.5.2003 jsem zveřejnil rozsudky soudů ČR v této kauze.
ČT uvádí - neproplácení hudby19. květen 2000 - Ing. Šumšálová sděluje za ČT Městskému soudu v Praze, že podklady jsou v ČT po 2 letech skartovány (TV pořady nemají hudbu). Ředitel ČT D. Chmelíček a JUDr. A. Wünschová, od června 2002 ředitelka OSA, dříve v ČT nadřízená pí. Šumšálové, se soudu omluvili, koncem roku přišli, ale za nic prý nemohou. Důkazně jsem doložil soudu, řediteli OSA Slaninovi a ing. Šumšálové pomocí videozáznamů několika desítek předmětných TV pořadů z roku 1992 a 1993 (viz. není hlášeno), že měly hudbu. (Nejde jen o mne - např. nehlášením pořadu Studio 6 byli okradeni všichni autoři zde odvysílané hudby, atd.) Hlavní starostí ing. Šumšálové po té bylo, jak jsem se k videozáznamům dostal. Přes mou snahu se nikdo z výboru OSA na tuto videoprojekci k Městskému soudu v Praze nedostavil.
22. květen 2000 - soudní znalec konstatuje, že účetní závěrka OSA není účetní závěrkou a nemá vypovídací hodnotu ve smyslu zákona o účetnictví, nelze určit účetní jednotku, konstatuje závažná pochybení auditorů, uvedený subjekt OSA je od roku 1992 zrušen, atd. (OSA tak nesplnil povinnost při správě cizího majetku - doložit výsledky hospodaření. Několik subjektů OSA neprůhledně a nekontrolovatelně hospodaří s majetkem autorů v řádu nejméně stovek miliónů Kč ročně.)
19. září 2000 - nepřístupná účetní závěrka OSA - soud svým rozsudkem mé žalobě v plném rozsahu vyhověl.

Nepřístupná účetní závěrka OSA dokresluje stav ochrany autorských práv v ČR, opírající se o právní chaos OSA, paralelní činnost několika subjektů OSA, různá IČO, používání zfalšovaných dokumentů, neproplácení hudby, lži a mystifikace představitelů OSA, za vědomí odpovědného ministerstva kultury ČR.
1. prosinec 2000 - nový autorský zákon č 121/2000 Sb. nabývá účinnosti. Spolupracovala na něm Univerzita Karlova (znalec z UK zaměstnán v MK, podřízený Wünschové), OSA a Ministerstvo kultury ČR (JUDr. Wünschová - záhy ředitelka OSA).
FAKTA - pořad ČT22. leden 2001 - pořad ČT FAKTA s názvem "OSA Nostra" uvedl praktické zkušenosti uživatelů hudby, kteří na OSA platí rozporuplné, smlouvané částky, mj. za lidové písně, koledy, s absencí pravidel, bez zájmu OSA o skutečně užité autory. OSU proto považují za neprůhlednou organizaci, která si dělá co chce.
27. leden 2001 - mimořádné valné shromáždění členů OSA (viz. 3.duben 2001 Zpravodaj OSA).
28. únor 2001 - Ministervo kultury ČR (JUDr. Wünschová - nyní ředitel OSA) dalo občanskému sdružení OSA novou licenci. OSA rozesílá autorům nové smlouvy.
14. březen 2001
- Ministerstvo vnitra registruje stanovy občanského sdružení OSA.
14. březen 2001
- ČT vysílá pořad GEN, galerie elity národa - Petr Janda (pozn.: během právního chaosu OSA, okrádání autorů, konstruování lží, používání falzifikátů, atd., předseda výboru OSA).
16. březen 2001 - mé podání Ústavnímu soudu ČR ve věci sporu na ochranu osobnosti proti P. Chrastinovi
časopis Zpravodaj OSA3. duben 2001 - OSA rozesílá Zpravodaj OSA č.34, 01/2001. Informace o mimořádném valném shromáždění OSA 27.1.2001, změny prý podle GEMA (to není poprvé), nově stanovy, rozúčtovací řád, volby. Výbor OSA se slučuje s dozorčí radou OSA, výsledek má název dozorčí rada OSA a je řídícím i kontrolním orgánem OSA zároveň. Kvůli pořadu FAKTA (22.1.2001) se OSA obrací s otevřeným dopisem ČT na veřejnost. Stěžuje si na nepřízeň ČT jako partnera OSA, argumentuje tím, že před 5-ti lety prý byl včetně záběrů shodný pořad NADORAZ a ČT se za něj musela omluvit na základě rozhodnutí soudu (pozn.: ve skutečnosti smír OSA s ČT a "omluva ČT" s fiktivními údaji).
27. duben 2001 - valná hromada Intergram, e-mailem prosím o uvedení mých internetových adres s průkaznými materiály o činnosti OSA.
10. květen 2001 - OSA rozesílá Zpravodaj OSA č.35, 02/2001. Dne 19.5.2001 bude valné shromáždění OSA, personální složení komisí OSA, hospodaření OSA v roce 2000, pokračování o pořadu Fakta, spor Hradec - Chrastina prý skončil, ředitel OSA přednáší policii ČR o trestných činech a autorském právu.
19. květen 2001 - valné shromáždění členů OSA, e-mailem prosím o předání mých internetových adres zastupovaným autorům (autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA), odesláno všem pracovištím OSA v ČR, kopie: Ministerstvo kultury ČR, Parlament ČR Posl. sněmovna, Parlament ČR Senát a Vláda ČR. Na schůzi Luboš Andršt sděluje, že šéfovou představenstva OSA má být JUDr. Alexandra Wünschová (zatím náměstkyně ministra kultury ČR - nový autorský zákon, nová licence OSE, po té v r. 2001 asistenka ředitele OSA, členka tříčlenného představenstva OSA).
20. květen 2001 - sněm SAI - Svaz autorů a interpretů, e-mailem prosím o uvedení mých internetových adres (autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA), 15.5.2001 odesláno členům vedení SAI (osoby z vedení OSA, časopisu Muzikus, atd.).
červen 2001 - OSA rozesílá Ročenku OSA 2000 (mně ne). Mimo skupinových fotografií ve stylu náš kvalifikovaný personál se o vás dobře postará, jsou uvedena nová důležitá data - L. Andšt: "Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR bylo Ochrannému svazu autorskému dne 28.2.2001 uděleno nové oprávnění k výkonu kolektivní správy v oblasti hudebních děl. Naše nové stanovy byly zaregistrovány dne 14.3.2001 na Ministerstvu vnitra a tímto dnem také nabyly účinnost. ... od 1.7.2001 bude aparát OSA řídit tříčlenné představenstvo, které nahradí funkci dosavadního ředitele a převezme jeho kompetence". Dosavadní ředitel OSA JUDr. Slanina v Ročence uvádí datum registrace OSA u Ministerstva vnitra dne 8.10.1996 (pozn.: OSA 5 let používá jiné datum a možná sporné listiny).
Ta naše povaha česká25. červenec 2001 - Česká televize odvysílala v cyklu "Ta naše povaha česká" pořad "Ticho u táborových ohňů ?". Své zkušenosti s neprůhledným vybíráním peněz firmou OSA sdělili: starosta obce, provozovatel kavárny, ředitel muzea, hostinský, hudebník a další osoby. Chaos OSA nepřesvědčivě hájili Luboš Andršt a Karel Vágner.
15. srpen 2001 - přišel Zpravodaj OSA č. 36 - předseda Luboš Andršt na valném shromáždění OSA (kam od r. 1996 nesmím) dne 19.5.2001 sdělil, že šéfovou představenstva (čili ředitelkou OSA) má být JUDr. Alexandra Wünschová.
8. říjen 2001
- spor na ochranu osobnosti Jiří Hradec v. Pavel Chrastina - Ústavní soud (mé podání z 16.3.2001) přiznal, že podklady Vrchního soudu neexistují (senát VS si je zcela vymyslel), ale ÚS se přesto ztotožňuje s Nejvyšším soudem ČR, který souhlasí s Vrchním soudem v Praze.
říjen - prosinec 2001 dostávám zavirované prázdné e-maily od Petra Jandy (bývalý předseda výboru OSA), Eduarda Krečmara (místopředseda výboru OSA), atd.
30. listopad 2001 - ve sporu na neproplácení hudby ustanovila soudkyně znalce z oboru autorského práva - Universitu Karlovu.
5. prosinec 2001 - v noci po mně někdo před mým domem vystřelil, policie, která kolem mne léta předvádí manévry, zrovna nablízku nebyla.
12. prosinec 2001 - zasílám e-mail pracovníkům OSA a Ministerstva kultury ČR, přeji hezké Vánoce 2001, uvádím své internetové adresy s tématem Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA.
8. duben 2002 - píši stížnost Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, Rada Evropy. Uvádím neschopnost České republiky zabezpečit právo na spravedlivý proces, porušování autorských práv subjektem OSA, soudní spory zahájené v r. 1993 kvůli neproplácení hudby, právní chaos OSA, lži, falzifikáty, šíření lživých konstrukcí člena výboru OSA P. Chrastiny, rozsudek soudu ČR opírající se o smyšlenky, atd.
25. duben 2002 - Evropský soud Rady Evropy potvrzuje přijetí mého dopisu, mám napsat další vývoj sporu.
27. duben 2002 - valné shromáždění členů OSA. Na těchto srazech představitelé OSA léta obelhávají cca 100 příchozích, jejichž hlasováním jsou posvěcovány praktiky OSA.
3 dny před změnou ředitele OSA:
Znalec z University Karlovy29. květen 2002 - stání u Městského soudu v Praze, výslech znalce z oboru autorského práva University Karlovy ustanoveného soudkyní k mým žalobám na neproplácení hudby. Vyšlo najevo, že JUDr. Kordač není znalcem na autorské právo, nezná obsah spisu, straní OSE a vše jen předpokládá. Zatajil, že je zaměstnancem Ministerstva kultury ČR a to oddělení, které dalo OSE licenci, jeho nadřízenou byla nová ředitelka OSA JUDr. Wünschová. Z jeho posudku vyplývá, že nemohu po OSA požadovat peníze za užití své hudby, neboť Ochranný svaz autorský není schopen chránit autory. Znalec neprokázal pověření k svému posudku, neznal ani základní fakta ze spisu, uváděl nepravdy (proplácení znělek), neznal činnost OSA, ani užití mé hudby, zato sdělil, že OSA mne nepoškozoval, neboť jsem obdržel nezanedbatelnou částku 19.000,- za 3 roky (za své 4 denní studium spisu znalec požaduje 15.000,- Kč).
Stížnost k Radě Evropy30. květen 2002 - Evropský soud Rady Evropy rozhodl o nepřijatelnosti mé stížnosti z důvodu nesplnění podmínek dvou článků Úmluvy, které se však mého případu netýkají. Dopis mne odrazuje od případné další korespondence a obsahuje sdělení, že mnou poskytnuté dokumenty "nezakládají zdání, že došlo k porušení práv a svobod". Poznámka: Rada Evropy má pro ČR středisko v Univerzitě Karlově, působišti znalce.
31. květen 2002
- Městský soud v Praze (těsně před mým vstupem do jednací místnosti z ní vyšel Právo vítězí nad spravedlností?JUDr. Pavel Rychetský - místopředseda vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády a záhy i ministr spravedlnosti ČR) - soudkyně na základě vyjádření "znalce" zamítla mé 3 žaloby na neproplácení hudby subjektem OSA (písemně došlo 26.7.2002) - odvolávám se, nepovažuji za správné, že hudební autorská práva nemají v ČR ochranu. Písemnosti viz. dokumenty. Poznámka: soudkyně - shodou okolností spolužačka nové ředitelky OSA Wünschové - rozhodovala i spor OSA proti ČT se zmanipulovanou omluvou ČT k pořadu Nadoraz.

JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová1. červen 2002 - novým ředitelem OSA se stává JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová. Před tím byla náměstkyní ministra kultury ČR pro legislativu, autorské právo, hromadné sdělovací prostředky (ČT) a ochranné organizace (OSA) - nadřízená samostatného odd. autorského práva se znalcem z Univerzity Karlovy (nový autorský zákon, nová licence OSE). Do r. 1998 byla vedoucí právního odd. ČT a útvaru styku s OSA - neproplácení a nehlášení užité hudby, zfalšovaná hlášení, atd. - důvod pro mé žaloby proti OSA.
členové vedení OSA nenápadně mizí
JUDr. Josef Slanina1. červenec 2002 - JUDr. Slanina ředitel OSA, prý odchází do důchodu. Odchod z OSA avizoval několik let, dochází k němu až když ve spolupráci OSA s MK vznikl nový autorský zákon, nová licence OSE od MK (za MK nová ředitelka OSA), nové smlouvy OSA s autory, nový statut OSA, nový rozúčtovací řád OSA, až když vedení OSA řídí a kontroluje samo sebe. JUDr. Slanina vystavěl činnost OSA na mystifikacích, degradaci práva a morálky, firma OSA se prezentuje jako organizovaná skupina lhářů, podvodníků a zlodějů.
26. červenec 2002 - došlo písemné vyhotovení rozsudku soudkyně MS Stamidisové z 31.5.2002, založeného na posudku údajného znalce autorského práva (téma neproplácení za užití hudby organizací OSA).
9. srpen 2002
- odesílám odvolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze z 31.5.2002 (které došlo 26.7.2002).
9. říjen 2002 - došla složenka Městského soudu v Praze za mé odvolání proti rozhodnutí Stamidisové, týž den odesílám soudu požadovaných 30.970,- Kč.
3. prosinec 2002 - po půl roce došlo Usnesení soudkyně MS Stamidisové z 29. 5. 2002 - znalcovi náleží za 4 dny studia spisu 15.000,- Kč, "neboť tato částka odpovídá obtížnosti vypracování znaleckého posudku".
16. prosinec 2002 -
odesílám odvolání proti rozhodnutí Stamidisové z 29.5.2002 (které došlo až 3.12.2002), že znalcovi náleží 15.000,- Kč - JUDr. Jiří Kordač neprokázal, že je opravdu soudem pověřeným znalcem z oboru autorských práv, sledování Policií ČRzatajil soudu svůj střet zájmů, atd. Jeho sdělení jsou tak prostoduchá, že je divné co na Univerzitě Karlově, či Ministerstvu kultury ČR vlastně dělá.
24. prosinec 2002 - došlo k pokusu o vloupání do mého bytu. Podobné téma: vloupání do mého bytu 1.10.1994, sledování mé osoby Policií ČR.
konec roku 2002 - předseda výboru (dozorčí rady) OSA Luboš Andršt rezignoval. Zprávu o tom přinesl časopis Zpravodaj OSA č. 43, 1/2003, který přišel 30.1.2003.
1. leden 2003 - začíná 14-tý rok mých námitek proti devastaci práva a morálky organizací OSA, která se mně dosud neomluvila za cílené lži, podvody, okrádání a nevyrovnala vzniklou škodu.
Eduard Krečmar - členové orgánů OSA3. leden 2003 - časopis Muzikus 2003/1, článek "Vyhrané bitvy o slova". Místopředseda OSA Eduard Krečmar odpověděl na otázky: "co obnáší funkce místopředsedy OSA? Strašně mě to v současné době zatěžuje, protože dochází i k ostrým střetům, nikdo nechce platit autorům - jak se říká "nejvíc peněz se utratí placením" - autoři jsou považováni za něco méněcenného, nějaké duševní vlastnictví, to u nás není moc vžité. Takže to není jenom formální funkce. Příští období už ale nevezmu, protože s předsedou Lubošem Andrštem, jazzovým muzikantem, už jsme z té OSA úplně hotoví. Nějaký konkrétní příklad proč? To bohužel nemůžu momentálně říct. To je zatím tajné. Konkrétně teď visí ve vzduchu velký skandál a nesmím říct jaký. Třeba se to ještě smírně vyřeší." Poznámka: Krečmar je ve vedení OSA od roku 1994 a je zodpovědný za destrukci práva, morálky a ochrany duševního vlastnictví "ochranným" svazem OSA, kde nemá jen formální funkci.
16. leden 2003
- v cyklu "U nás v Kocourkově" uvedla Česká televize pořad o OSA "Šiml řehtá dál" (kocourkov@czech-tv.cz). U nás v KocourkověZ obsahu: nekontrolovatelný monopol OSA totalitně vymáhá nehorázné peníze za údajná autorská práva i za ticho, podklady si OSA vymýšlí, kdo žádá vysvětlení je osočován, chce prý poškodit práci OSA, OSA dovádí spoustu lidí k bankrotu, proti stěžujícím si autorům OSA útočí, vyhrožuje jim vyloučením, deptá a ničí je, autorům užité hudby zasílá OSA směšné částky, kam ty peníze mizí?, bez souhlasu OSA nesmí dojít k veřejné produkci, ta musí být OSE nahlášena 10 dnů předem, atd. OSA se hájí, že jedná podle autorského zákona a že autorům rozděluje peníze dle rozúčtovacího řádu OSA, schváleného autory na valném shromáždění (pozn. 100 zmanipulovaných osob, podobně k tzv. "schválení" autory viz. můj dopis z r. 1995), ředitelka OSA Wünschová uvedla, že R. Krajčovi, který si stěžuje, už peníze poslali, zdrželo se to v ČT. Účinkující v pořadu dospěli k závěru, že autorský zákon je špatný, obsahuje diskriminující prvky, zasahuje do základních lidských práv, atd. Poznámka: diváci se bohužel nedozvěděli, že tento zákon vymyslelo občanské sdružení OSA, které dostalo oprávnění k činnosti od odboru Ministerstva kultury ČR, řízeného nynější ředitelkou OSA Wünschovou, která byla léta odpovědná za okrádání autorů hudeb užitých v ČT.
28. leden 2003 - z účtárny OSA přišel doklad, že jsem za celý rok 2002 obdržel honorář 14.162,- Kč.
29. leden 2003 - Hospodářské noviny uveřejnily článek "Část umělců se pře o peníze s ochranným svazem". Z obsahu: umělci OSA vyčítají neprůhlednost a nečitelnost, svaz odpovídá: způsob rozdělování peněz schválili sami autoři. Některým se však přestala líbit velikost částky, kterou od OSA dostávají a uvažují o podání žaloby, OSA se však brání a tvrdí, že vše probíhá podle uzavřených smluv, k nespokojencům patří kupříkladu zpěvák a kytarista skupiny Kryštof Richard Krajčo, který již kontaktoval právníky, Divokej Bill, atd. Činnost OSA hájila ředitelka OSA Wünschová Pujmanová podobně jako v pořadu ČT "U nás v Kocourkově" z 16.1.2003.
členové vedení OSA nenápadně mizí
Ivan Kurz - nový předseda dozorčí rady OSALuboš Andršt - rezignace 30. leden 2003 - přišel časopis Zpravodaj OSA č. 43, 1/2003, na jeho konci je sdělení: "REZIGNACE Na poslední chvíli jsme dostali zprávu o rezignaci předsedy naší dozorčí rady pana Luboše Andršta, podanou ke konci uplynulého kalendářníhu roku." Poznámka: "dozorčí rada OSA" vznikla v r. 2001 sloučením výboru OSA s dozorčí radou OSA a je řídícím i kontrolním orgánem OSA zároveň. Od roku 1992 byl L. Andršt šéfem svérázné komise OSA pro tvorbu, od roku 1997 byl předsedou výboru OSA po P. Jandovi, aktivně se podílel na zvůli OSA při okrádání autorů a promyšlené likvidaci mého života. Mezi novinkami na www.osa.cz není rezignace Andršta zmíněna, ale v oddílu struktura OSA je bez vysvětlení uveden jiný předseda dozorčí rady OSA - Ivan Kurz. Kdo a kdy napraví svinstva a podvody napáchaná Andrštem, Jandou, Slaninou, atd., kteří nenápadně mizí, není uvedeno.
TÝDEN 07/03 - naskenovaný článek10. únor 2003 - časopis Týden č. 7/2003 uvedl článek "Hoteliér potřel OSA" (cca 90 kB). Děčínský podnikatel podle soudu nemusí platit za televizi. Vlastníte restauraci, v níž hostům vyhrává rádio či televize? Navštívili vás inspektoři Ochranného svazu autorského (OSA) a požadovali po vás poplatek za hudební produkci? Vězte, že jim nic platit nemusíte. Alespoň podle Okresního soudu v Děčíně. Radek Flachs je majitelem děčínského hotelu Pošta... Poznámka: Radek Flachs - http://web.telecom.cz/osahacker/.
OSA nostra - naskenovaný článek11. únor 2003 - časopis Mladý svět uveřejnil v č. 07/2003 článek "OSA nostra" (cca 170 kB). OSA = arogance, neprůhlednost, výhružně vybírá absurdní částky i za neexistující produkce, něco jako výpalné, OSA nostra - naskenovaný článekOSA všechno tají a pak rozesílá nehorázné faktury, výběrčí OSY vybíral sobě, kdo zaručí, že peníze, které OSA vybere, se dostanou ke svému adresátovi?, OSA si stanovuje vlastní sazebníky, Autorský zákon, jímž se OSA řídí je v mnohém kuriózní, legislativní zmetek, atd. Podle ředitelky OSA A. Wünschové Pujmanové je vše v pořádku. Poznámka: tento zákon vymyslelo občanské sdružení OSA (+ MK a UK), které dostalo oprávnění k činnosti od odboru Ministerstva kultury ČR, řízeného nynější ředitelkou OSA A. Wünschovou. Zločinné praktiky OSA, porušování práva a etiky, lži, podvody, okrádání, falzifikáty, apod., zodpovědný ministr kultury ČR akceptuje a vítá.
