Členové orgánů OSA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Původci lží, zvůle, bezpráví - a ti, kteří vědomě nezjednali nápravu.
Dne 14.4.1996 jsem zaslal doporučený dopis 47 členům orgánů OSA, kde jsem je informoval o lžích vedení OSA a skutečném stavu věcí přílohou ze dne 4.3.1996.
Nejméně od této chvíle jednají adresáti se znalostí skutečnosti.
 
Petr Janda   Výbor OSA
  1992 - 1994 Janda Petr, Poštulka Vladimír, Klusák Jan, Janoušek Miroslav, Košut Michal, Kudelásek Eduard, Loudová Ivana, Riedlbauch Václav, Stivín Jiří, Svoboda Milan, Šesták Zdeněk
  1994 - 1997 Janda Petr, Radešínský Svatopluk, Riedlbauch Václav, Andršt Luboš, Balling Karel Mojmír, Dadák Jaromír, Chrastina Pavel, Kalach Jiří, Košut Michal, Krečmar Eduard, Vágner Karel, náhradníci: Černý Rostislav, Nedvěd Zdeněk, Růžička Karel, Teml Jiří
Luboš Andršt  

1997 - 2000 Andršt Luboš, Krečmar Eduard, Vágner Karel, Balling Karel Mojmír, Chrastina Pavel, Janoušek Miroslav, Kalach Jiří, Košut Michal, Nedvěd Zdeněk, Pololáník Zdeněk, Vrba Pavel, náhradníci: Cejnar Roman, Dadák Jaromír, Slabák Jan, Šrut Pavel

   
  Dozorčí rada OSA
Miloslav Ducháč   1992 - 1994 Balling Karel Mojmír, Ducháč Miloslav, Gemrot Jiří, Krečmar Eduard, Kučera Václav Dr.
  1994 - 1997  Ducháč Miloslav, Cmíral Pavel, Dlouhý Jaromír Dr., Kučera Václav Dr.
  1997 - 2000  Ducháč Miloslav, Cmíral Pavel, Dlouhý Jaromír Dr., Kučera Václav Dr.
   
    Komise pro otázky tvorby OSA
    1992 - 1994 Andršt Luboš, Odstrčil Karel Ing., Černý Rostislav, Dadák Jaromír, David Michal, Faltus Leoš dr., Fečo Jozef, Filas Juraj, Gregor Čestmír, Janoušek Miroslav, Loudová Ivanka, Matoušek Lukáš, Merta Zdeněk, Popelka Vladimír, Pokorný Petr Dr., Studnička Vladimír, Teml Jiří, Tichota Jiří Dr., Váně Pavel, Viklický Emil, Vrba Pavel
    1995 - 1997 Popelka Vladimír, Loudová Ivanka, Císař Miroslav, Chadima Mikoláš, Janoušek Miroslav, Matoušek Lukáš, Růžička Pavel, Vrba Pavel, náhradníci: Černý Rostislav, Hála Jan, M.R.Procházka, Teml Jiří, exter. spoluprac.: Studnička Vladimír
    1997 - 2000 Popelka Vladimír, Loudová Ivanka, Císař Miroslav, Černý Rostislav, Hála Jan, Jiráčková Marta, Machek Jaroslav, Matoušek Lukáš, Růžička Pavel, náhradníci: Dobeš Pavel, Chadima Mikoláš, Rokyta J., Růžička Rudolf, exter. spoluprac.: Studnička Vladimír

Roky 1995 a 1996 - ročenky OSA
- kdo je odpovědný za svistva OSA:
ročenka OSA 1995

Výbor OSA 1995
Složení komisí OSA 1995
Dozorčí rada OSA 1995
Aparát OSA 1995
ročenka OSA 1996

Výbor OSA 1996
Složení komisí OSA 1996
Dozorčí rada OSA 1996
Aparát OSA 1996

Rok 2001
časopis Zpravodaj OSA Zpravodaj OSA č. 34, rozesílaný v dubnu 2001 obsahuje informace o mimořádném valném shromáždění členů OSA dne 27.1.2001 a změnách ve struktuře OSA.

Výbor OSA se slučuje s dozorčí radou OSA, výsledek má název dozorčí rada OSA a je řídícím i kontrolním orgánem OSA zároveň.

