DEBATA o zlodějně OSA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Jak OSA okrádá autory - za hudbu peníze vybírá, ale autorovi je neproplácí
Debata - ukázky videa, nové oknoOd roku 1987 mne OSA přes mé reklamace a žaloby úspěšně okrádá o milióny Kč. Referenční ukázkou se u soudu stal pořad Debata. Za mou hudbu užívanou 6 let k pořadu DEBATA vybírala OSA peníze, ale mně z nich neproplatila ani haléř. Úmyslné porušování autorských práv, zákona, smlouvy, atd. je trestná činnost, jen za porušování AZ se sazbou až 5 let odnětí svobody pro "ochránce" z OSA.
| video ukázky pořadu Debata | zvuk mp3 znělka pořadu Debata - zvuk mp3 | tiskovka gaunerů z OSA |
OSAMgr. Lenka MališováPo rozsudcích soudů, které uvádějí, že mně OSA např. za užití mé hudby v pořadu Debata nezaplatila, napsala dne 15.03.2006 šéfová právního odd. OSA Mgr. Lenka Mališová šéfové právního úseku České televize JUDr. Vladimíře Vocetkové o podklady k pořadu Debata, s tím, že ho ČT uváděla "dvakrát týdně v 90.létech minulého století". Dne 19.07.2006 sdělila Mgr. Mališová mailem mému právnímu zástupci výsledek jednání s ČT a přidala tabulku OSA:

 Výpočet OSA za pořad Debata
Výpočet OSA za pořad Debata
Související: originál tabulky xls z OSA s chybou cyklického odkazu

