Rozsudek v kauze Hradec
Soud: Chrastina se má omluvit, ale odškodné platit nebude
pav
Pavel Chrastina se omluví hudebníkovi Jiřímu Hradcovi za nepravdivé výroky, které o něm zveřejnil ve Zpravodaji Ochranného svazu autorského (OSA). Rozhodl o tom včera soud. Předmětem hudebníkovy žaloby na ochranu osobnosti, kterou Městský soud v Praze projednával od konce loňského roku, byly výroky v Chrastinově článku Případ Hradec - slovo na vysvětlenou publikovaném ve Zpravodaji OSA v květnu 1996. Autor v textu naznačoval souvislost mezi Hradcem a jakousi mafií distributorů pirátských nahrávek, jež údajně hodlala ovládnout OSA. Označoval žalobce rovněž za teletextového monopolistu , který navíc požaduje za užití svých autorských děl ve výběru z teletextu vysílaného na kanálu ČT 1 desetinásobek částky, na niž má nárok. Za tyto výroky žádal J. Hradec omluvu a finanční satisfakci ve výši pěti milionů korun. Soud nevyhověl v plné míře ani jedné ze sporných stran. Uložil žalovanému, aby zaslal Hradcovi dopis s omluvou za výroky, jejichž pravdivost v průběhu projednávání neprokázal. Jednalo se mj. o tvrzení, že Hradec se účastnil práce skupiny působící v neprospěch OSA, že žádal nepřiměřené honoráře či že stál za výpady žurnalistů proti autorské organizaci. Je právem člena OSA upozorňovat na nedostatky, konstatoval soud. Předseda senátu současně nevyhověl Hradcovu požadavku, aby omluva byla formou dopisu zaslána všem členům OSA, autorům a uživatelům děl. Nepřiklonil se rovněž k požadavku na finanční odškodné. Rozsudek zatím nenabyl právní moci.

 

(LN 1.7.1997)