Staronoví členové jsou zde:
 

Ke změnám uvádí ve Zpravodaji OSA č.34 P. Chrastina:


 Rok 2003
Luboš Andršt
Luboš Andršt - předseda dozorčí rady OSA po P. Jandovi, rezignoval koncem roku 2002 bez zveřejnění důvodů, zprávu přinesl Zpravodaj OSA č.43 z 30.01.2003
Ivan Kurz
Ivan Kurz - předseda dozorčí rady OSA v roce 2003, jeho články ve Zpravodaji OSA č.44 z 20.02.2003 a v Ročence OSA 2002 z 26.04.2003


Rok 2004
17.04.2004 - valné shromáždění OSA (kam od r. 1996 nesmím), změny v orgánech OSA.
Roman Cejnar
Dozorčí rada OSA
(starý název byl výbor OSA)
Předseda: Cejnar Roman, místopředsedové: Zemanová Jolana, Černý Rostislav, členové: Matoušek Lukáš, Kurz Ivan, Hála Jan, Nedvěd Zdeněk, Kučera Václav, Kocfelda Petr, Paulů Jiří, Krečmar Eduard, Nováková Dominika, Svoboda Milan, náhradníci: Hannig Petr, Vondráček Jiři, Chrastina Pavel, Žák Pavel, Erlebachová Jiřina, Slabák Jan.

Poznámka: z vedení OSA se tiše vytratili předsedové Petr Janda a Luboš Andršt, teď chybí i místopředseda Karel Vágner.

Složení komisí ve volebním období 2004-2007:
Komise pro otázky tvorby (dříve byl šéfem Luboš Andršt)
Popelka Vladimír (předseda), Loudová Ivana (místopředseda), Císař Miroslav, Hála Jan, Matoušek Lukáš, Rokyta Jan, Růžička Rudolf, Černý Rostislav, Teml Jiří, náhradníci: Jiráčková Marta, Studnička Vladimír, Pavel Vrba, Eduard Parma jun.
Ekonomická komise
Cejnar Roman (předseda), Krečmar Eduard, Paulů Jiří, Zemanová Jolana
Rozúčtovací komise
Nedvěd Zdeněk (předseda), Chrastina Pavel, Kučera Václav, Svoboda Milan, Růžička Pavel (polovina dua ORM - veřejnými pomluvami likviduje konkurenci, aby uplatnil své beznadějně ostudné výtvory jako znělky a podkresové hudby např. v ČR a ČT pro získání miliónů Kč, střet zájmů)
Komise pro vztahy s pořadateli a se zastupovanými
Chadima Mikoláš (předseda), Čepelka Miloň, Erlebachová Jiřina, Kurz Ivan, Kocfelda Petr
Sociální komise
Ducháč Miloslav (předseda), Jíra Milan, Řebíček František, Nováková Dominika

časopis Zpravodaj OSA20. červenec 2004 - přišel Zpravodaj OSA č. 48, 1/2004 (šéfredaktorem je stále Pavel Chrastina, který léta dokazuje, že je otrlý lhář a podvodník, který se ani přes rozsudky soudů neomluvil za svá smyšlená svinstva). Chrastina dělá kampaň a stejně jako 5.11.2003 nabádá tisíce adresátů Zpravodaje, aby napsali svým poslancům a senátorům, že nechtějí změny v autorském zákonu (vytvořeném v občanském sdružení OSA), poslal jim i vzor dopisu. Dále Zpravodaj uvádí změny ve složení orgánů OSA po valném shromáždění 17.04.2004, vložen je Statut OSA a Rozúčtovací řád OSA, čili výsledek diktatury OSA (Petr Janda a ukázka demokracie v OSA). V roce 2003 prý OSA vybrala skoro 516 miliónů Kč, je však uveden stejný auditor Žáček, nad jehož "auditem" žasl soudní znalec s vykřičníky již v roce 2000 - neprůhledné hospodaření OSA.
Rok 2005
Ročenka OSA 200418. duben 2005 - valné shromáždění OSA, kam od roku 1996 nesmím a nemám tudíž Ročenku OSA 2004, která obsahuje tyto fotografie a dokumenty (jpg):
Představenstvo OSA - Mgr. Bärová (staré - změny ve vedení OSA)
Aparát OSA
Dozorčí rada OSA - Cejnar Roman, atd.
složení komisí OSA:
komise pro otázky tvorby - Popelka Vladimír, atd.
komise pro vztahy s pořadateli a se zastupovanými - Chadima Mikoláš, atd.
ekonomická komise - Cejnar Roman, atd.
rozúčtovací komise - Růžička Pavel - ORM - pomluvy a střet zájmů (nejníž),
Pavel Chrastina - lhář a podvodník, atd.
sociální komise - Ducháč Miloslav - bývalá dozorčí rada - mé dopisy s OSA
(Ducháč je desítky let v ČT jako dramaturg - střet zájmů), atd.
Správní rada Hudební nadace OSA
Zpráva předsedkyně OSA o činnosti a hospodaření OSA 1 - Mgr. Jana Bärová
Zpráva předsedkyně OSA o činnosti a hospodaření OSA 2 - Mgr. Jana Bärová
Zpráva předsedkyně OSA o činnosti a hospodaření OSA 3 - Mgr. Jana Bärová
Zpráva předsedy dozorčí rady 1 - Roman Cejnar
Zpráva předsedy dozorčí rady 2 - Roman Cejnar
hospodaření OSA 1
hospodaření OSA 2
hospodaření OSA 3
statistika nové tvorby
struktura autorských odměn
pracoviště OSA - adresy