 Mé poznámky k výpočtu OSA za pořad Debata, r. 1993-1995 a 1996-1998
ÚVODEM:
Nejprve PRAVIDLA OSA - na období, které uvažuje OSA, se vztahují dva vyúčtovací řády OSA, jeden byl ve Zpravodaji OSA č.5 červenec 1992 a druhý ve Zpravodaji OSA č.13 prosinec 1994 (schválený 25.06.1994), oba s účinností od 1.1.1993. Vyplývá z nich, že o tom co je a není hudba a co OSA proplatí, rozhoduje výbor OSA a komise OSA pro otázky tvorby - čili výkvět podvodníků Petr Janda, Luboš Andršt, Pavel Chrastina, atd. a tzv. "vyúčtování" OSA je proto blábol smyšlených čísel, které OSA neumí konkretizovat ani u soudu. O penězích, které jsem měl mít před mnoha lety se tak bavíme až když tito gauneři, dle nepravdivé informace právničky OSA, již prý neovlivňují chod OSA (Luboš Andršt je od r. 2007 opět členem výboru, čili dozorčí rady OSA a Pavel Chrastina je náhradníkem, který se v kampani OSA za platby z TV na hotelových pokojích a v dopisu Parlamentu ČR lživě vydával za člena dozorčí rady OSA).
Za užití hudby (např. v TV) vybírá OSA ročně paušálně milióny Kč, které má rozdělit autorům skutečně užité hudby. Je to důvod existence OSA.
ZNĚLKY - OSA je léta svévolně neproplácí, ač autorský zákon mluví o proplácení KAŽDÉHO užitého díla (za porušování AZ je až 5 let kriminálu). Znělka je přitom ve vyúčtovacích řádech OSA uvedena (jako background - prý nesouvisí s daným pořadem a má proto nejnižší ohodnocení). Právě tak je ve smlouvě mezi OSA a ČT jasně uvedeno, že hudbu užitou jako znělka, musí ČT na OSA hlásit a OSA má možnost to kontrolovat.
Luboš Andršt Neproplácení znělek přiznal šéf stěžejních orgánů OSA Luboš Andršt dopisem z 26.05.1993. Pořad Debata je pouhou ukázkou tohoto stavu - další mé TV znělky byly Setkání s obrazovkou, Listárna ČT, Auto moto revue, Studio sport, Duel, Pražský večerník, Dopravní situace, Trh obchod finance, Doporučujeme, Počasí, Sport, Reklama, Přehled pořadů, atd. OSA však cíleně neproplácí i desítky jiných druhů užití mé hudby (s mnohem delší stopáží) - můj dopis 06.02.1995.
Na zničení užití mé hudby se podílel pomluvami mého jména i šéf rozúčtovací komise OSA Pavel Růžička z dua ORM. Plagiáty mé hudby pak obsadil uvolněný prostor v ČT a až poté začala OSA znělky proplácet (mé ne) - střet zájmů.
Tří let 1993-1995 se týkají rozsudky Městského soudu o právní neexistenci OSA, kterou zachránila soudkyně Vrchního soudu (stejná Javůrková jako 17.01.2006), s tím, že na subjekt vzniklý v r. 1996 je třeba pohlížet jakoby vznikl již v r. 1992 - pravidla v onom mezidobí tak nikdo nezná a soud se proto jednoduchému rozsudku, že byla v té době užívána a neproplácena má hudba, všemi prostředky brání (smyšlený znalec na autorské právo, dopis na neexistující adresu požaduje odpověď do 14-ti dnů, jinak soud mé žaloby zruší, atd.).
DEBATA:
Název skladby - má hudba, použitá jako znělka na začátku a na konci pořadu, se jmenovala Konstruktér housky - a to bez letopočtů, které si nyní OSA v tabulce a kolonce "Název skladby" k mému názvu přidala. OSA využívá jakékoliv výmluvy k neproplácení mé hudby, i to, že musí být uváděny přesné názvy skladeb. Teď se ukazuje, že názvy mých skladeb svévolně mění sama OSA. - podobně někdo falšuje hlášení mé hudby, můj podpis, atd.
Stopáž hudby v Debatě - OSA uvádí vždy 1 minutu (uvádělo se minutové trvání téže započaté hudby). Pořad měl ale i mé předěly s jiným názvem hudby, pořad Debata měl tedy 2 minuty mé hudby.
Na pořad Debata se vysílaly upoutávky, které OSA zcela ignoruje. Byly s komentářem v různých pořadech (a jejich reprízách), byly uváděny i samostaně s mluveným slovem, ale byly i upoutávky bez mluveného slova, tj. dle pravidel OSA prvoplánové užití hudby, tzv. forground s 10x vyšší korunovou hodnotou minuty, takové užití hlásilo např. uváděcí o. ČT. Upoutávky byly i na reprízy Debaty.
OSA tvrdí, že Debata byla 2x týdně (premiéra a repríza) a hudba k Debatě byla užita 82x až 99x za rok (asi premiéra + 1 repríza, liché číslo 99?), jenže 2x týdně = 104x ročně, že by pořad 22x za rok vůbec nebyl je nepravděpodobné. Navíc měl pořad i 2 reprízy = byl 3x týdně.
ČT Česká televize na výzvy soudu opakovaně písemně prohlásila, že skartuje doklady za 2 roky po užití díla a nemůže tedy poskytnout údaje ke starším pořadům - a v roce 2006 náhle zná data pořadu z r. 1993. Nelze vyloučit, že právní odd. ČT soudu lže, nebo že informace OSA jsou opět podvržené, stejně jako zfalšovaná hlášení mé hudby - za ČT byla zodpovědná tehdejší šéfová právního odd. ČT, poté ředitelka OSA JUDr. Wünschová. Originální znění dopisu z ČT bohužel OSA 19.07.2006 v mailu mému právníkovi neposkytla.
Vyúčtovací období tehdy nebyl kalendářní rok, jak nyní tvrdí jednoduchá tabulka OSA, ale období byla 01.10.1992 až 30.09.1993, 01.10.1993 až 31.12.1994 a 01.01.1995 až 31.12.1995 a korunová hodnota 1 minuty se tedy měnila jindy než nyní uvádí OSA. Třeba období roku 1994, s nejvyšší hodnotou 1min. ze zmíněných 3 let, bylo dlouhé 15 měsíců, nikoliv jen 12 - o této své fintě se OSA nikdy nešířila. (OSA uvádí u korun. hodnoty čtyři desetinná místa, radši to nebudu komentovat.)
V mém původním vyúčtování za ČT 1994 z OSA nebyla korunová hodnota jedné minuty 31,60Kč jak píše OSA nyní, ale jen 22,73Kč. OSA mně v říjnu 1995 tajně a svévolně zablokovala účet s tímto celoročním vyúčtováním a zaměstnala mne tak řadou návazných potíží. Teď se ukazuje, že mne asi tehdy navíc OSA okradla skoro o 9,-Kč na každé minutě z ČT (tedy asi o 160.000,-Kč) a právnička OSA Mališová to teď nechtěně vyzradila. V můj neprospěch tak bude i výpočet v mé žalobě na r. 1994. Intergram uvádí v tomto období ze stejných podkladů až 10x vyšší stopáž mé hudby než OSA (u OSA jsem autor své hudby a u Intergramu jsem její interpret na všechny nástroje i její výrobce ve svém studiu - v mém případě má být 3x totožná stopáž). Zablokované jsem měl v OSA veškeré příjmy, i z televizí NOVA, Premiéra, rozhlasů, videostudií, živého užití, nosičů, atd., prostě vše, nejen Teletext, jak lžou gauneři z vedení OSA na své tiskové konferenci - video.
Debata Vyúčtování OSA r. 1995 ovlivnila neoprávněná režijní srážka OSA 20% namísto povolených 10%. Nyní se tomu OSA vyhnula, svou režii neuvádí vůbec.
V tabulce Excel se součtem pouhých tří čísel má OSA chybu (!), kterou signalizuje hlášení: "Odkazy na buňky ve vzorci odkazují na výsledek vzorce a vytvářejí tak cyklický odkaz". Problémy s počty jsou pro OSA typické - 1 minuta má 100 vteřin.
I po r.1995 existoval pořad Debata, ale když jsem další roky pro marnost nápravy nežaloval, tak OSA další Debaty přes náhlý záchvat zájmu o tento pořad neproplatí? Možná proto mně OSA neposkytla vyjádření ČT, neboť asi obsahovalo i další léta "minulého století" s Debatou.

