Časopis TÝDEN č. 08/2003 z 17.2.2003, strana 24 (cca 500 kB)
Poznámka: Radek Flachs - http://web.telecom.cz/osahacker/
Týden 08/2003_a


Týden 08/2003_b
Poznámka:
K tématu se vyjádřila právnička Veronika Křes»anová, která chválila autorský zákon, na jehoľ vzniku se (s OSA) podílela. Veronika Křes»anová = Nerudová, na Univerzitě Karlově kolegyně "znalce" J. Kordače, zaměstnance oddělení Ministerstva kultury ČR, které dalo OSE pod vedením A. Wünschové (nyní ředitelka OSA) oprávnění k činnosti.