Pavel Chrastina www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Pavel Chrastina Petr JandaBývalý člen kapely Olympic a zaměstnanec ČT emigroval v r. 1980 ve 40-ti letech z ČR. Po usmíření s šéfem OSA Petrem Jandou se vrátil s holým zadkem v prosinci 1993, právě když jsem podával proti OSA žalobu na neproplácení mé hudby, za jejíž tisíce užití v ČT inkasovala Jandova právně neexistující OSA velké peníze.
Členové orgánů OSAS absencí studu při páchání podvodů se Chrastina stal ihned členem výboru OSA, členem legislativní komise OSA, šéfredaktorem časopisu Zpravodaj OSA, členem dozorčí rady Jandova studia, atd. Odvádí pozornost od právního chaosu OSA, zlodějny OSA a neprůhledného hospodaření s miliardami Kč, vylákaných pod záminkou údajné ochrany autorských práv.

Po ukončení valného shromáždění OSA v červnu 1995 (Janda před hlasováním o změnách vyúčtovacího řádu znemožnil jakékoliv připomínky) projevuje člen výboru OSA P. Chrastina poprvé a naposledy zájem o mé námitky proti vyúčtování OSA, které mu na místě předávám (neproplácení užité hudby, neřešení reklamací, 1 minuta má 100 vteřin, atd. - 18 stran konkrétních příkladů užití mé hudby a výpočtů, zde je jen úryvek).
V září 1995 je při mém prvním soudním stání proti OSA ohledně neproplácení hudby odhalen chaos v právním zázemí OSA. V říjnu 1995 OSA tajně blokuje můj honorářový účet.
24.1.1996 a 26.1.1996 rozhodují dva senáty Městského soudu v Praze, že OSA od roku 1992 právně neexistuje. Zmíněny jsou tři paralelně činné neexistující subjekty OSA disponující stovkami miliónů Kč (dne 22.1.1996 si kvapně zaregistroval stanovy přípravný výbor čtvrtého OSA).
29.1.1996 Česká televize vysílá pořad NADORAZ o neproplácení za užití hudby a právním chaosu OSA.
Teletext ČT2.2.1996 - kvůli pořadu NADORAZ svolává OSA tiskovou konferenci - Janda, Chrastina, Andršt a Slanina vymysleli zastírací aféru Teletext - problém prý není v neproplácení hudby firmou OSA a chaosu v právním zázemí OSA, ale v tom, že Jiří Hradec, který v pořadu vystoupil a jehož hudba se prý nikde neužívá, zneužívá svého pracovního postavení v ČT - v noci, když národ spí, hraje sám svou hudbu v novém pořadu Teletext, za to pak požaduje po OSA peníze a tím okrádá ostatní. Činnost jím organizované skupiny prý OSA šetří. Poznámka: nikdy jsem nebyl zaměstnán v ČT a výsledky údajného šetření gang OSA přes mé žádosti nikdy nepředložil - není divu, sebranka mých "ochránců" si vše zcela vymyslela.
Pozvaní novináři lži podvodníků z OSA převzali a rozšířili veřejnosti - např. Práce, Blesk.
Související téma: přehled událostí | veřejná prohlášení OSA |

Tisková konference
OSA 2.2.1996

- video -

Pavel Chrastina
tvrdí novinářům, že
principem mé činnosti je
okrádání kolegů.
Chrastina na tiskovce OSA 2.2.1996
Únor 1996 - žádám omluvu za nepravdivá a urážlivá nařčení mé osoby, uvádím dezinformace OSA na pravou míru, viz. přehled událostí. 20.2.1996 posílá OSA lživý dopis tisícům adresátům. 4.3.1996 žádám autory dopisu o důkazy, nebo omluvu a odstoupení - jasně konstatuji, že o Teletextu jsem se nikdy nezmínil (v předmětné době ani neexistoval), nikdy jsem nebyl zaměstnacem televize, atd.
14.4. 1996 posílám dopis 47 členům orgánů OSA (i P. Chrastinovi) s přílohou, mým dopisem ze dne 4.3.1996.
30.4.1996 mně P. Chrastina odepisuje, že je o všem dostatečně informován.