 Výpočet Debaty - použiji stejně podivuhodné hurá počty jako OSA - nyní ale v prospěch autora
OSA uvádí jen roky 1993-1995, 265 užití, body 1, koeficient 1, vždy 1 minuta hudby, korunová hodnota 23,88, 31,60 a 23,28 Kč/1min. (průměr 26,25 Kč/1min.),
Debata 1993-1995 podle OSA = 6.917,28 Kč

Skutečnost:
chybí předěly, má hudba tedy nebyla jen 1 min, ale 2 min., místo 265 má být 530 minut background
chybí upoutávky background s mluveným slovem, např. 4x týdně, za 3 roky 600 minut
chybí upoutávky forground bez mluv. slova, např. 4x týdně, za 3 roky 600 minut
chybí 47 pořadů za 3 roky, při ohledu na vánoce atd. bez Debaty, chybí nejméně 30 pořadů, tj. chybí 60 minut
výpočet background: 530 + 600 + 60 = 1.190 minut x 26,25Kč = 31.237,50 Kč, výpočet forground: 600 minut x 262,50Kč = 157.500,-Kč, součet
Debata 1993-1995 skutečnost = 188.737,50 Kč

pořad se vysílal také v r. 1996, 1997, do dubna 1998, tj. asi 114x, s 1 reprízou 228x, čili 456 min. + 456 min. upoutávky backgr. = 912min. x 26,25Kč = 23.940,-Kč. Upoutávky forgr. 456 min. x 262,50Kč = 119.700,-Kč. Součet = 143.640,-Kč. Od r. 1996 byla zhruba 4,5x vyšší korunová hodnota minuty, čili
Debata byla i v letech 1996-1998 = 646.380,-Kč
Debata 1993-1998 skutečnost = 835.117,50 Kč

Za pořad Debata mně "ochranný" zlodějský spolek OSA do roku 2008 neproplatil ani haléř.

Debata 2 reprízy, nové oknoZatím uvažuji pouze premiéru a jednu reprízu, jak předpokládá OSA, ač měl pořad i dvě reprízy, v můj neprospěch jsou zatím též špatná data změn Kč/1min., upoutávek bylo víc, atd. Přesnější výpočty nemají význam, když jsou už podklady z OSA zmatečné (a když si v OSA platím odborníky). Zatím neřeším pojmy jako úroky, inflace, apod. Zatím nepočítám ani úhradu za mé sehnání a studování dobových dokumentů. Pro zajímavost - údajnému znalci z Univerzity Karlovy Městský soud proplatil 15.000,-Kč za 4 dny údajného studia dokumentů, které nejen nesháněl, ale ani je neviděl (a tyto peníze chce MS nyní po mně).