TÝDEN 08/03 - naskenovaný článek 17. únor 2003 - časopis Týden č. 8/2003 uvedl článek "Padla OSA na kámen" (cca 500kB). Ochranný svaz autorský zřejmě čeká vlna soudních sporů. Hoteliéra Flachse zprostil místní okresní soud obžaloby, podle níž neplatil autorská práva za provozování živé hudby a rozhlasového i televizního vysílání, za což mu hrozil až dvouletý nepodmíněný trest. Kolik od koho OSA inkasuje se přísně tají, právníci se OSY bojí, nitky vedou až na ministerstva. Poznámka: k tématu se vyjádřila právnička Veronika Křesťanová, která chválila autorský zákon, na jehož vzniku se (s OSA) podílela; Veronika Křesťanová = Nerudová, na Univerzitě Karlově kolegyně "znalce" J. Kordače, zaměstnance oddělení Ministerstva kultury ČR, které dalo OSE pod vedením A. Wünschové (nyní ředitelka OSA) oprávnění k činnosti.
revue.idnes.cz 20. únor 2003 - od 10:30 do 11:31 proběhl na revue.idnes.cz On-line rozhovor s ředitelkou OSA Wünschovou - OSA nechce, aby knihovny půjčovaly CD domů. "Nejsme mafie, která okrádá lidi. Chráníme práva autorů, jejichž skladby se veřejně hrají, ať už živě nebo ze záznamu a mají právo na autorskou odměnu za užití jejich děl.", "Pokud budete úspěšnou autorkou a necháte se zastupovat OSA, pak vám zaručuji, že budete mít i autorské odměny." - tvrdí Wünschová. Poznámky: za mnoho let užívání mé hudby k pořadu ČT Debata jsem nedostal přes urgence ani haléř, podobně dopadly tisíce dalších užití, coby úspěšného autora mne OSA cíleně likviduje. Vybírání peněz svaluje Wünschová na autorský zákon, jejich rozdělování na pravidla schválená autory (100 zmanipulovaných osob, či můj dopis z r. 1995, od r. 1996 na valná shromáždění OSA nesmím). O tom, že autorský zákon vznikal za jejího vedení na MK ve spolupráci s OSA, že řídila oddělení, které dalo OSE licenci, že byla v ČT odpovědná za okrádání autorů, nehlášení užité hudby a vznikaly falzifikáty - pomlčela. Obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti je pro OSA typické; porušování povinnosti při správě cizího majetku, porušování autorského zákona, pomluvy, křivá nařčení, podvody, naplnění skutkové podstaty X trestných činů je běžné; smyšlená vyúčtování, neznalost základních počtů, tajná blokace účtu autora, používání falzifikátů, neoprávněná režijní srážka, neprůhledné hospodaření s miliardami Kč, právní neexistence OSA, paralelní činnost několika subjektů OSA, právní chaos - vše je normální; personální provázanost s uživatelem ČT, státním Ministerstvem kultury, Universitou Karlovou ("nezávislý znalec"), atd. skutečně připomíná strukturu zmíněné mafie. Každé dobře organizované zločinné spolčení před výsledky OSA jistě uctivě smeká.
TÝDEN 09/03 - naskenovaný článek 24. únor 2003 - časopis Týden č. 9/2003, článek "Tlustá OSA" (cca 40 kB) písničkář Karel Vepřka si všímá rozdělování vybraných peněz: "svazu nejde o to, najít autora a zaplatit mu, ale peníze si nechat", "OSA inkasuje peníze, které jí nepatří, a po třech letech je tiše stopí", "A tak OSA tloustne a někteří autoři hubnou".
25. únor 2003 - k předváděčce knihy Jiřího Balvína "Nepohodlný muž aneb z deníku bývalého generálního ředitele ČT" uvádí časopis Ring č. 9 z 25.2.2003: "Vydavatelé vysvětlovali narychlo svolanou předváděčku tlaky těch, kteří si nepřáli, aby pohled do zákulisí našich televizí kdy vyšel. A tak se Balvínův deník raději rozhodli představit tisku." ČT uvádíKromě novinářů přišel - Petr Janda, v ČT pečený vařený, další členové vedení OSA v ČT léta pracovali, ředitelka OSA Wünschová byla v ČT šéfovou styku s OSA (falzifikáty), odpovědná za okrádání autorů hudeb užitých v ČT. Mladý svět 09/2003 z 25.2.2003, úryvky: Jiří Balvín (1953), od r. 1972 pracoval v ČT, nejprve v hudební redakci, potom jako producent. Od r. 1990 vedoucí výroby Hlavní redakce hudebního vysílání, od r. 1992 byl šéfproducentem Producentského centra uměleckých pořadů, z funkce ho odvolal I. Mathé. Poté byl v ČNTS ředitel programové tvorby, v únoru 2001 mu Pavel Dostál nabídl, aby se ucházel o místo prozatimního ředitele ČT, od 31.10.2001 do 27.11.2002 byl generálním ředitelem ČT. Poznámka: 3.3.1998 jsem požádal ředitele ČT Mathého mj. o prošetření falzifikátů, odepsala Wünschová, která hned poté odešla z vedení ČT do vedení MKČR, kde řídila oddělení, které dalo 28.2.2001 OSE licenci, týž rok přešla Wünschová z vedení MKČR do vedení OSA, od 1.6.2002 je ředitelkou OSA.
3. březen 2003 - rádio Frekvence 1, pořad "Křížový výslech". Host Petr Janda (bývalý předseda výboru OSA) pěje superlativy na OSA, chce prý pomoci muzikantům, zmiňuje P. Chrastinu (člen výboru OSA) a L. Andršta (do konce r. 2002 předseda výboru OSA po Jandovi). Poznámka k uvedeným jménům: výkvět lhářů, páchajících skutky hodné nejsprostších gaunerů.
Tisk o OSA4. březen 2003 - Mediální kampaň OSA. OSA svolal tiskovou konferenci pro pozvané novináře - přes novináře, pomocí mediální propagandy, chce OSA vylákat další příjmy pod záminkou tlaků ze zahraničí na zlepšení ochrany duševního vlastnictví v ČR - přičemž právě OSA je hlavním viníkem destrukce této sféry.
4. březen 2003 - 18:20 Český rozhlas 1 Radiožurnál, pořad Radiofórum Jany Klusákové, po tiskové konferenci OSA. Hosté: ředitelka OSA Alexandra Wünschová, předseda dozorčí rady OSA Ivan Kurz (od r. 2003 po rezignaci předsedy Andršta), za autory Karel Vepřek písničkář. http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/portal/OSA vybírá dle kapacity sálu, nikoliv dle skutečné návštěvnosti, Kurz - jde o manažérskou schopnost sál naplnit, je to běžné všude v Evropě (pozn.: pro OSA je běžné obelhávání systémem "podle GEMA"). Klusáková: "Duševní pirátství v ČR přetrvává ve velkém rozměru ve všech sektorech autorského práva" uvádí zpráva mezinárodní aliance duševního vlastnictví, se sídlem v USA. Wünschová: "Je jistým znakem kulturní vyspělosti země, zda autorská práva dodržuje nebo nedodržuje. Bohužel jak vidno, u nás to povědomí v oblasti duševního vlastnictví je velmi žalostné" Poznámka: zlatá slova JUDr. Wünschové, ředitelky organizace provádějící cílenou destrukci těchto práv. Vepřek uvedl, že autorům, které OSA nezastupuje není sděleno, že pro ně OSA vybral peníze, které za 3 roky OSA rozpustí ve své organizaci. Wünschová se bránila, že neví jak autory hledat (pozn.: OSA si v současnosti sráží asi 100 miliónů Kč ročně na režii), Vepřek namítl, že Intergram to umí. Na dotazy posluchačů - komu dá OSA peníze vybrané za lidové písně, komu z diskoték když se OSA neptá na autory, kdo dostane tzv. neidentifikovatelné příjmy - zástupci vedení OSA odpověděli vyhýbavě, nebo vůbec. Poznámka: "UFO" příjmy OSA si (asi) mezi sebe rozděluje cca 500 členů OSA podle pravidel odsouhlasených stovkou zmanipulovaných účastníků valného shromáždění OSA, zvýhodněni jsou ti, kteří si vydávají desky, apod. (Janda, Andršt, Vágner, atd.). Některé UFO příjmy jsou popsané v autorském zákonu (vymyšleném OSA, MK, UK), další vzniknou tak, že OSA "neidentifikuje" autora - přes jeho letité reklamace, důkazy na videu, milióny svědků, nahrávky na CD, soudy ("znalec" z UK). Pokud není hudba rovnou podvodně hlášena jinému autorovi (užívání falzifikátů dokumentuje, že je možné vše), tak si takto vyrobené "neidentifikovatelné" příjmy OSA rozdělují členové OSA. Já jsem byl na základě lží a podvodů vedení OSA vyloučen, na valná shromáždění OSA od r. 1996 nesmím a i o pouhý podíl na užití mé hudby mne tak OSA okradá (jen za UFO jsem jako člen OSA před lety dostával ročně cca 30.000,- Kč, nyní mám za rok 2002 celkový honorář 14.162,- Kč).
5. a 6. březen 2003 - články z novin po tiskové konferenci OSA 4.3.2003 - Mladá fronta Tisk o OSA"OSA tvrdí: Právní vědomí je v Česku stále slabé"; Lidové noviny "Autoři především... je heslo, které proklamuje Ochranný svaz autorský"; Lidové noviny (lidovky.cz) "OSA: za autorská práva vybíráme ještě málo"; Hospodářské noviny "Televize Nova a OSA se soudí o výši autorských poplatků za písničky"; Hospodářské noviny "Česko kritizováno za ochranu autorství"; Právo "Američané stupňují tlak na OSA". Poznámka: některé články se náhle objevily i na stránkách OSA (oddíl novinky), ale jen ty, které navádějí čtenáře k platbě OSE. O svých lžích, podvodech, právním chaosu a okrádání autorů OSA mlčí. Američané by měli vědět, že stamilióny Kč ročně, které OSA vybírá pod záminkou údajné ochrany autorských práv s pohrůžkou 5-ti let odnětí svobody - OSA nerozděluje těm, za jejichž hudbu je získal - nýbrž v OSA neprůhledně mizí.
