Ú p l n ý   v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze

oddíl B. , vložka 285
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 03.10.1990
Obchodní jméno: BEST I.A., a.s.
  Platí od: 03.10.1990
Sídlo: Praha 7, Přístavní 31, PSČ: 17000
  Platí od: 03.10.1990
Identifikační číslo: 00505579
  Platí od: 03.10.1990
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:
- Na základě povolení Ministerstva kultury ČR ze dne 27.3.1990
č.j. 5013/90-LPO
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
- a) tvorba, výroba, vydávání a šíření zvukových a zvukově obrazo-
vých záznamů a snímků
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
- b) vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti neperiodických
publikací
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
- c) pořadatelská, produkční, agentážní, zprostředkovatelská a
propagační činnost
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
- d) obchodní činnost související s předmětem činnosti společnosti
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
- e) zřizování a provozování prodejních míst, výstavních síní a
jiných obdobných zařízení souvisejících s předmětem činnosti
společnosti
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
- f) zajištění s tím souvisejících činností
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
- Koupě zboží za účlem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou
koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit. zákona)
Platí od: 18.02.1997
- Zprostředkovatelská činnost oblasti kultury
Platí od: 18.02.1997
- Vydavatelská činnost v oblasti periodických a neperiodických
publikací
Platí od: 18.02.1997
- Nakladatelská činnost v oblasti periodických a neperiodických
publikací
Platí od: 18.02.1997
- Vydávání rozmnoženin zvukových a zvukově obrazových záznamů
Platí od: 18.02.1997
- Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově
obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných záznamů
Platí od: 18.02.1997
Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda představenstva: Ondřej Soukup
  Praha 3, U vodárny 14, PSČ: 13000
  Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997

předseda představenstva: Petr Janda
  Praha 2, Gorazdova 13, PSČ: 12000
  Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997

člen představenstva: Petr Ackermann
  Praha 7, V háji 27, PSČ: 17000
  Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997


předseda představenstva: Petr Janda , r.č. 420502/039
  Praha 2, Gorazdova 13, PSČ: 12000, Okres: Praha 2, Stát: Česká republika
  Platí od: 18.02.1997

člen představenstva: Petr Ackermann, r.č. 660203/0765
  Praha 2, Vinohradská 1431/69, PSČ: 12000, Okres: Praha 2, Stát: Česká republika
  Platí od: 18.02.1997

člen představenstva: Dagmar Durecová , r.č. 565823/1150
  Praha 7, Dobrovského 31, Okres: Praha 7, Stát: Česká republika
  Platí od: 18.02.1997

Podepisování:
Dokumenty společnosti jsou podepisovány představenstvem k tomu
zmocněnými členy, obvykle předsedou a místopředsedou. V případech
určených rozhodnutím představenstva podepisují dokumenty všichni
členové představenstva.
V mezích určených zmocněním představenstva je oprávněn podepiso-
vat dokumenty společnosti i ředitel, popř. další osoby.
Podepisování se provádí tak, že k názvu společnosti se připojí
podpisy oprávněných osob.
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná vždy
předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí
tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu
společnosti připojí svůj podpis předseda s uvedením své funkce.
Platí od: 18.02.1997
Dozorčí rada:
Předseda: Ing. Pavel Sedláček, r.č. 410704/049
  Praha 7, V háji 32, Okres: Praha 7, Stát: Česká republika
  Platí od: 18.02.1997

Člen: Eva Dudková, r.č. 446130/017
  Praha 4 - Kamýk, Seidlova , Stát: Česká republika
  Platí od: 18.02.1997

Člen: Pavel Chrastina, r.č. 400425/061
  Praha 4 - Kamýk, Seidlova 470, Stát: Česká republika
  Platí od: 18.02.1997

Akcie:
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč
Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
1000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč
Platí od: 18.02.1997
Základní jmění: 100000,- Kč
  Platilo od: 03.10.1990 do: 18.02.1997
  1000000,- Kč
  Platí od: 18.02.1997
Ostatní skutečnosti:
- Údaje o zřízení společnosti:
Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 23
zák.č. 104/90 Sb., zakladatelskou smlouvou ze dne 11.4.1990 se
zakladatelé dohodli na složení představenstva, na složení dozorčí
rady, schválili stanovy.
Platí od: 03.10.1990
- Byl splacen celý základní kapitál t.j. 100.000,-Kčs.
Platí od: 03.10.1990
- Akcie mají listinnou podobu, základní jmění 1.000.000,- Kč
splaceno v plné výši.
Platí od: 18.02.1997


Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz/).
Dne: 15.10.1999 00:35:20
Údaje platné ke dni 07.10.1999