OSA
Čs. armády 20
Praha 6
V Praze 14.4.1996

Členové, náhradníci, či poradci orgánů OSA:

výbor OSA: Jaromír Dadák, Jiří Kalach, Luboš Andršt, Mojmír Balling, Michal Košut, Jiří Teml, Karel Růžička, Pavel Chrastina, Eduard Krečmar, Rostislav Černý, Karel Vágner, Zdeněk Nedvěd
dozorčí rada OSA: Miroslav Ducháč, Václav Kučera, Pavel Cmíral, Jaromír Dlouhý
legislativní komise OSA: Miroslav Ducháč, Jaromír Dadák, Pavel Chrastina, Karel Růžička, Jiří Teml, Karel Vacek, JUDr. Dana Neprašová, Mgr. Lenka Mališová
komise pro otázky tvorby: Vladimír Popelka, Miroslav Císař, Mikoláš Chadima, Miroslav Janoušek, Ivana Loudová, Lukáš Matoušek, Pavel Růžička, Pavel Vrba, Rostislav Černý, Jan Hála, Miroslav R. Procházka, Jiří Teml, Vladimír Studnička
přijímací komise OSA: Petr Kofroň, Miloň Čepelka, Dr. Blanka Červinková, Dr. Jiřina Fikejzová, Ferdinand Havlík, Zdeněk Nedvěd, Dr. Milena Černohorská, Vítězslav Hádl, Erich Sojka
Evžen Zámečník, Sylvie Bodorová, Jaromír Hnilička, Lukáš Hurník, Ivan Kurz, Stanislav Ostrezí, RNDr. Petr Pokorný, PhDr. Ivan Poledňák DrSc., Boris Urbánek

        Vážení,
        představitelé OSA o mně rozšiřují lživá nařčení, pomluvy a úmyslné nepravdy, zatímco skutečná fakta zamlčují a na mé podněty nereagují. Žádám Vás, aby jste z titulu svého postavení na OSA přiměli adresáty přiložených dopisů k odpovědi.   

Děkuji

Jiří Hradec
Přemyslovská 37
13000 Praha 3

Příloha: 3 dopisy
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com