Soudkyně Stamidisová, která soudila i můj spor proti OSA - článkyčlánky - soudkyně StamidisováSoudkyně Stamidisová má potíže s výkladem práva - články z tisku. Mladá fronta DNES 7. a 8.3.2003 - Soudkyně zastavila práci policie. Všichni se diví. Jste podezřelí ze spáchání trestného činu a vyšetřuje vás policie? Můžete se z toho snadno dostat. Stačí podat žalobu na ochranu osobnosti a soud už se postará, aby vás policisté nechali na pokoji. Že to zní jako nesmysl? Právě to udělala soudkyně Městského soudu v Praze Dagmar Stamidisová. MFD cituje soudkyni: Soudkyně Stamidisová -  články"Jestli je na rozhodnutí něco špatné, tak to napraví odvolací soud. Od toho tu je." Deník Právo 10. a 11.3.2003 - Ministr i soud: rozhodnutí soudkyně je nehorázné, hloupost, ledabylost, potřeba doplnit si vzdělání, úkryt v taláru, nebezpečný precedens, z případu jsou zděšeni jak ministerští úředníci, tak policisté, ale i samotní soudci. Poznámka: soudkyně Stamidisová soudila i mé 3 žaloby proti OSA na neproplácení autorských honorářů - ignorovala obsah spisu, včetně důkazních videozáznamů pořadů TV s mou hudbou a prosadila údajného odborníka z UK coby znalce, aby pak rozhodla pouze dle jeho domněnek o již zaplaceném užití mé hudby (zároveň přiznala opak, např. pořad zvuk mp3 Debata, za mnoho let ani haléř). "Nezávislý posudek" nemá příslušné náležitosti, jeho autor Kordač není znalcem na autorské právo, zato je zaměstnancem oddělení Ministerstva kultury, které dalo OSE licenci, jeho nadřízenou byla Wünschová, nyní ředitelka žalované strany OSA, spolužačka Stamidisové. Případné chyby dle soudkyně napraví odvolací soud, od toho tu je - ano, za odvolání jsem musel zaplatit soudu přes 30.000,- Kč, další odvolání jsem podal proti Usnesení Stamidisové na 15.000,- Kč, které chce "znalec" za své údajné 4 denní studium spisu, který nezná (mj. tak vysoký tarif neexistuje). Stamidisová soudila i spor OSA proti ČT se zmanipulovanou omluvou ČT OSE za pořad Nadoraz.
NOVA19. březen 2003 - televize NOVA uvedla v cyklu "Občanské judo" pořad "Společná anténa". Nový autorský zákon - ti kdo mají společnou TV anténu platí, ti kdo mají svou TV anténu neplatí - OSE, Intergramu, atd. (starý AZ uváděl, že za společnou TV anténu se poplatky OSE neplatí, toto sdělení se v Parlamentu vytratilo, poslanci tak dali do rukou kolektivním správcům zbraň jak z lidí vytřískat peníze), před několika lety však technická norma předepsala společnou anténu, čili nyní jde o nesmysl, nerovnost před zákonem, atd. K tématu se vyjádřil Doc. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Ivan Přikryl předseda Svazu českých a moravských bytových družstev a za OSA ředitelka Wünschová: "Tak zní zákon, co vám mám k tomu říci". NOVA: "Garantem autorského zákona je ministerstvo kultury a to také podává jeho výklad" - "ministerští úředníci s námi odmítli diskutovat o problému před kamerou". Poznámka: no jistě, autorský zákon totiž vymysleli oni ve spolupráci s OSA (obojí Wünschová). Intergram si prý bere JEN 60 haléřů za přípojku měsíčně, OSA JEN 80 haléřů (za kolik přípojek není uvedeno). Jindy si OSA bere za cosi JEN 10,-Kč, nebo JEN 100,- Kč, strhává si režii JEN až 50%, ročně JEN 100 miliónů Kč, apod. (Vzhledem k neprůhlednému hospodaření mohou být čísla mnohem vyšší.)
článek o OSA3. duben 2003 - OSA si podřezává větev, na které sedí; Autorský svaz se už dostal do konfliktu i s tradičními partnery, jako je Česká filharmonie nebo festival Pražské jaro; Ochranný svaz autorský (OSA) je dobře a pohodlně prosperující podnik, který hledá stále nové cesty, jak si zajistit více peněz. Způsob, jakým to dělá, však vyvolává odpor. - Lidovky.cz
články MF Dnes (30kB)9. duben 2003 - Mladá fronta DNES (www.mfdnes.cz) píše o existenci Sdružení uživatelů autorských práv, které bojuje proti aroganci a svévoli OSA, v Poslanecké sněmovně Parlamentu jedná o nápravě s ředitelkou OSA Wűnschovou, zjišťuje stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž, analýzy fungování autorských zákonů v některých zemích EU, atd. Články "Sdružení bojuje proti svévoli ochranného svazu", "Základní problém je v autorském zákoně, říká Milan Kostelník" a "Obávaný Roman Bariš z Hranic byl vystřídán" (celkem 30kB).
OSA se připravuje do EU - Zpravodaj OSA, článek Kurze (65kB) 11. duben 2003 - přišel Zpravodaj OSA č. 44. Bude valné shromáždění OSA, právo účasti mají pouze členové a osoby pozvané představenstvem OSA (pozn.: hotel CROWNE PLAZA, dříve International, Koulova 15, Praha 6, členové vedení OSA si na valných shromážděních nechávají přítomnými posvětit své intriky); chystají se změny rozúčtovacího řádu a stanov; proběhne volba nového předsedy dozorčí rady OSA, po rezignaci Andršta byl zatím radou zvolen Ivan Kurz, který píše, že se stupňuje mediální kampaň proti OSA, je to prý tažení proti právní podstatě státu, dále uvádí, že povinností stávajících řídících orgánů OSA je připravit OSU na vstup do Evropské unie, je proto třeba vybírat víc peněz. Poznámka: už stačí jen, aby se OSA - Ochranný svaz autorský omluvil za lži, podvody, okrádání, vyrovnal vzniklou škodu, neporušoval právo a morálku, začal chránit autory - a hurá do EU. Dále Zpravodaj naplnil 19 stránek (ze 44) žádostmi o finanční podporu projektů soudobé hudby (koncerty, vydání CD, atd.), Hudební nadace OSA vyhověla 64x za celkem 1 282 000,-Kč, nevyhověla 28x; dále: údaje o hospodaření OSA v r. 2002; Mikoláš Chadima se stal předsedou komise pro vztahy s pořadateli; přiložen je sazebník autorských odměn, účinný od 1.1.2003.
články MF Dnes (30kB) 14. duben 2003 - Mladá fronta DNES (www.mfdnes.cz), pokračování článků z 9.4.2003 o Sdružení uživatelů autorských práv. Články "Sdružení bojuje proti svévoli ochranného svazu autorů", "Problém je v autorském zákoně, říká Kostelník" a "Bariše zastoupila družka" (celkem 30kB).
26. duben 2003 - valné shromáždění OSA (kam od r. 1996 nesmím). Byly schváleny změny stanov a rozúčtovacího řádu, předsedou dozorčí rady po náhlé rezignaci Andršta zůstává Ivan Kurz. OSA má spor s TV NOVA, která prý nezaplatila za rok 2002, neboť se brání výraznému navýšení plateb OSE. OSA chce najmout agenturu na vytvoření svého dobrého jména. Petr Janda si vzal slovo s tím, že je třeba najít způsob jak zakázat internetové stránky Jiřího Hradce, ředitelka JUDr. Wünschová namítla, že to by bylo v rozporu s Listinou práv a svobod (pozn.: v sále byli i novináři?). Ročenka OSA - článek předsedy Kurze (110kB)Asi stovka přítomných obdržela ROČENKU OSA 2002, kde mj. píše nový předseda Kurz, že jdeme do EU, takže OSA musí vybírat víc peněz; děkuje za vše Andrštovi, kterému stoupající umělecké pracovní vytížení nedovoluje nadále vykonávat funkci předsedy; Slanina šel loni na vlastní žádost po 24 letech (pozn.: loni se uvádělo 20 let) práce pro OSA do důchodu, "OSA měl vždy opravdové štěstí na osobnosti, které v něm pracovaly". Poznámky: 1) OSA měl vždy opravdové štěstí na osobnosti? - lži, pomluvy, podvody, křivá nařčení, používání falzifikátů, smyšlená vyúčtování, okrádání autorů, porušování autorského zákona, právní chaos, paralelní činnost několika OSA, neprůhledné hospodaření, neoprávněná režijní srážka, atd. + předlistopadové vedení OSA, které "jen" okrádalo autory, přerozdělovalo si vybrané částky ve svůj prospěch - aféra OSA NOSTRA 1987-1988 (Slanina byl šéfem právního odd.). Předseda Kurz připravil agentuře na vytvoření dobrého jména OSA tvrdý oříšek, když je veřejně pyšný na tyto zločinné praktiky, zamaskování pravdy bude stát hodně peněz, kterých chce OSA, prý kvůli EU, vybrat víc; 2) Andršt se chce věnovat hudbě, když jiným to pro jejich úspěšnost znemožnil - kdo napraví zlovolné intriky "osobností" z OSA není uvedeno; 3) děkuji Jandovi za propagaci mých stránek.
29. duben 2003 - až tři dny po konání svého valného shromáždění (26.4.2003) - dal OSA na své stránky do oddílu novinky jen jeden z článků MF Dnes uvedených od 9.4.2003 (14.4.2003, Sdružení bojuje proti svévoli ochranného svazu autorů), který nezmiňuje jednání Sdružení uživatelů autorských práv s ředitelkou OSA Wűnschovou v Poslanecké sněmovně Parlamentu, stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž, analýzy fungování autorských zákonů v některých zemích EU, apod., o čemž píše MF Dnes již 9.4.2003 - Základní problém je...
článek o OSA 26. květen 2003 - Neziskové organizace v kraji se brání vysokým poplatkům, nechtějí tolik platit za autorská práva. O Sdružení uživatelů autorských práv (viz. MF Dnes), které se brání svévoli ochranného svazu autorů. - Právo
Pavel Chrastina - člen výboru OSA, šéfredaktor Zpravodaje OSA - rozsudky soudů ČR29. květen 2003 - zveřejnil jsem rozsudky soudů ČR v kauze Jiří Hradec - Pavel Chrastina, spor na ochranu osobnosti.
30. květen 2003 - uvedl jsem další články o OSA - 3.4.2003 Lidovky a 26.5.2003 Právo.

