Luboš Andršt www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Luboš Andršt Ve svém medailónu v ČT z r. 1993 se Luboš Andršt označil za služebníčka hudby (video)
Předseda výboru (dozorčí rady) OSA 1997 - 2002
Koncem r. 2002 rezignoval bez zveřejnění důvodů
Člen výboru OSA 1994 - 1997
Předseda Komise pro otázky tvorby 1992 - 1994
Andršt na tiskovce OSA 1996 - zločinné praktiky OSA na videu

Andrštova Komise pro otázky tvorby měla pro finanční vyrovnání bodovat ohlášky autorů podle napsaného úryvku osmi taktů. V praxi se hodnotilo podle známostí a nálady komise, když napsal známý autor místo not slovo "improvizace", byla ohláška ohodnocena nejméně 2x lépe. Všech mých cca 300 skladeb obodovala komise do roku 1994 nejhorším možným koeficientem, na mé ohlášky připisovali slova Computer a podkres. Na 8.3.1993 jsem byl pozván k jednání Komise pro otázky tvorby, která neměla čas (chlebíčky, kafe, MDŽ). Nikdo neznal výklad pojmů znělka, předěl, atd. a nevěděl proč OSA tuto hudbu léta neproplácí, téma bylo pod důstojnost komise. Po mém sdělení, že jde o druh užití a to jakékoliv hudby, třeba úryvku symfonie, se rozdělili na mnoho názorů a odhalili, že systém a řád v tom co OSA proplácí či nikoliv neexistuje. Přinesl jsem na videokazetách požadované důkazy o užití mé hudby v pořadech ČT. Členové komise řekli, že OSA nemá video a optali se: "koupíte nám ho snad vy, pane Hradec?". Na přání komise jsem se 27.3.1993 vyjádřil písemně. Andršt uvádí  26.5.1993, že OSA začne proplácet znělky, ale jen delší než 16 vteřin, neboť to je 8 taktů potřebných k ohlášce díla, (16 vteřin - příloha mé žaloby proti OSA z roku 1993), kratší užití OSA retroaktivně neproplácí (6.2.1995 JH). V roce 1996 na tiskovce OSA (video) Andršt znevažuje autora (mne), zatajuje užití mé hudby, lže o Teletextu a mlčí na tvrzení Slaniny, že můj účet zablokoval výbor (týden před tím to popřel), 21.3.1996 v radiu Frekvence 1 lže a mystifikuje posluchače ve stylu vykonstruovaných podvodů OSA. Pozn.: hudbu předsedy výboru OSA Andršta protěžují jeho kolegové - střet zájmů, z kterého nařkli mne.
31.5.1999
žádám o dodržování práva a etiky a veřejnou omluvu za šíření lží o mé osobě.
20.3.2000
žádám o důvody, které vedly Andršta a výbor OSA k iniciování mého vyloučení, žádám o údaje, které o mně uvedli účastníkům valného shromáždění 1999.
11.4.2000 Luboš Andršt
a sebranka mých "ochránců" nevyhověli.
Proč mně OSA zadržuje honorář - rozhovor s L. Andrštem dne 24.01.1996 - čili ještě před pořadem NADORAZ z 29.01.1996, na který OSA další léta svádí svou zvůli proti mně (popis zvuku je orientační):

Blokace mého účtu - zlý úmysl OSA ( zvuk mp3)
06 Andršt: výbor o tom nerozhodoval, jestli chceš pokračovat v tý při, tak se to asi zdrží
08 JH: tyto peníze se žádné soudní pře netýkají, důvody se rozcházejí, viděl jsem papír, že to podepsal Slanina, který tvrdí, že rozhodl výbor / Andršt - no tak u toho jsem já nebyl a jsem tam vždycky
11 Andršt: OSA využívá toho, že se tyhle věci dají zadržet, aby tě naštvala
16 JH: důvod k blokaci - protože jsem byl příliš hranej v Teletextu / Andršt: to není důvod aby se ti nevyplatily peníze, všichni to dostali zaplacený
17 Andršt: žaluj OSU, že ti zadržuje peníze a tak dál, budeš z toho mít samozřejmě nepříjemnosti, když se lidi o něco souději tak si dělají nepříjemnosti, to je normální, samozřejmě, že ti OSA bude ty prachy zadržovat pokud bude moct, co ti bude patřit tak rozhodnutím soudu stejně dostaneš, ale dostaneš to opožděně, když jsi se dal do boje tak bojuj.

Právní chaos OSA = bordel, říká Andršt.
13 JH: OSA denně posílá faktury kde je 3 roky vymazaný IČO / Andršt: já to vím, je to bordel / JH: a za to já mám zablokované peníze, OSA by si to měla dát do pořádku / Andršt: když jsi se dal do boje, tak bojuj
15 Andršt: z citovejch důvodů se to flikovalo na ty starý IČA / JH: na poště ti nedají ani dopis na jinou občanku / Andršt: já nejsem aparát, copak já to můžu vědět? / JH: od čeho tam je výbor, já to mám zjišťovat za všechny, mám je živit a nechám si zablokovat prachy? / Andršt: čekalo se na novej zákon / JH: novej zákon nesouvisí s tím, že OSA používá 3 roky neplatné IČO.


