Střet zájmů členů orgánů OSA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
zneužití postavení, využívání kontaktů, známostí, propojení
Představitelé OSA si zcela vymýšlejí jakákoliv diskriminační nařčení mé osoby, aby sami sobě i ostatním vysvětlili (a zničili) četnost užití mé hudby. Zatajují skutečná užití mé hudby neboť ji proplatili jiným lidem, pomluvami získávají prostor k svému uplatnění, neboť, jak říkají - koláč pro užití hudby nenabyde. Osočují mne ze zneužití pracovního postavení v ČT, střetu zájmů, využívání kontaktů, známostí, tunelování, trestné činnosti v organizované skupině, okrádání kolegů, vyplňování hlášení hudby (falzifikáty), apod. Na rozdíl od nich jsem však nikdy nebyl v ČT zaměstnán, vůbec nikde nepracuji, nemám žádné funkce atd. - uvádím proto -
Vzorek vazeb a propojení členů orgánů OSA, kteří mají tu drzost nařknout jiného z vlastních nepravostí:
HIS - Hudebně informační středisko, o.p.s. od 2.12.1996
(ve správní radě je mj. Slanina - ředitel OSA)
Praha 1, Besední 3, IČO 25091328 - Obecně prospěšná společnost
zakladatel: Nadace Český hudební fond, Praha 1, Besední 3
Stejný subjekt vystupuje na Internetu od 20.1.1997 jako:
MIC - Czech Music Information Centre, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel. 573 200 08
Czech Music Information Project, Besední 3, 118 00 Praha
(nově na adrese www.musica.cz)
HIS e-mail: his@vol.cz
OSA (Slanina) finančně podporuje organizaci HIS (Slanina) - Zpravodaj OSA č. 33 z prosince 2000:


Na www stránkách HIS (MIC) "Česká muzika na Internetu" jsou propagováni autoři, kteří shodou okolností mají, či měli funkce v OSA:
HIS - činnost:
reklamní, propagační a zprostředkovatelská
OSA - činnost:
vymáhání, vybírání,
vyúčtování autorských odměn
 
Sylvie Bodorová - členka výboru nadace OSA
Lukáš Hurník - člen výboru nadace OSA
Marta Jiráčková - členka komise pro otázky tvorby OSA
Jiří Kalach - člen výboru OSA
Petr Kofroň - předseda přijímací komise OSA
Michal Košut - člen výboru OSA
Václav Kučera - člen dozorčí rady OSA
Ivan Kurz - člen výboru nadace OSA
Ivana Loudová - členka komise pro otázky tvorby OSA
Petr Pokorný - člen výboru nadace OSA
Václav Riedlbauch - místopředseda výboru OSA (PANTON – jednatel)
Rudolf Růžička - náhr. komise pro otázky tvorby OSA
Jiří Teml - člen výboru, člen legislativní komise, náhr. komise pro otázky tvorby
Evžen Zámečník - předseda výboru nadace OSA
Nabídka CD autorů
Luboš Andršt - předseda výboru OSA
Karel Růžička - člen výboru OSA / člen legislativní komise OSA
Propojení funkcionářů:
HIS: OSA:
JUDr. Josef Slanina
člen správní rady HIS
- ředitel OSA, člen legislativní komise OSA
Petr Pokorný
člen správní rady HIS
- člen výboru nadace OSA
PHDr.M.Černohorská
členka správní rady HIS
- náhr. přijímací komise OSA
Lukáš Matoušek
člen dozorčí rady HIS
- člen komise pro otázky tvorby OSA
Stejnou činnost, zakladatele a adresu jako HIS má:
Český hudební fond, o.p.s., Praha 1, Besední 487, IČO 25635719 (od 7.1.98)
Zakladatel HIS: Nadace Český hudební fond, Praha 1, Besední 3
Na stejné adrese působí také: SAI – Svaz autorů a interpretů
Nadace OSA finančně podporuje Nadaci Český hudební fond - zakladatele HIS (Zpravodaj OSA č.20)
Zajímavé výpisy:
Hudebně informační středisko (řed. OSA JUDr. Josef Slanina)
Nadace Pražské komorní filharmonie (řed. OSA JUDr. Josef Slanina)
Hudební nadace OSA
Nadace Český hudební fond
Český hudební fond

Propojení OSA - ČT (členové orgánů OSA)
nový ředitel OSAPetr Janda
  OSA - předseda výboru OSA
  v ČT je stále, dle vlastních slov "pečený, vařený"
Pavel Chrastina
  OSA - člen výboru OSA, člen legislativní komise OSA, ved. redaktor časopisu Zpravodaj OSA
  ČT - 11 let pracoval v ČT
neproplácení hudby, nehlášení hudby, falzifikátyMiloslav Ducháč
  OSA - předseda dozorčí rady OSA, předseda legislativní komise OSA
  ČT - cca 30 let pracuje v ČT, v normalizačních letech hlavní dramaturg ČST


Nový ředitel OSA
JUDr. Alexandra Wünschová
  ČT - do r. 1998 vedoucí právního odd. ČT a útvaru styku s OSA - neproplácení hudby, falzifikáty
  MK - r. 1998 náměstkyně ministra kultury - r. 2000 nový autorský zákon - r. 2001 licence OSE
  OSA - r. 2001 asistenka ředitele OSA, 1.6.2002 ředitelka OSA

Pořady v ČT:
Miloslav Ducháč, předseda dozorčí rady a legislativní komise OSA se jako pracovník ČT podílí na vzniku pořadů o členech vedení OSA - medailón Luboše Andršta, pořad s Petrem Jandou Muzikanti co děláte, atd.
Vzájemné protěžování členů vedení OSA:
BEST.I.A. - Petr Janda býv. předseda OSA, Pavel Chrastina člen výboru OSA
- vydává CD předsedy výboru OSA Luboše Andršta
MULTISONIC - Karel Vágner místopředseda výboru OSA
- vydává CD předsedy výboru OSA Luboše Andršta
FONTÁNA - Zdeněk Nedvěd člen výboru OSA
- vydává CD předsedy výboru OSA Luboše Andršta
Změny ocenění původně v OSA znevažovaných a neproplácených užití hudby:
ORM - Petr Dvořák a Pavel Růžička - člen komise OSA pro otázky tvorby (v radiu Frekvence 1 s Jandou a Andrštem snaha o nařčení mé osoby za cokoliv). Po zničení užití mé hudby v ČT činovníky OSA, užívá ČT mj. znělky dua ORM - P. Růžička v OSA prosadil nejen proplácení znělek, ale dokonce s 10x vyšším finančním ohodnocením, než jaké OSA zamýšlel.
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com