NADORAZ 13. červen 2003 - zveřejnil jsem videozáznam pořadu ČT NADORAZ o OSA z 29.1.1996 "OSA (NE)JASNÁ ZPRÁVA", jehož skutečný obsah usvědčuje mnoho osob ze zneužití pořadu jako záminky k promyšleným podvodům. Kdokoliv si nyní může udělat názor na průběh valných shromáždění OSA a lži, že NADORAZ byl o teletextu (např. textař V. Babula), na lživou kampaň Pavla Chrastiny proti mně kvůli NADORAZ a mým údajným nehorázným finančním nárokům za teletext, na omluvu ČT za pořad NADORAZ, na zmanipulování důkazů Vrchním soudem v Praze (NADORAZ prý byl o teletextu), atd. Přímý odkaz na stažení pořadu: video NADORAZ, velikost 13MB, formát WMV, délka pořadu 14:21min (UPDATE z 3.11.2003 - nová verze zpracování videa umožňuje posuv dopředu i dozadu a start kdekoliv). Poznámka: doporučuji soubor o velikosti 13MB nejprve uložit (příkaz pravou myší), k jeho přehrávání je nutno použít Windows Media Player v9.
členové vedení OSA nenápadně mizí
časopis Zpravodaj OSA č. 45 - změna v představenstvu OSA - L. Paluska16. červenec 2003 - přišel Zpravodaj OSA č. 45. Tříčlenné představenstvo OSA se mění, Miroslav Mareš abdikoval a na návrh Wünschové nastoupil 1.6.2003 do představenstva OSA Ladislav Paluska - s Wünschovou spolu byli ve vedení ČT, pak byli oba náměstky ministra kultury ČR a nyní spolu vedou OSA. Poznámka: Česká televize platila OSE za užití hudby milióny Kč, které se z OSA nedostaly ke skutečně užívaným autorům. Přes reklamace a žaloby nedošlo ani 14-tý rok k nápravě. Články řetězce: ČT - nehlášení hudby, falzifikáty, OSA - neproplácení hudby, neřešení reklamací, Ministerstvo kultury ČR - absence dozoru, krytí zločinných praktik OSA. Ve všech těchto organizacích figurují na vedoucích místech Wünschová a Paluska. Protože Zpravodaj OSA lecos "zapomněl" uvést, dovolil jsem si některé údaje doplnit.
Právo5. srpen 2003 - Hostinští spojili síly s poslanci - Právo. "Ještě předtím, než se novela autorského zákona dostane na program jednání Sněmovny, předjednávají ji hostinští a hoteliéři s poslanci a senátory." Radim Chytka (ODS): ..."ministr Dostál přestává být ochráncem OSA a dalších správců autorských práv. Ministerstvo kultury dosud nad nimi drželo ochrannou ruku a neslyšelo naše argumenty, že těžko lze vybírat poplatky za autorská práva z kapacity sálu, ale že by to mělo být z prodaných vstupenek. Nebo proč se mají platit autorské honoráře za rádio či televizor v hotelovém pokoji? To přece není veřejná produkce," řekl Právu poslanec Chytka.
9. září 2003 - přidal jsem píseň, kterou zpívá 13 pražských diskžokejů - Petr Salava, Oscar Gottlieb, Miloš Skalka, Jaromír Tůma, atd. Skladbu jsem nahrál ve svém studiu na 8-mi stopý magnetofon v roce 1987 a její sound a drive dodnes dokazují, že umělci z vedení OSA (a majitelé okázalých nahrávacích studií) mne neumějí dohnat jinak, než likvidací gangsterskými metodami.
MS - naskenovaný článek30. zaří 2003 - Je OSA MAFIE?, Kalkulačky proklatě nízko, Mladý svět č. 40/2003 - platby za rozhlasy, televizory, zboží, živé produkce, atd., výpovědi bývalých inspektorů z OSA (312kB), přidal jsem svou poznámku - Je OSA MAFIE, chobotnice prorostlá do dalších struktur?
3. listopad 2003 - videozáznam pořadu NADORAZ o OSA z 29.1.1996 (jehož skutečný obsah usvědčuje mnoho osob ze zneužití pořadu jako záminky k promyšleným podvodům) - UPDATE - nová verze úsporného zpracování videa umožňuje posuv tohoto videozáznamu dopředu i dozadu a start kdekoliv.
Zpravodaj OSA č. 46 - článek5. listopad 2003 - Zpravodaj OSA č. 46 vyzývá autory, aby soukromě, či z pozice voliče, oslovili senátory a poslance a zabránili tak případné změně autorského zákona (který si vytvořilo občanské sdružení OSA). Článek napsal "šéf propagandy" OSA Pavel Chrastina, známý schováváním lží, intrik a podvodů za blaho autorů.
členové vedení OSA nenápadně mizí
JUDr. Kurelová u soudu1. prosinec 2003 - JUDr. Zuzana Kurelová opustila tříčlenné představenstvo OSA a k 31.12.2003 odchází z OSA (Zpravodaj OSA č. 47). Kurelová způsobila v r. 1995 skandál, když jako právní zástupkyně OSA předložila soudu dokumenty, které vedly k rozsudkům Městského soudu v Praze o právní neexistenci OSA v letech 1992-1996 (pořad ČT NADORAZ věc zveřejnil). Na návrh nové ředitelky OSA Wünschové se stal 1.12.2003 členem představenstva Mgr. Jan Šebek, který nastoupil 1.4.2003 v OSA do funkce vedoucího odboru informatiky.