Přepis textu P. Chrastiny ze Zpravodaje OSA č. 17/96Bezprostředně po té vydává P. Chrastina začátkem května 1996 ve Zpravodaji OSA svůj článek PŘÍPAD HRADEC - SLOVO NA VYSVĚTLENOU (přepis textu je ZDE). Tvrdí v něm, že mám nemorální finanční nároky za Teletext, jednám prý na úkor svých kolegů, jsem šedá eminence novinářů, zmiňuje pirátské nahrávky, mé údajné kampaně proti OSA, žebrání v zahraničí: "Není náhoda, že jistá, nám zatím neznámá skupina lidí navštívila jak německou GEMA, tak i rakouskou AKM s žádostí o finanční podporu a pomoc při založení jejich vlastní nové české autorské ochranné organizace." (Pozn.: nemám cestovní pas ani zmíněné ambice.) Chrastina píše, že OSA myslí svou činnost smrtelně vážně, "Organizovaný zločin přestává být zločinem, máme-li svého ctnostného zástupce ve vládě či parlamentu, který schvaluje zákony tak, aby nám vyhovovaly. Vzpomínáte si na onu vzácně otevřenou knihu či film o těchto věcech nazvaný "Kmotr"? Tohle není náhodná paralela." (Pozn.: má snad jít o poslance Parlamentu ČR JUDr. Vl. Řezáče, kterému se s mým souhlasem dostaly v březnu 1996 do rukou materiály o chaosu v právním zázemí OSA a zmatečních zápisech v obchodním rejstříku a který za záhadných okolností zemřel dne 29.4.1996 - den po té dostal přípravný výbor teprve vznikajícího subjektu OSA, s předstihem před svým prvním valným shromážděním, čili v rozporu s autorským zákonem, od Ministerstva kultury ČR licenci.)
P. Chrastina ani nikdo z OSA se mně přes mé žádosti neomluvil, 31.12.1996 podávám žalobu na ochranu osobnosti proti P. Chrastinovi.

Veselé drobnosti.
P. Chrastina je se svou blízkou přítelkyní, bývalou TV hlasatelkou, v dozorčí radě Jandova studia a právní zástupce Chrastiny, JUDr. Miloš Toms, je manželem TV hlasatelky. U soudu mne nařkli z kontaktů s televizními pracovníky (blíže neuvedenými).
Kvůli vysvětlení a doložení důsledků Chrastinových útoků proti mně byli k soudu předvoláni svědci - bývalý i současný předseda výboru OSA P. Janda a L. Andršt (kterému pomáhal s rozvodem právník Chrastiny JUDr. Toms) a 3 mí svědci. Chrastina soudu namítal, že já své 3 svědky osobně znám.
TV hlasatelka Marie Tomsová

Chrastina 26.02.1997 podání Městskému soudu v Praze - smyšlenky o pořadu NADORAZ, nařčení mé osoby z údajných mediálních kampaní proti OSA (opak je pravdou). Odst. III - Chrastina prokazuje neznalost základních početních úkonů a vědomé používání falzifikátů. Odst. IV - o mém údajném pobytu na valném shromáždění OSA 1996 Chrastina lže - viz. ml. slovo předsedajícího P. Jandy: pan Hradec nesmí do místnosti. Dozvídám se, že mne prý OSA opakovaně vybízel k jednání (korespondence s OSA je zde).
01.04.1997 výpověď Chrastiny před Městským soudem v Praze - přepokládal, domníval se, jeho pojmy z článku o mně prý nemají se mnou souvislost, reagoval prý (v květnu 1996) přímo na pořad NADORAZ (29.1.1996), nikdo z funkcionářů OSA, kteří v něm vystoupili prý nebyl v Praze přítomen (Slanina a Janda - byli na tiskovce OSA 2.2.1996), NADORAZ (29.1.1996) prý vznikl těsně před valným shromážděním OSA (15.6.1996), atd.
Chrastina 09.04.1997 píše Městskému soudu v Praze: "Vážně a upřímně míněná snaha představitelů OSA o smírné ukončení žalobcem vyvolávaných rozporů je zřejmá i z osobního dopisu předsedy výboru OSA Petr JandaPetra Jandy". Poznámka: vážně a upřímně míněná snaha OSA = na mé žádosti o vysvětlení lží o mé osobě a o omluvu, mně Janda soukromně odepsal, že je jaro, ptáci a pupence. Vzápětí se mne snažil na valném shromáždění OSA, kam jsem nesměl, vyloučit z OSA pomocí falzifikátů (ml. slovo P. Janda na valném shromáždění OSA 1996).