Služebníček hudby Luboš Andršt uvedl k neproplácení mé hudby subjektem OSA
(za užití mé hudby vybíral "ochranný" svaz OSA peníze, ale neproplácel je mně):

Andršt: uděláš prostě jeden mňauk na synťák a je hudba...
je jasný, že my chráníme hudbu, že jo HUDBU


Související téma - má hudba:
| Music instrumentální hudba | 4 CD instrumentální hudba | TV pořady | TV pořady na videu | Rádio Echo | Lucie Bílá |


Výběr z myšlenek předsedy výboru OSA Luboše Andršta ve Zpravodajích OSA, zasílaných tisícům autorů, dramaturgů, hudebních režisérů, apod.:

OSA přežil několik režimů a útočnou kampaň vedenou Jiřím Hradcem...
Poznámka JH: na můj požadavek dodržování norem OSA a práva a etiky reaguje OSA vymýšlením absurdních záminek k stálým pomluvám. Hitler, Goebbels, Stalin a další mistři propagandy by měli radost, že princip 100x opakované lži má ve vedení OSA pokračovatele.

Zpravodaj OSA č.23 březen 1998. L. Andršt píše:

Právní postavení, hospodaření a účetnictví OSA je v prý pořádku - protože ČT odvysílala (zmanipulovanou) omluvu za (údajně) nepravdivé výroky v pořadu NADORAZ.

Zpravodaj OSA č.29 prosinec 1999, L. Andršt píše:

Stránky, které právě čtete, jsou neinformované, nepravdivé... - vám vzkazuje L. Andršt s tím, že:
Bude asi ještě chvíli trvat, než si všichni zvyknou, že i u nás existuje ochrana duševního vlastnictví.
Poznámka: zlatá slova viníka devastace ochrany duševního vlastnictví v ČR.

Zpravodaj OSA č.32 září 2000, L. Andršt píše:


Poznámka: zmíněná www stránka nebyla mnou inspirovaná, ale přímo má. Pro "zachycení" aparátem OSA sděluji: stránka se jmenuje Autorská práva v ČR jsou předmětem zločinných praktik organizace na ochranu autorů (L. Andršt si zapamatoval jen začátek). Je na mých adresách www.jirihradec.cz a www.volny.cz/jiri.hradec, které ředitel OSA JUDr. Slanina dobře zná ze soudních projednávání mých sporů proti OSA, kde byl jako právní zástupce OSA osobně přítomen a kde jsem své www adresy opakovaně, pomalu a nahlas uváděl (protože stránky po té přestávaly fungovat, mám nyní ještě další adresu www.jirihradec.com).

Pojem "fotografické zločinecké album" je podnětný názor L. Andršta.
30. leden 2003 - přišel Zpravodaj OSA č. 43, 1/2003, na jeho konci je informace o rezignaci předsedy dozorčí rady OSA (výboru OSA) L. Andršta:Poznámka: tzv. "dozorčí rada OSA" vznikla v r. 2001 sloučením výboru OSA s dozorčí radou OSA a je řídícím i kontrolním orgánem OSA zároveň. Od roku 1992 byl L. Andršt šéfem svérázné komise OSA pro tvorbu, od roku 1997 byl předsedou výboru OSA po P. Jandovi, aktivně se podílel na zvůli OSA při okrádání autorů a promyšlené likvidaci mého života. Mezi novinkami není na stránkách OSA www.osa.cz rezignace Andršta zmíněna, ale v oddílu struktura OSA je bez vysvětlení uveden jiný předseda dozorčí rady OSA - Ivan Kurz, dosud člen této rady. Kdo a kdy napraví svinstva a podvody napáchaná Andrštem, Jandou, Slaninou, atd., kteří nenápadně mizí, není uvedeno.

členové vedení OSA nenápadně mizí


Ročenka OSA - článek předsedy Kurze (110kB) Ročenka OSA 2002, rozdávaná 26. dubna 2003 na valném shromáždění OSA (kam od r. 1996 nesmím), obsahuje článek nového předsedy dozorčí rady Ivana Kurze, kde děkuje za vše Andrštovi, kterému prý stoupající umělecké pracovní vytížení nedovoluje nadále vykonávat funkci předsedy, dále uvádí, že OSA měl vždy opravdové štěstí na osobnosti, které v něm pracovaly.

Poznámka: Andršt se chce věnovat hudbě, když jiným to pro jejich úspěšnost znemožnil. Článek neuvádí, kdo napraví zlovolné intriky "osobností" z OSA, nový předseda je na zločinné praktiky OSA pyšný.


Související:
| neproplácení užité hudby | parametry OSA pro vyúčtování |
| lži, pomluvy, falzifikáty, likvidace autora | veřejná prohlášení představitelů OSA | členové orgánů OSA |
| Petr Janda | Pavel Chrastina | JUDr. Josef Slanina | nový ředitel OSA JUDr. Wünschová Pujmanová |Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com