16. únor 2004 - Štrasburský výbor - občanské sdružení, které v ČR vzniklo koncem roku 2003. Štrasburský výbor a Evropský soud pro lidská práva, Rada EvropyJeho zakladatelé ve Štrasburku osobně nahlédli do spisů stížností, kterými se Soud odmítl zaobírat a zjistili závažné skutečnosti. Nenašli zde překlady z češtiny ani rozsudky soudců, kteří o tom asi vůbec nevědí. Tvrzení českých úředníků o nemožnosti odvolání, či o skartaci po uplynutí jednoho roku nejsou pravdivá. Česká kancelář jediným česky psaným dopisem (podepisuje ho p. Early, který neumí česky) rozhoduje za Soud, odrazuje stěžovatele od dalších kroků, zlepšuje obraz ČR ve světě a ničí naděje ve spravedlnost v EU.

11. duben 2004 - Štrasburský výbor (www.strasbourg-committee.org) se odmlčel, téma pokračuje pod názvem
Štrasburské virtuality na adrese www.sv.cz.

10 CD - instrumentální hudba17. duben 2004 - Valné shromáždění OSA, viz. 20. červenec 2004 Zpravodaj OSA a změny ve složení orgánů OSA.
28. květen 2004 - 10 CD - instrumentální hudba - uvádím 10 audio CD své hudby.

16. červen 2004 - Štrasburský výbor má nové web stránky www.strasbourg.cz.

21. červen 2004 - OSA zla? - Podnikatel před soudem kvůli výkladu autorského zákona - článek TÝDEN 26/04 - naskenovaný článekčasopisu Týden č. 26/2004. Tomáš Míček a Martin Haas se pustili do boje s OSA na základě článku v TÝDNU.
23. červen 2004 - Štrasburský výbor referoval v Radě Evropy o porušování lidských práv v ČR.
24. červen 2004 - Podvody u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku - Radek Houf.
28. červen 2004 - Zlocinci ve Strasburgu, aktuální přílohy.
2. červenec 2004 - Český rozhlas 6 - 1. díl o podvodech čs. pracovníků u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, zvuk mp3 zvukový záznam.
16. červenec 2004 - Český rozhlas 6 - 2. díl o podvodech čs. pracovníků u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, zvuk mp3 zvukový záznam.
Zpravodaj OSA - změny v r. 200420. červenec 2004 - přišel Zpravodaj OSA č. 48, 1/2004 (šéfredaktorem je stále Pavel Chrastina, který 8 let dokazuje, že je lhář a podvodník a přes rozsudky soudů se neomluvil za svá smyšlená svinstva). Chrastina dělá kampaň a stejně jako 5.11.2003 nabádá tisíce adresátů Zpravodaje, aby napsali svým poslancům a senátorům, že nechtějí změny v autorském zákonu (vytvořeném v občanském sdružení OSA), poslal jim i vzor dopisu. Dále Zpravodaj uvádí změny ve složení orgánů OSA po valném shromáždění 17.04.2004, vložen je Statut OSA a Rozúčtovací řád OSA, čili výsledek diktatury OSA (Petr Janda a ukázka demokracie v OSA). V roce 2003 prý OSA vybrala skoro 516 miliónů Kč, je však uveden stejný auditor Žáček, nad jehož "auditem" žasl soudní znalec s vykřičníky již v roce 2000 - neprůhledné hospodaření OSA.
30. červenec 2004 - Český rozhlas 6 - 3. díl o podvodech čs. pracovníků u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, zvuk mp3 zvukový záznam.
Petr Janda5. srpen 2004 - Petr Janda chce do Senátu - MF DNES, atd. Poznámka: v právním státě by členům vedení organizovaného gangu, který podvodně vylákal miliardy Kč hrozilo 10 let kriminálu - Petr Janda potřebuje imunitu a zároveň vliv na projednávání pro OSA nepříznivých změn AZ v Senátu? Kolega lháře Petra Jandy, podvodník Pavel Chrastina, dělá paralelně ve Zpravodajích OSA kampaně proti změnám AZ.

27. srpen 2004 - Stížnosti proti ČR u Evropského soudu končí v koši - články publicisty a pedagoga Jana Rouba.

30 let Extempore21. říjen 2004 - koncert 30 let kapely Extempore, Club Kino Černošice, foto
23. říjen 2004 - koncert 30 let kapely Extempore, Vagon Praha, foto
Pokusili jsme se hrát stejně jako před 30-ti lety.

16. listopad 2004 - kampaň OSA proti novele autorského zákona
členové vedení OSA nenápadně mizí
Mgr. Jana BärováJUDr. Wünschová Pujmanová17. leden 2005 - utajená změna ředitelky OSA - JUDr. Wünschová se tiše vytratila z OSA a objevila se v působišti "znalce" v Právnická fakultě Univerzity Karlovy, v Ústavu autorského práva, vedeném JUDr. Janem Křížem (seznamy StB) - experti na manipulace soudu. JUDr. Wünschová figuruje ve všech důležitých postech mého sporu proti podvodům v ochraně duševního vlastnictví v ČR. Organizované zločinné spolčení? - posty JUDr. Wünschové >> Česká televize >> Ministerstvo kultury ČR >> ředitelka OSA >> Univerzita Karlova. Novou předsedkyní tříčlenného představenstva OSA je Mgr. Jana Bärová.

21. leden 2005 - novela autorského zákona (účinná od 23.02.2005), kampaň OSA proti novele, kdo dostává neidentifikovatelné příjmy za užití hudby v hotelových pokojích? - rozúčtování OSA.

