16 vteřin - znělka - příloha mé žaloby proti OSA z roku 1993.