paragrafPříklad Debaty dokládá, že mé žaloby jsou oprávněné, že OSA mne dlouhodobě a cíleně okrádá a ochrana autorských práv v ČR je státem krytý podvod. Čím déle OSA neproplatí mé žaloby a čím víc se v tom bude svým svérázným způsobem patlat, tím víc se OSA znemožní a odhalí na sebe další zvěrstva. Uniká mně smysl akce Debata, pokud po důkazech o tomto příkladu neproplácení užití mé hudby neuhradí OSA mnou požadované částky (podle právničky OSA celkem 1,2 miliónu Kč). Jestli se chce OSA stejně věnovat i dalším 80-ti TV pořadům s mou hudbou (na rozdíl od krátkých znělek, mělo další užití mé hudby desítky minut, až několik hodin mé hudby denně), budu virtuální boháč, který s celoročním příjmem necelých 4.000,-Kč z OSA vyučuje své zlodějské "ochránce" poctivosti, morálce a právu.

 Nedotažený náhlý zájem OSA o proplacení znělky nevznikl dobrovolně, ale:
až po 16-ti letech mých reklamací
až po 13-ti letech podávaní žalob
až 6 let po mém zveřejnění činnosti OSA na internetu
až po jednání u Vrchního soudu v Praze 17.01.2006 v můj prospěch, spis se vrací k Městskému soudu, který v rozsudku zmiňuje i konkrétní neproplacený pořad - Debata
Policie ČR až po odhalení prorůstání organizovaného zločinu do státní správy za vlády ČSSD, po odhalení tajného policejního týmu Hradec a mém sledování policií, které přednášel ředitel OSA, právním zástupcem ČSSD je JUDr. Jan Kříž (veden jako agent StB) z Univerzity Karlovy, který pro OSA manipuluje soudy (blamáž s údajným znalcem) a v jeho oddělení je nedávná ředitelka OSA Wünschová, jejíž spolužačka JUDr. Stamidisová na Městském soudu "soudí" mé spory
až po té, co spor doputoval ke stejným soudkyním VS, které v minulosti zmanipulovaly události přesně podle lží OSA (Nadoraz prý byl o Teletextu - následovala má odvolání - Nejvyšší soud, Ústavní soud a Štrasburk)

 Zločinné praktiky OSA zůstanou díky chvilkovému zájmu o Debatu nenapraveny?
Jednání šéfové právního odd. OSA Mgr. Mališové budí dojem, že nedořešeným chvilkovým zájmem o jediný pořad mají zůstat zločinné praktiky OSA nepotrestány.
Nadoraz V lednu 1996 jsem v pořadu ČT Nadoraz uvedl, že OSA neproplácí znělky a předěly, např. Debatu. Za vyřčení této pravdy proti mně OSA vyvolala štvavou likvidační kampaň, za kterou se neomluvila a neuhradila mně vzniklou újmu. Již tehdy v právním odd. OSA pracovala Mgr. Mališová, autorka náhlé akce Debata, viz. Ročenka OSA 1995 a 1996 - členové orgánů OSA.
Nejméně od r. 1996 obelhává vedení OSA autory, novináře, veřejnost a soudy, že nemám nikde hudbu, jen po půlnoci v Teletextu, když celý národ spí a kde si jí jako údajný zaměstnanec ČT sám pouštím. Požaduji prý za to milióny, páchám trestnou činnost, tuneluji ČT, okrádám své kolegy, jsem organizovaná skupina, apod. Teď OSA svou právničkou přiznala, že má hudba byla ve velmi sledovaném pořadu Debata v neděli v poledne. Tisíce užití mé hudby ročně bylo 10 let v dalších více než 20-ti pořadech TV denně. Za kmenové znělky a hudby pro rozhlasové stanice mně podvodnický gang OSA neproplatil ani haléř, videostudia, filmy, reklamy ani nezmiňuji.
Za mou hudbu OSA vybírá peníze, které si rozdělují členové OSA. Z členů OSA mne vedoucí gauneři OSA podvodně vyloučili a okradli mne tak i o pouhý podíl peněz za mou hudbu.
Nynějším přiznáním mé hudby v pořadu z r. 1993 potvrdila OSA letité úmyslné neproplácení mé hudby, potvrdila své cílené lži o nepoužívání mé hudby, potvrdila okrádání autorů, smyšlená vyúčtování, neřešení reklamací, porušování autorského zákona, podvody, lži, pomluvy, likvidaci autora, používání zfalšovaných dokumentů, atd. Plus právní chaos OSA, poškozování při správě cizího majetku, neprůhledné hospodaření s miliardami Kč, neoprávněná režijní srážka, svévolná blokace účtu autora, propojení se státním ministerstvem kultury, oddělením JUDr. Kříže v Univerzitě Karlově, zcizené soudní spisy a manipulace soudů - nelze vyloučit
organizované zločinné spolčení, zvlášť když OSA jedná jako profesionální zločinecký gang, patřící na 15 let do kriminálu.
Mí kolegové autoři se neozývají proti tomu, že mne OSA okrádá a zničila mi život, bojí se, živí rodiny, jsou rádi za uvolněný prostor po mně, což jim umožňuje uplatnění, žijí v klidu a přepychu. Já jsem s nulovým příjmem na úřadu práce (kde hraje v čekárně z televizoru má hudba k stovkám profesí).