Tragikomická je i útočná oprava matematického diletantství Chrastiny - po mé námitce, že vědomě čerpá z podvrhů a že ze 3 sloupců 12-ti časů skladeb sečetl Chrastina 2 sloupce špatně a navíc vše v desítkové soustavě, zvuk mp3 - TUTOVKA - TV soutěž  1992 - předělChrastina píše: "Žalovaný opravuje početní chybu, vzniklou použitím desetinného systému při sčítání vteřin... Přesný výpočet zní tak, že žalobce si sám odsouhlasil a odvysílal vlastní hudbu 175 minut, 46 vteřiny. Pro srovnání byla za stejné období vykázána hudba Michaela Kocába v délce 18 minut, 4 vteřiny. Nepatrná odchylka nic nemění na faktu, že délka hudebního doprovodu a tím i výše autorského honoráře byla v řádovém poměru 10:1 v žalobcův prospěch".
Poznámka: zřejmě jsem si dovolil dost, mít ve 12-ti dílech Tutovky víc hudby než Kocáb - jde o TV soutěž Tutovka z r. 1992, ke které jsem složil, zaranžoval a (kromě znělky P. Vaculíka a mých předělů předem nasazených k předtočenému obrazu) živě s průběhem soutěže hrál celý hudební doprovod (že je to možné se umělcům z vedení OSA dosud ani nezdá). Mé předěly byly hlášeny Kocábovi, který zde neměl figurovat vůbec.
Člen vedení OSA P. Chrastina po mých letitých protestech proti používání falzifikátů vedením OSA pokračuje: "Žalobcovo tvrzení o zfalšování listin a tím i zpochybnění v nich obsažených údajů je závažné. V takovém případě totiž žalobce přijal finanční plnění, které z těchto údajů vycházelo, jako plnění bez právního důvodu a je povinen je vydat podle § 451 občanského zákonníku."
Poznámka: má skladba Tutovka je na adrese Music orientační kvalita mp3, nebo profi mp3 stereo (Tutovka je poslední na CD3).
O soudních stáních mého sporu na ochranu osobnosti proti Chrastinovi píší Lidové noviny (2.4.1997, 30.4.1997, 1.7.1997), zatímco Zpravodaj OSA (šéfredaktor Chrastina) mlčí. Redaktorka LN dostává nečekaně zahraniční stipendium, pak o tom nepíše nikdo.
4.8.1998 - P. Chrastina (podání soudu) s absencí studu pokračuje v nehorázných útocích proti mně.
9.9.1998 - má obrana proti Chrastinově "ochraně mé osoby", příloha o blokaci mého účtu.
Chrastina 16.12.1998 (mně doručeno 12.10.1999) - odvolání Chrastiny proti rozsudku Městského soudu v Praze, dle kterého se mně má omluvit za své smyšlené urážlivé konstrukce. Chrastina pokračuje v lživých nařčení mé osoby z čehokoliv, přibylo mé údajné napadání změn vyúčtovacího řádu OSA (jako vždy bez důkazů). Přepis textu P. Chrastiny ze Zpravodaje OSA č. 17/96Chrastina píše v odd.I, čl.3: "Článek žalovaného uveřejněný ve Zpravodaji OSA č. 17/96 si kladl za cíl vysvětlit členům pravé pozadí aktivit žalobce a ozřejmit souvislosti, které členům pomohou pochopit smysl rozhodnutí výboru OSA o návrhu na vyloučení žalobce z řad jeho členů. Žalovaný zdůrazňuje, žeČlenové výboru OSA jako šéfredaktor Zpravodaje OSA obhajoval a vysvětloval kolektivní rozhodnutí výboru OSA".
Poznámky k odvolání Chrastiny:
1) Likvidace autora je dle Chrastiny výsledkem kolektivního rozhodnutí výboru OSA - čili výsměch smlouvě OSA s autorem o ochraně jeho práv.