Poznámka: aby byli nejsprostší gauneři např. v rozúčtovací, či sociální komisi je nadřazený výsměch OSA, která tím dokládá, že svou kriminální činnost rozhodně nechápe jako chybu.

cca 09. červenec 2005 - změna v představenstvu OSA, Mgr. Lenka Mališová místo Mgr. Jana Šebka. Mgr. Jana Bärová a Ing. Ladislav Paluska zůstávají. Důvod změny OSA neuvádí, Mališová je vedoucí právního oddělení OSA.
cca 23. září 2005 - na stránkách OSA je další změna v tříčlenném představenstvu OSA (letos třetí) - Ing. Karel Kafka místo Ing. Ladislava Palusky, který s JUDr. Wünschovou cestoval ve vedoucích pozicích z České televize do Ministerstva kultury a do OSA. Na změnu OSA opět neupozorňuje, ani ji nezdůvodňuje.
16. říjen 2005 - na stránkách OSA je další změna - představenstvo OSA je DVOUČLENNÉ - chybí Mgr. Lenka Mališová, předsedkyní dvoučlenného představenstva OSA je Mgr. Jana Bärová a členem je Ing. Karel Kafka. OSA opět nic nevysvětluje, Mališová je stále uvedena jako vedoucí právního odd. OSA.

(11. červenec 2005 - parta šašků z Univerzity Karlovy, manipulace soudů - shrnutí na téma "znalec z UK" a organizované zločinné spolčení?)
(24. červenec 2005 - zemřel ministr kultury ČR Pavel Dostál, 17. srpen 2005 - novým ministrem kultury je Vítězslav Jandák)


Rok 2006
24.02.2006 - OSA má na svých stránkách tradičně nekomentované změny. V již jen dvoučlenném představenstvu není K. Kafka a je Ing. Petr Řihák. Změna je i v rozúčtovací komisi, v březnu 2006 tiše mizí podvodník Pavel Chrastina, páchající na mně 10 let svinstva jménem vedení OSA, je však stále náhradníkem v dozorčí radě OSA a nejspíš stále vede "svůj" štvavý dezinformační plátek Zpravodaj OSA.

24.04.2006 bylo Valné shromáždění členů OSA a překvapivě již v červnu 2006 byla Ročenka OSA 2005 na stránkách OSA - pdf rocenka OSA.


Poznámka:
členové vedení OSA nenápadně mizí
Původci lží, podvodů a zlodějny OSA nenápadně mizí...
OSADokud se OSA veřejně a nahlas neomluví za svá zločinná svinstva, nenapraví vzniklou škodu a viníci nebudou potrestáni, nelze doufat v nápravu činnosti tohoto organizovaného gangu.Související:
| Petr Janda (chce do Senátu) | Pavel Chrastina | Luboš Andršt | JUDr. Josef Slanina |
| o co jde OSE? | přehled událostí |


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com