28. leden 2005 - Městský soud v Praze, spolužačka Wünschové - soudkyně Stamidisová po mně chce znalečné 17.850,- Kč. Zmanipulované podklady k "posudku znalce" z Univerzity Karlovy, diletantsky špatné výpočty, s kterými by tito vzdělanci nedokončili základní školu.
02. únor 2005 - Městský soud v Praze, nepřístupná účetní závěrka OSA, po 5 letech proběhlo stání.
07. únor 2005 - Ministr vnitra Bublan zveřeřejnil Grossovy tajné policejní týmy Mlýn, Zubr a Hradec (léta jsem sledován policií). Propojení vysokých policistů s organizovaným zločinem, záhadná sebevražda zástupce ředitele pražské policie JUDr. Zd. Janíčka. Vzpomínám na též záhadnou sebevraždu poslance JUDr. Vladimíra Řezáče 29. dubna 1996, který byl překvapen dokumenty o OSA a podivnými zápisy v obchodním rejtříku a chtěl věc řešit. Den po jeho úmrtí dostala OSA licenci (a v LN vyšel článek se mnou o OSA).
13. duben 2005 - mé odvolání proti znalečnému pro Univerzitu Karlovu
.
14. duben 2005 - Městský soud v Praze, bez pravomocného rozsudku poukázala soudkyně Stamidisová 15.000,-Kč a nyní dalších 2.850,-Kč pro Univerzitu Karlovu.
18. duben 2005 - valné shromáždění OSA (kam od roku 1996 nesmím) - Ročenka 2004 - přehled členů orgánů OSA, foto a dokumenty.
Ve stejnou dobu jsem osobně na Městském soudu v Praze a nahlížím do spisu v kanceláři soudu, nic ze spisu nesmím vyfotografovat, kopie mně MS vyhotoví, ale až v další dny, i když jsou zde 2 velké kopírovací stroje. Platby MS do Univerzity Karlovy za údajný posudek znalce - bez pravomocného rozsudku.
Mgr. Lenka Mališovácca 09. červenec 2005 - změna v představenstvu OSA, Mgr. Lenka Mališová místo Mgr. Jana Šebka. Mgr. Jana Bärová a Ing. Ladislav Paluska zůstávají. Důvod změny OSA neuvádí, Mališová je vedoucí právního oddělení OSA.
11. červenec 2005 - parta šašků z Univerzity Karlovy, manipulace soudů - shrnutí na téma "znalec z UK" a organizované zločinné spolčení?
24. červenec 2005 - zemřel ministr kultury ČR Pavel Dostál
17. srpen 2005 - novým ministrem kultury je Vítězslav Jandák
Ing. Karel Kafkacca 23. září 2005 - na stránkách OSA je další změna v tříčlenném představenstvu OSA - Ing. Karel Kafka místo Ing. Ladislava Palusky, který s JUDr. Wünschovou cestoval ve vedoucích pozicích z České televize do Ministerstva kultury a do OSA. Na změnu OSA opět neupozorňuje, ani ji nezdůvodňuje.
cca 16. říjen 2005 - na stránkách OSA je další "nenápadná" změna - představenstvo OSA je jen DVOUČLENNÉ - chybí Mgr. Lenka Mališová, předsedkyní dvoučlenného představenstva OSA je Mgr. Jana Bärová a členem je Ing. Karel Kafka. OSA opět nic nevysvětluje. (Mališová je stále vedena jako vedoucí právního odd. OSA.)
16. říjen 2005 - letos 4 změny v představenstvu OSA.
výročí 10 let24. říjen 2005 - výročí 10 let, co mně OSA tajně a svévolně zadržela honoráře. Záhy byl zjištěn právní chaos, neprůhledné hospodaření, zlodějna a svinstva OSA, jejichž krytí naznačuje zločinné spolčení.

prosinec 2005 - zahrála si kapela EXTEMPORE:
>> 07. prosinec 2005 Vagon Praha, stará + současná parta Extempore >> fotky
>> 10. prosinec 2005 Club Kino Černošice, folk + stará parta Extempore >> fotky
19. prosinec 2005 - snaha o legalizaci podvodů ve Štrasburku
17. leden 2006 - zvuk soudní stání Jiří Hradec proti OSA. Vrchní soud v Praze, soudkyně Javůrková odročuje spor k dalšímu jednání. Právní zástupkyně OSA Mgr. Mališová odmítla smír, na chodbě VS pak nabídla 1,2 miliónu Kč, jako součet mých žalob na neproplácení hudby, bez nákladů a úroků. Napravit svá svinstva OSA nechce.
František Mrázek, foto ČT2425. leden 2006 - byl zastřelen František Mrázek - ovlivňování politiků, policie, prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Fr. Mrázek, K. Gott a M. Provod (Gottův dům v Jevanech, skladiště pašovaného zboží) založili v r. 1992 Nadaci Interpo pro děti ve službě zemřelých policistů - pračka peněz. Gott a Jevany = Karel Svoboda, který se za rok údajně zastřelil, byl do r. 1992 šéf výboru OSA před podvodníkem Petrem Jandou, ten se dle knížky "Kmotr Mrázek" s Provodem též přátelil.
výročí 10 let29. leden 2006 - výročí 10 let, co ČT odvysílala pořad NADORAZ o OSA. Bylo zveřejněno neproplácení za užití hudby, právní chaos OSA, blokace mého účtu, atd. Gang OSA pak ukázal svou pravou tvář.

13. únor 2006 - Autoři vstupte do OSA, budete bohatí - můj celoroční příjem z OSA.
24. únor 2006 - OSA má na svých stránkách tradičně nekomentované změny. V již jen dvoučlenném představenstvu není K. Kafka a je Ing. Petr Řihák. Změna je i v rozúčtovací komisi, v březnu 2006 tiše mizí podvodník Pavel Chrastina, páchající na mně 10 let svinstva jménem vedení OSA, je však stále náhradníkem v dozorčí radě OSA a asi stále vede štvavý dezinformační plátek Zpravodaj OSA.
15. březen 2006 - DEBATA o zlodějně OSA - 16 let po mých reklamacích se OSA zajímá o neproplácení za užití mé hudby a píše do České televize, kde se po pídí po jediném pořadu (z roku 1993!) - DEBATA (zvuk zvuk mp3, nově i ukázky na videu), za který mně OSA za 6 let existence pořadu neproplatila ani haléř. Znělky OSA úmyslně neproplácí (porušování autorského zákona je trestný čin), navíc ČT skartuje doklady po 2 letech, což OSA ví. OSA též ví, že má hudba byla jen v TV ve více jak 20-ti pořadech denně, což jsem soudu, řediteli OSA a zástupkyni ČT videodůkazy doložil. Související: L. Andršt v odpovědi na můj dopis v r. 1993 neproplácení znělky písemně přiznal. Navíc blábolí o neproplácení 16-ti vteřin - viz. má reakce v žalobě z r. 1993.
24. duben 2006 - Valné shromáždění členů OSA, 13:00 hotel Crowne Plaza, Koulova 15, Praha 6 (www.osa.cz). Výkvět podvodníků z vedení OSA mně na své seance zakazuje vstup od roku 1996.
13. červen 2006 - Výroční ceny OSA za rok 2005 - intrikáni z vedení OSA mile oslavili 10-ti leté výročí svých svinstev. 14 kategorií, výsledky prý určily oficiální statistiky OSA, oceňovali se pouze žijící autoři za původní skladby. OSA dále píše: "Nejčastěji živě hranou populární skladbou byla loni v Česku Jasná zpráva hudebníka Petra Jandy a textaře Pavla Vrby. Celkem se hrála 6 673x." Druhá se umístila skladba Dej mi víc své lásky (Petr Janda a Pavel Chrastina). Na předávání hrála kapela Luboše Andršta. Janda + Chrastina + Andršt = původcí lží, podvodů a zlodějny OSA, kteří používají zfalšované dokumenty, manipulují s autory a veřejností. Uběhlo právě 10 let od podvodů vedení OSA na valném shromáždění OSA 15.06.1996.
10. srpen 2006 - archivní zvukový záznam živého koncertu kapely zvuk Extempore - LIVE 1974
paragraf05. září 2006 - Soudy a OSA ztrácejí stejné spisy - ztráty dokumentů, které náhle chybějí u soudů i v OSA.
05. září 2006 - Manipulace soudů, justice skáče jak OSA píská - přehled pozoruhodných jevů kolem OSA, která vtahuje do svých zločinných praktik spoluviníky - soudy, policii, Ministerstvo kultury ČR, Univerzitu Karlovu, Českou televizi, Statistický úřad, atd.
Milión za podvody OSA05. září 2006 - zvuk Milión za zločiny OSA
(zvuk mp3) - šéfová právního odd. OSA Mgr. Mališová na jednání Vrchního soudu v Praze 17.01.2006 odmítla smír. Po soudním stání v můj prospěch mluvila na chodbě VS zcela opačně než v soudní síni a nabídla mně 1,2 miliónu Kč jako součet mých žalob na neproplácení mé hudby bez nákladů a úroků. Napravit svá svinstva OSA nechce.
31. říjen 2006 - jednání mého právního zástupce s představenstvem OSA, pí. Bärovou a p. Řihákem, který za OSA sdělil, že ho minulost nezajímá a toto mimosoudní jednání označil za ztrátu času. OSA sdělila, že nemá k dispozici mou žalobu z r. 1993, ani mé příslušné písemné námitky proti vyúčtován. Vyplývá, že tyto dokumenty z OSA nějaký zloděj ukradl. Ztrátu spisů přiznala OSA až po odchodu podvodníků Petra Jandy, Pavla Chrastiny, Luboše Andršta, JUDr. Josefa Slaniny, atd. z vedení OSA a po zjistění ztráty stejných listin u soudu pro Prahu 6 (přes ulici) po výzvě Vrchního soudu v Praze.
15. listopad 2006
- Ministerstvo kultury ČR dalo licenci novému subjektu OAZA - Ochranná asociace zvukařů - autorů (neúspěšně o ni žádali od 12.06.2003). Licenci nedala JUDr. Masopustová, dávající opakovaně licence podvodnickému gangu OSA, ale nový ředitel odboru autorského práva MKČR JUDr. Pavel Zeman.
21. listopad 2006 - dopis na OSA - na přání OSA zasílá můj právní zástupce do OSA dopis s výsledkem jeho jednání s OSA (Bärová a Řihák) konaného 31.10.2006 - žalobce bere na vědomí vyjádření žalovaného, že ho minulost nezajímá.
23. listopad 2006 - TV pořady na videu. Jak Ochranný svaz autorský okrádá autory? - zatajuje jejich hudbu. Několik set ukázek užití mé hudby v desítkách typů pořadů televize, kde dle OSA má hudba nebyla - důkazy pro soudy i veřejnost. Jak asi v OSA dopadnou autoři, jejichž hudba nebyla denně na očích miliónům svědků?
paragraf08. prosinec 2006 - uplatnění nároku na zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu podle zák. č. 82/1998 Sb. - podání Ministerstvu spravedlnosti ČR - od roku 1990 požaduji nápravu ochrany autorských práv, stát ČR mně nefunkčností justice, atd. nezajistil, ani neumožnil obranu proti podvodům, zlodějně, pomluvám, falzifikátům, dezinformacím a likvidaci mého života gangem OSA - požaduji 50 miliónů Kč. První žalobu proti OSA jsem podal v r. 1993. V r. 2006 se zjistilo, že soudy a OSA mé žaloby i celé spisy ztratily. V OSA zloděj ukradl nejen mé žaloby, ale i mou korespondenci s OSA. Doufám, že OSA podala trestní oznámení na onoho zloděje ve svých řadách, když umí urputně stíhat hoteliéry, hostinské i řidiče autobusů za televizor, či puštěné rádio a vyhrožuje jim 5-ti lety kriminálu.
14. prosinec 2006 - Zločinné praktiky OSA na videu - tiskovka OSA 1996 - zveřejnil jsem videozáznam tiskovky OSA - jak tato organizace na ochranu autorů lže, podvádí, pomlouvá, okrádá a likviduje autora - přesný opak důvodu existence OSA, udělení licence státním Ministerstvem kultury ČR a uzavření smlouvy s autorem, kterého se OSA zavázala chránit.
členové vedení OSA nenápadně mizí
Mgr. Jana Bärová19. prosinec 2006 - změna celého představenstva OSA - na svých stránkách OSA píše strohé tiskové oznámení o změně ve složení představenstva: "OSA S účinností ke dni 19. prosince 2006 má představenstvo OSA nové složení: Ing. Jiří Doležal, člen představenstva, a Ing. Roman Strejček, člen představenstva. S ohledem na výše uvedené, Mgr. Jana Bärová již nezastává funkci předsedkyně představenstva OSA a Ing. Petr Řihák není ve funkci člena představenstva OSA."
Poznámka: členové přestavenstva OSA si prý připisovali velké částky z peněz autorů a byli vyhozeni, též prý byli vyhozeni zaměstnanci OSA, kteří podali proti OSA žaloby. Jak znám OSA, nelze vyloučit vykalkulované zlovolné pomluvy nepohodlných lidí, kteří možná moc věděli.