2) Sabotáž ochrany autorských práv v ČR tedy koná subjekt na ochranu těchto práv. Právníci OSA přitom upozorňují, že kdo porušuje autorská práva se vystavuje postihu ve smyslu § 152 trestního zákona č. 65/1994 Sb., a to trestu odnětí svobody až na 5 let, nebo peněžitému trestu nebo propadnutí věci.
3) Žalovaný P. Chrastina ve své výpovědi soudu uvedl, že nikdo z funkcionářů OSA, kteří vystoupili 29.1.1996 v NADORAZ nebyl několik měsíců přítomen - Janda a Slanina však byli 2.2.1996 v Praze na tiskovce OSA (křivá výpověď je také trestný čin).
4) Pravé pozadí mých aktivit, které Chrastinu tak trápí, spočívá v zájmu o hudbu a požadavku dodržování práva a etiky - tím však poškozuji zájmy OSA a byl jsem proto z řad jeho členů v roce 1999 vyloučen (viz. výbor OSA + dozorčí rada OSA a nevyhovění mé žádosti o sdělení průběhu schůze a důvodů mého vyloučení).
5) K čl. III.: Chrastina dobře ví, že jeho omluva za poškozování mé osoby, o které rozhodl soud, by měla být zaslána všem původním adresátům Zpravodaje - ředitel OSA JUDr. Slanina je však odmítl soudu sdělit. Alespoň některé adresáty jsem tak byl nucen hledat např. v telefonním seznamu.
Dle dvou rozhodnutí Městského soudu v Praze se mně P. Chrastina má omluvit za svá lživá nařčení v článku o mně ve Zpravodaji OSA (nikdy se neomluvil za nic). Došlo k odvolání obou stran, já požaduji zveřejnění Chrastinovy omluvy ve Zpravodaji OSA a trvám na finanční satisfakci.
25.02.2000 podávám shrnující dokument Vrchnímu soudu v Praze, s omluvou mé osobní neúčasti na stání dne 29.2.2000 (má účast nebyla soudem nezbytně vyžadována, jsem pracovně mimo Prahu). Na náhle stanoveném odpoledním pokračování čte Vrchní soud rozsudek, založený na zcela smyšlených předpokladech, že NADORAZ - pořad ČT 1996pořad NADORAZ byl o Teletextu (podobnost s vylhanými tvrzeními na valném shromáždění OSA) a že jsem prý v Lidových novinách požadoval úhradu za Teletext (přesný opak je pravdou) - proto se mi Chrastina má omluvit jen za své nepravdivé tvrzení, že jsem šedá eminence novinářů (nikdy se neomluvil za nic). Článkem o mně ve Zpravodaji OSA prý Chrastina jen sdělil svůj názor, na který má právo. Dávám věc Nejvyššímu soudu ČR, protože Chrastina neunesl důkazní břemeno, svá lživá nařčení a konstrukce nikdy důkazně nedoložil. Vrchní soud náhle vychází z fikcí, ke kterým nikdy nedošlo a které ve spisu nejsou - za to je ve spisu videokazeta i přepis textu pořadu NADORAZ v němž není o Teletextu ani zmínka, ve spisu je i článek Lidových novin, též usvědčující Vrchní soud v Praze z manipulací s důkazy - bráním se v něm proti lžím OSA o Teletextu a mých údajných nárocích za něj (článek má hezký název: "Muž, který vede spor, který se nevyhrává"). Ve spisu je i výpověď Chrastiny, kde přiznal, že indicie pro svá tvrzení pouze předpokládal, domníval se, atd. Jako argument proti mně uvádí VS mé vyloučení z OSA, ale tají, že k tomu došlo po letech obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti o mé osobě subjektem OSA, včetně používání falzifikátů. Není pravda, že jsem předložil přepis Nadoraz jak píše VS, předložila jej protistrana a mj. je v něm zatajena má hudba užitá v tomto pořadu (zatímco Jandova je uvedena). O pravdivě zmíněném právním chaosu OSA a o mém pravdivém vyjádření k neproplácení hudby subjektem OSA v pořadu NADORAZ - Vrchní soud mlčí. VS mlčí i k prostinké lži předsedy výboru OSA Petra Jandy, že neměl k OSA podpisové právo - ačkoliv je přesný opak pravdou. Komu jsou při neprůhledném hospodaření OSA rozdělovány stamilióny Kč, vybrané ročně na údajnou ochranu autorů? - VS mlčí. Stejné soudkyně VS, které zmanipulovaly tento rozsudek jsou kolem OSA často - Milión za zločiny OSA
Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29.11.2000 vyplývá, že Vrchní soud v Praze konal správně, když si podklady ke svému rozsudku v rozporu s obsahem spisu zcela vymyslel. S názorem soudu nesouhlasím a předávám věc Ústavnímu soudu ČR. Chrastina se mně má omluvit za své nepravdivé tvrzení, že jsem šedá eminence novinářů. Neomluvil se.
