O co jde občanskému sdružení OSA ? www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

ČR
Česká republika udělila občanskému sdružení "OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním" oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů, atd. OSA tak inkasuje stamilióny Kč ročně, ač dlouhodobě dokládá, že:
Přehled událostí

 o ochranu autorů nejde - lži, pomluvy, likvidace autora | falzifikáty
 o právo nejde - právní chaos OSA, právní neexistence OSA, 4 IČO
 o vybírání peněz pro autory za užití jejich hudby nejde - neproplácení hudby
 o vstřícné jednání nejde - blokace účtu autora | neřešení reklamací
 o průhledné hospodaření nejde - nepřístupná účetní závěrka OSA
 o akceptování obecných norem nejde - neoprávněná režijní srážka (až 50%)
 o znalost základních početních úkonů nejde - 1 minuta má 100 vteřin
 o pravdivé informování nejde - veřejná prohlášení OSA | zatajené dopisy
 o kontrolu činnosti OSA nejde - dozor MK neexistuje | OSA kontroluje sám sebe

Občanská sdružení    
Občanská sdružení registruje či eviduje Ministerstvo vnitra na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. K registraci sdružení je třeba písemný návrh podaný nejméně třemi občany, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let.
MVCR
 
Příklad občanských sdružení: Asociace fanoušků science fiction, Badmintonový club, Baráčnický spolek, Česká unie málo ulhaných rybářů, Dámská sešlost, Divadelní ochotnický spolek, Fan club Leona Machálková, Houbařský spolek Žatec, Klub aktivních romantiků, Klub ašských žen, Klub hustovlasých, Klub líných turistů, Klub rozumných babiček, Občanské sdružení bytového domu Bezručova 43 v Novém Jičíně, Osada Údolí Děsu, OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Rekreační klub kuželkářů, Rybářský spolek Soběšice, Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Otnice, ... a stovky dalších.
   
   

Kdo dal OSE oprávnění k činnosti?

   

Ministerstvo kultury ČR, dobře informované o zločinných praktikách OSA. Když ve spolupráci Ministerstva kultury, OSA a Univerzity Karlovy vznikal nový autorský zákon (účinný od 1.12.2000) a samostatné odd. autorského práva Ministerstva kultury dalo OSE novou licenci (28.2.2001), byla náměstkyní ministra kultury pro legislativu, autorské právo, hromadné sdělovací prostředky (ČT) a ochranné organizace (OSA) JUDr. Alexandra Wünschová - posléze ředitelka OSA. Do r. 1998 jako vedoucí právního odd. ČT řídila útvar styku ČT s OSA, viz. nehlášení a neproplácení hudby, falzifikáty hlášení, atd. - důvod pro mé žaloby proti OSA.

korespondence s ministrem kultury ČR
 
   
Soudní spory o neproplácené honoráře za užití díla    

Má žaloba podaná proti OSA v roce 1993 na období let 1990, 1991 a 1992 se dosud neprojednává. Pro další 3 žaloby podané od r. 1995 požádal koncem r. 2001 Městský soud v Praze (soudkyně Stamidisová) zcela zbytečně "znalce" na autorské právo - Ústav práva autorského Univerzity Karlovy o posudek. 12.3.2002 odpověděl JUDr. Jiří Kordač, který však není znalcem na autorské právo a zatajil, že je zaměstnancem Ministerstva kultury ČR, oddělení, které dalo OSE licenci a jeho nadřízenou byla budoucí ředitelka OSA. Z jeho posudku vyplývá, že nemohu po OSA žádat honorář za užití díla, neboť OSA není schopen chránit autory.

Znalec z Univerzity Karlovy  

31. květen 2002, pátek, 13:45 - Městský soud v Praze, Slezská ul. Před mým vstupem do jednací místnosti z ní vyšel JUDr. Pavel Rychetský, místopředseda vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády, po té ministr spravedlnosti ČR, atd. Soudkyně Stamidisová (tisk) zamítla na základě vyjádření "znalce" - kterého si s Křížem vymyslela, s ignorováním důkazů, včetně videozáznamů - mé 3 žaloby ústním odůvodněním, že jsem neunesl důkazní břemeno, což později v písemném vyhotovení nezopakovala. K tisícům užití mé hudby pro miliony diváků TV jakoby nedošlo. Odvolávám se, nepovažuji za správné, že hudební autorská práva nemají v ČR ochranu. Poznámka: soudkyně, spolužačka ředitelky OSA JUDr. Wünschové, rozhodovala i zmanipulovanou omluvu ČT k pořadu Nadoraz. V r. 2005 ředitelka OSA JUDr. Wünschová zmizela do Univerzity Karlovy, mezi "experty" JUDr. Kříže (seznamy StB). Univerzita Karlova chce znalečné. Kříž a Stamidisová jsou údajně víc než jen blízcí známí.

Dokumenty
 
     
Otázka    

OSA a propojené struktury svým jednáním dokumentují, že ochrana autorských práv v ČR je devastována odborně. Po oficiálním zjištění, že 1) OSA není schopen chránit autory a jejich práva, 2) je to tak správně - vzniká otázka, zda resort neslouží k páchání rozsáhlé trestné činnosti a jaký je osud vybraných miliard Kč.

Neprůhledné hospodaření OSA  
     
StB StB a autorská práva v ČR:
šéf Ústavu autorského práva Právnické fakulty
Univerzity Karlovy je veden jako agent StB


Související: Evropský soud pro lidská práva, Rada EvropyU všeho je JUDr. Wünschová - náhodná provázanost, nebo organizované zločinné spolčení?
ČT nehlásí skutečně užitou hudbu (vedoucí právního útvaru ČT a styku s OSA byla JUDr. Wünschová)
ČT a zfalšovaná hlášení hudby pro OSA (za ČT odpovídala JUDr. Wünschová)
Korespondence s ministrem kultury, zločinné praktiky OSA (náměstkyní MK byla JUDr. Wünschová)
Nový autorský zákon č.121/2000 Sb., účinný od 1.12.2000 (náměstkyní MK byla JUDr. Wünschová)
Nová licence občanskému sdružení OSA od Min. kultury ČR (nadřízenou byla JUDr. Wünschová)
Novým ředitelem OSA je JUDr. Alexandra Wünschová
JUDr. Wünschová tiše mizí do Univerzity Karlovy k "expertům" na krytí podvodů OSA


Související: přehled událostí | korespondence a soudní dokumenty |

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com