paragraf20. prosince 2006 - Ústavní soud zamítl můj přístup k účetní závěrce OSA za r. 1995 - nesmím nahlédnout do svérázného hospodaření subjektu OSA, který paralelně používá několik identifikačních čísel, přičemž do roku 1996 vybíral stamilióny Kč ročně subjekt OSA zrušený v r. 1992 (!).
18. leden 2007 - rekonstrukce spisu u Obv. soudu pro Prahu 6 - má žaloba o úroky ze svévolné blokace mých honorářů. S mým právním zástupcem poskytujeme soudu desítky originálních dokumentů a okolkovaných kopií, které máme ze spisu, který zcizil neznámý pachatel jak z budovy soudu, tak OSA.
Karel Svoboda, foto Blesk28. leden 2007 - zastřelil se Karel Svoboda, úspěšný hudební skladatel, počátkem 90-tých let byl předsedou výboru OSA, před podvodníkem Petrem Jandou. Shodou okolností jsem měsíc před jeho úmrtím zveřejnil video tiskovky OSA z r. 1996, kde vedení OSA, P. Janda a spol. lhalo, že má hudba v ČT nikde nebyla, neboť prý byla Karla Svobody. K Jevanům se váže víc afér, před rokem byl zastřelen "Kmotr" Fr. Mrázek, kolega M. Provoda - Gottův dům v Jevanech jako skladiště pašovaného zboží, přítel P. Jandy.
15. a 20. březen 2007 - rekonstrukce spisu u Obv. soudu pro Prahu 6 - má žaloba č. 1 z roku 1993 - s mým právním zástupcem jsme poskytli soudu jen v této žalobě pár set listů dokumentů, který zcizil neznámý pachatel jak z budovy soudu, tak OSA. A to není vše, neboť ještě chybí to, co podvodník JUDr. Slanina, ředitel OSA léta poskytoval soudu - irelevantní balast, který se na dané období a předmět sporu vůbec nevztahoval. Než to soud pochopil, tak OSA získávala čas pro svou podvodnickou činnost.
paragraf04. duben 2007 - Ministerstvo spravedlnosti ČR mně dává za pravdu a zaplatí 166.000,-Kč, chce číslo mého účtu. Obratem jsem podal žalobu proti ČR na zbytek do mnou požadovaných 50 miliónů Kč zadostiučinění.
16. duben 2007 - Městský soud v Praze - zajímavý pokus o "vyřešení" mých nároků, soudkyně Stamidisová náhle uvádí údajné vady mých žalob (z r. 1995, atd.) a do 14-ti dnů chce specifikaci mých nároků, období, atd. - dávno známé a prokázané skutečnosti, jinak vše zuší - a dopis odesílá na neexistující adresu, naštěstí na to můj právník při nahlížení do spisu přišel.
18. duben 2007 - na můj účet došlo 166.000,-Kč z Ministerstva spravedlnosti.
24. duben 2007 - dostal jsem mail, podřízení JUDr. Kříže - Josef Fiřt a Jan Kořán již nesídlí v kanceláři JUDr. Kříže a nechtějí s nim být nadále spojováni.
19. květen 2007 - sobota 18:15 podivná bouračka mého auta.
21. květen 2007 - došlo rozhodnutí Městského soudu - pokus o "vyřešení" mých nároků pokračuje - po "omylu" MS z 16.04.07 je nový dopis MS doručen na správnou adresu - soudkyně Stamidisové chce po létech stání, svědků a důkazů vědět proč jsem podal žaloby a o co v nich jde. Na odpověď mám lhůtu 14 dnů, jinak mé žaloby zruší.
21. květen 2007 - valné shromáždění OSA, kam od roku 1996 nesmím. Podvodník Luboš Andršt se vrátil do Dozorčí rady OSA.
01. červen 2007 - mé podání Městskému soudu - uvádím průtahy, podjatost soudkyně Stamidisové, atd. (výsledek - Usnesení VS 13.08.07).
11. červen 2007 - OSA v klubu Lávka uděluje ceny za hudbu.
04. červenec 2007 - podání do Štrasburku, nepřístupná účetní závěrka OSA (20.12.06 - Ústavní soud zamítá závěrku, došlo 10.01.07, lhůta půl roku).
11. červenec 2007 - Štrasburk potvrzuje přijetí mé žádosti, Eva Hubálková (přešla z druhé sekce do páté - podvody ve Štrasburku).
13. srpen 2007 - Vrchní soud (Radomír Křivánek, Jiří Hess, Jiří Stareček) - soudkyně Stamidisová prý není podjatá - optali se jí (došlo 03.09.07).
18. září 2007 - Městský soud v Praze - soudkyně Stamidisová přes jasné a opakované vysvětlení mých tří žalob, výpočtů a důkazů mé žaloby svévolně opět zamítá a tají, že zmanipulovala spor pomocí smyšleného znalce na autorské právo, kterého MS už zaplatil na její příkaz (došlo 18.10.07). Né že nemám mnohokrát prokázanou pravdu, ale protože soudkyně obsah spisu a důkazy i přes námitku Vrchního soudu opět ignoruje - to je tzv. NEZÁVISLÝ soud = rozhodování NEZÁVISLE na obsahu spisu. Obsahy mých spisů jsou tedy u soudů ignorované (Městský soud), nebo smyšlené (Vrchní soud a P. Chrastina), či rovnou rozkradené (soud Praha 6).
01. listopad 2007 - mé podání Vrchnímu soudu, odvolání proti MS Stamidisové z 18.09.07. Vrchní soud zatím drží podvodnický gang OSA nad vodou, to ale nešlo i o samotné soudce, kteří se do podvodů OSA zapletli.
01. listopad 2007 - OSA mně dopisem nabízí zálohu 66.798,-Kč na r. 2008 - vtipné, když mám z OSA celoroční příjmy necelé 4.000,-Kč.
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSAwww.jirihradec.cz
www.jirihradec.com