Po 5-ti letech mého sporu na ochranu osobnosti proti P. Chrastinovi za jeho opakované lživé výpady proti mně (tisková konference OSA, článek ve Zpravodaji z května 1996, podání soudu 4.8.1998) se o soudní při zmínil také Zpravodaj OSA v květnu 2001 (šéfredaktor Chrastina) před valným shromážděním OSA. Značka (red) sděluje, že spor skončil satisfakcí Chrastinovi. O předání věci Ústavnímu soudu ČR Zpravodaj OSA mlčí.
Ústavní soud ČR dne 8.10.2001, přiznal, že podklady Vrchního soudu neexistují, ale ÚS se přesto ztotožňuje s Nejvyšším soudem ČR, který souhlasí s Vrchním soudem v Praze. S názorem ÚS nesouhlasím, požaduji respektování práva na spravedlivý proces a dne 8.4.2002 podávám stížnost Evropskému soudu pro lidská práva Rady Evropy. Chrastina se mně má stále omluvit za své nepravdivé tvrzení, že jsem šedá eminence novinářů. Neomluvil se. Ústavní soud mj. píše: "Skutečnost, že stěžovatel vede soudní spory s OSA, a domáhá se tak svých práv u soudu, mu samozřejmě nelze v žádném případě přičítat k tíži." Poznámka: hezky vystižená podstata likvidačních intrik Chrastiny - o které ale rozsudky mlčí.
Stížnost k Radě EvropyEvropský soud pro lidská práva - pracovnice čs. kanceláře tvrdí dopisem bez důkazů, že soudci 30.05.2002 rozhodli o nepřijatelnosti mé stížnosti, lže o skartaci a nemožnosti odvolání. Soudci o tom však zřejmě vůbec nevědí, podvody u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku monitoruje Štrasburský výbor.

Zajímavé vazby (pracoviště Rady Evropy je v Univerzitě Karlově): znalec z Univerzity Karlovy, expert na právní vztahy k cizině, je zaměstnaný v odd. Ministerstva kultury ČR, které dalo OSE licenci pod vedením nynější ředitelky OSA (dříve náměstkyně ministra kultury ČR, před tím ved. právního odd. České televize a útvaru styku s OSA - neproplácení hudby, falzifikáty). Šéf Právnické fakulty Univerzity Karlovy je veden jako agent StB. Chrastina, stručné body + rozsudky soudů
neproplácení za užití mé hudby subjektem OSA, neřešení reklamací od roku 1990
od roku 1993 žaloby proti OSA na neproplácení za užití hudby (přehled událostí)
zfalšovaná hlášení užití mé hudby, 1994
právní chaos na sebe prozradil sám OSA 26.9.1995 u soudu
blokace mého účtu 24.10.1995 vzteklým ředitelem OSA Slaninou
právní neexistence OSA, rozsudky Městského soudu v Praze, leden 1996
NADORAZ, pořad ČT 29.1.1996 - neproplácení hudby, právní chaos OSA, blokace účtu
tisková konference OSA 2.2.1996, smyšlený teletext, Chrastina o okrádání, lživá prohlášení vedení OSA
mé žádosti o omluvu za lživá nařčení 1996
Případ Hradec - slovo na vysvětlenou (80 kB), článek Chrastiny ve Zpravodaji OSA, květen 1996
snaha o mé vyloučení z členů OSA, valné shrom. OSA 1996 kam nesmím, předseda výboru OSA Janda
žaloba na ochranu osobnosti proti P. Chrastinovi, 27.12.1996 - k výroku o okrádání (tiskovka OSA 2.2.1996) a článku ve Zpravodaji OSA v květnu 1996
Chrastina 26.02.1997 píše Městskému soudu v Praze smyšlenky o pořadu NADORAZ
Chrastina 09.04.1997 píše Městskému soudu v Praze své "upřímné" bláboly, útočně opravuje své chybné výpočty