§
Nejde jen o stopáž Debaty "se stopkami v ruce" jak píše OSA, ale o stav společnosti, která umožnila 20 let destrukce ochrany duševního vlastnictví gaunery, kteří se vydávají za ochránce těchto hodnot. Zodpovědni jsou OSA, Ministerstvo kultury, justice, policie, stát ČR.
O TOM MUSÍ BÝT DEBATA.

Právnička OSA píše, že uvítá návrh dalšího postupu -
navrhuji založit ÚŘAD PRO DOKUMENTACI A VYŠETŘOVÁNÍ ZLOČINŮ OSA.
 

 Dokumenty z OSA - maily - pracovní přepis
| Debata - dopis z OSA do ČT 15.03.2006 |
| Debata tabulka xls z OSA s chybou cyklického odkazu | Debata tabulka gif |
Dne 15.03.2006 napsala šéfová právního odd. OSA (nedávná členka tříčlenného představenstva OSA) Mgr. Lenka Mališová do České televize šéfové právního úseku JUDr. Vladimíře Vocetkové:
Věc: hudební skladatel Jiří Hradec
Vážená paní doktorko,
dovolujeme si obrátit se na Vás ve výše uvedené záležitosti, v níž probíhá mezi panem Hradcem a naší společností soudní spor o výši odměn z televizního vysílání mimo jiné i za užití hudebních děl pana Hradce ve vysílání Vaší televize. Činíme tak proto, že Vámi poskytnuté podklady jsou v této záležitosti rozhodující pro posouzení a uspokojení nároků pana Hradce.
Jedním z důvodů podání žaloby byla skutečnost, že jsme panu Hradci nevyplatili odměnu za vysílání jeho díla v pořadu Debata, který uváděla Vaše televize dvakrát týdně v 90.létech minulého století.
Pro účely soudního řízení resp. uzavření mimosoudní dohody Vás žádáme o zapůjčení podkladů v této záležitosti (nahrávek pořadu Debata, smluv uzavřených s p.Hradcem apod.) či o nahlédnutí do těchto materiálů.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
Mgr. Lenka Mališová
vedoucí právního a personálního oddělení
Mail OSA mému právníkovi:
----- Original Message -----
From: Lenka Mališová
To: pilecky.advokat@centrum.cz
Sent: Wednesday, July 19, 2006 5:02 PM
Subject: Jiří Hradec
Vážený pane doktore,
ozývám se trochu později než jsem měla v úmyslu, ale zato s konkrétním výsledkem, jenž plyne z připojeného souboru.
Podle ČT poskytnutého záznamu jsme se stopkami v ruce zjistili stopáž hudby v pořadu Debata, podle sdělení ČT o četnost vysílání a podle tehdejší korunové hodnoty bodu vypočetli náležející odměnu.
Prosím o Vaše vyjádření a zároveň uvítám návrh dalšího postupu.
Děkuji za spolupráci
Přeji hezký den a jsem s pozdravem
Mgr. Lenka Mališová
vedoucí právního a personálního oddělení
tel.: 220 315 309

(Poznámka: tučné zvýraznění textu - Jiří Hradec)


 Související:
| TV pořady - video | Neproplácení za užití hudby | Parametry OSA pro vyúčtování | Zfalšované listiny | Milión za zločiny OSA | Lži, pomluvy, likvidace autora | Právní chaos OSA | Manipulace soudů, justice skáče, jak OSA píská | O co jde občanskému sdružení OSA? |
Nové dokumenty: | Policejní sledování a stovky kontrol | Uplatnění nároku na zadostiučinění za vzniklou újmu |Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com