OSA                                                                              V Praze 12.4.1996

Výbor OSA

Čs. armády 20

Praha 6

 

Věc:     bod programu valného shromáždění.

 

 

           Žádám o zařazení mého příspěvku mezi body programu schůze nejbližšího valného shromáždění OSA.

 

           Téma:

           Zpráva Jiřího Hradce o tom, co odhalil jeho spor s OSA.

 

                                                                                    Jiří Hradec

                                                                                    Přemyslovská 37

                                                                                    13000 Praha 3

 

Člen OSA - podpis:

 

           Vážení členové výboru OSA,

 

           na tomto místě mám svůj návrh podepsán „nejméně 10 členy“ OSA. Myslím však, že i bez těchto podpisů je v zájmu objektivity a tedy i v zájmu všech zastupovaných, seznámit se s posledními událostmi kolem OSA také z pohledu Vámi napadané strany.

           Na Vaši výslovnou žádost podpisy předložím, budu však požadovat veřejnou záruku, že lidé, kteří chtějí slyšet i mé poznatky, nebudou OSA perzekuováni a lidsky i existenčně likvidováni jako já.

 

                                                                                               Jiří Hradec