Městský soud v Praze (250 kB), 22.9.1998 - rozsudek, Chrastina se mně má omluvit, ale ne ve Zpravodaji OSA
Chrastina 16.12.1998 (mně doručeno 12.10.1999) píše Vrchnímu soudu odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze, dle kterého se mně má omluvit, Chrastina pokračuje v lživých nařčeních
omluva ČT, Městský soud v Praze soudkyně Stamidisová 14.4.1999 - mystifikace a zmanipulované údaje k pořadu NADORAZ, tajný smír OSA-ČT (za OSA práv. zástupce Chrastiny JUDr. Toms)
mé vyloučení z členů OSA 19.6.1999, valné shrom. OSA kam od r. 1996 nesmím, př. výboru OSA Andršt
25.2.2000 podávám shrnující dokument Vrchnímu soudu v Praze - viz. poznámky
Vrchní soud v Praze (170 kB) 29.2.2000 (nejsem osobně přítomen), VS si pro rozsudek zcela vymyslel podklady o NADORAZ a Teletextu, a o článku Lidových novin, používá tvrzení, že v Nadoraz byly nepravdivé údaje a snahu OSA o mé vyloučení - tj. "argumenty" vystavěné na lžích OSA, zatímco doložená fakta a předmět sporu ignoruje; šedá eminence novinářů dle VS nejsem a Chrastina se mně za to má omluvit (nikdy to neudělal), stejné soudkyně VS, které zmanipulovaly tento rozsudek jsou kolem OSA často - Milión za zločiny OSA
Nejvyšší soud ČR (280 kB), 29.11.2000 - rozsudek, NS souhlasí s Vrchním soudem v Praze
Zpravodaj OSA č. 35, květen 2001, (šéf Chrastina) píše, že spor skončil satisfakcí Chrastinovi
Ústavní soud ČR (250 kB), 8.10.2001 - usnesení, ÚS přiznal, že podklady Vrchního soudu neexistují, ale přesto se ztotožňuje s Nejvyšším soudem ČR, který souhlasí s Vrchním soudem v Praze
Evropský soud pro lidská práva Rady Evropy - čs. kancelář tvrdí, že 30.05.2002 rozhodli soudci o nepřijatelnosti mé stížnosti - ti o tom však zřejmě nevědí (podvody u Evropského soudu monitoruje Štrasburský výbor).
Právník Chrastiny JUDr. Toms je zároveň právním zástupcem OSA - omluva ČT - mystifikace.
Ačkoliv si autoři platí své právníky v OSA, byl právník Chrastiny JUDr. Toms, angažován k vyřešení bláhové žaloby OSA proti ČT za údajné nepravdy v pořadu Nadoraz. Následoval náhlý a utajený smír OSA s ČT a dne 23.6.1999 přečetla TV hlasatelka omluvu ČT s fiktivními údaji, kterou OSA a Ministerstvo kultury ČR používají jako argument pro kvalitní ochranu autorských práv v ČR - příklady: závěr mého dokumentu ze 4.2.2000, čili dopis ministra kultury ČR z 21.7.1999, námitky OSA (P. Chrastiny) proti pořadu FAKTA v r. 2001, výklad kohosi pod značkou red ve Zpravodaji OSA č.35 (šéfem je Chrastina), apod.
Mystifikace OSA s omluvou ČT (souhlas soudkyně Stamidisové) je tak úspěšná, že údajně nepravdivými údaji v Nadoraz "argumentují" i soudy ČR ve sporu na ochranu osobnosti proti P. Chrastinovi!
Omluva ČTSouvisející téma:
| právní chaos OSA | neproplácení užité hudby | lži, pomluvy, falzifikáty, likvidace autora | Zločinné praktiky OSA na videu - tiskovka |
| Petr Janda | Luboš Andršt | JUDr. Josef Slanina | nový ředitel OSA JUDr. Wünschová |


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§ § § Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com