Časopis Mladý svět uveřejnil dne 11.2.2003 v č. 07/2003 článek
OSA nostra
 www.jirihradec.cz
 www.jirihradec.com
  Poznámka: pod názvem OSA NOSTRA vydal Mladý svět článek o OSA také v r. 1988.

MLADÝ SVĚT www.mladysvet.cz
redakce@mladysvet.cz

OSA nostra 1

OSA nostra 2

OSA nostra 3

OSA nostra 4

OSA nostra 5


Poznámka: článek jsem uvedl bez fotografií.


Související téma:
| tisk o OSA | ochranné organizace - licence Ministerstva kultury ČR |
| ředitelka OSA Wünschová Pujmanová | ministr kultury ČR a zločinné praktiky OSA |


§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com