JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová,
nové vedení OSA
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
01.06.2002-17.01.2005 ředitelka OSA (předseda představenstva) po JUDr. Slaninovi
, asi 17.01.2005 došlo k utajené změně a ředitelkou OSA je Mgr. Jana Bärová, JUDr. Wünschová se objevila v Univerzitě Karlově, v odd. JUDr. Kříže (seznamy StB).

Náhodná provázanost, nebo organizované zločinné spolčení? JUDr. Wünschová figuruje na všech důležitých postech mého sporu proti podvodům v ochraně duševního vlastnictví v ČR - Česká televize - Ministerstvo kultury ČR - ředitelka OSA - Univerzita Karlova.
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová byla vedoucí právního a smluvního útvaru ČT a řídila útvar styku ČT s OSA, když Česká televize (JUDr. Wünschová a ing. Šumšálová) jako smluvní partner OSA léta nehlásila skutečně užitou hudbu k desítkám typů pořadů, která byla z OSA vyinkasována, ale nebyla proplácena jejím opravdovým autorům. Vznikaly falzifikáty hlášení hudby, které ČT, Ministerstvo kultury ČR, ani OSA přes mé žádosti neprošetřují. Smlouvu na platby desítek milónů Kč za užití hudby uzavřela ČT se zrušeným subjektem OSA, hlášení užité hudby se v ČT skartovala po 2 letech (OSA proplácel autorům smyšlený honorář až 2 roky po užití díla, kdy nelze podklady s ČT porovnat). Po mých námitkách proti těmto skutečnostem se JUDr. Wünschová stala v r. 1998 náměstkyní ministra kultury ČR pro legislativu, autorské právo, hromadné sdělovací prostředky (ČT) a ochranné organizace (OSA). Ministr kultury ČR v reakci na mé stížnosti akceptuje a vítá zločinné praktiky OSA, neřeší neproplácení hudby, lži představitelů OSA, právní chaos OSA, ani falzifikáty. Za spolupráce MKČR, OSA a Univerzity Karlovy vznikl nový autorský zákon účinný od 1.12.2000. Odbor MKČR řízený JUDr. Wünschovou dal 28.2.2001 OSE novou licenci, týž rok se JUDr. Wünschová stala asistenkou ředitele OSA a členkou tříčleného představenstva OSA, od 1.6.2002 je jeho předsedou - ředitelem OSA. (Posléze je na návrh Wünschové od 1.6.2003 členem představenstva OSA její kolega z vedení ČT a z vedení MKČR L. Paluska.) Zač. roku 2005 Wünschová mizí do Univerzity Karlovy a šéfem OSA je Mgr. Bärová. Poznámka:
JUDr. Alexandra Wünschová, dříve Saša Pujmanová, vnučka jisté spisovatelky, nyní používá obě příjmení.
ČT - nehlášení hudby

Ministerstvo kultury ČR - kryje podvody OSA

OSA - neproplácení hudby

Univerzita Karlova - zamaskování zlodějny OSA
Dle předsedy výboru OSA Luboše Andršta zvítězila JUDr. Wünschová v konkurzu a "Je dobře obeznámena s činností OSA, s autorským právem, a věříme že bude mít také pochopení a cit pro práci s kulturními statky".
Co se dělo 3 dny před změnou ředitele OSA:
| přehled událostí | znalec z Univerzity Karlovy |
| Evropský soud pro lidská práva, Rada Evropy |
StBPoznámka: šéf Ústavu autorského práva
Právnické fakulty Univerzity Karlovy
je veden jako agent StB


Dokumenty
Česká televize - Ročenka ČT 1996
A. Wünschová byla vedoucí právního a smluvního útvaru ČT a řídila oddělení pro styk ČT s OSA, viz. E. Šumšálová a nehlášení hudby užité v ČT, okrádání autorů. Po mých urgencích byla hlášení zfalšována s mým údajným vlastnoručním podpisem, ostatní hlášení se skartovaly po 2 letech. Wünschová přiznala, že jsem nikdy nebyl zaměstnancem ČT, ale přes mé žádosti falza neprošetřila a neposkytla mně ani jejich kopie (prý je nelze poskytnout soukromé osobě, posléze nebyly poskytnuty ani soudu) - a bez mého vědomí je používala k hanobení mého jména v ČT.

Česká televize - Ročenka ČT 1996
A. Wünschová byla ve dvou poradních orgánech generálního ředitele ČT. Mj. vždy po mých reklamacích na OSA přestala v mnou jmenovaných pořadech Česká televize mou hudbu používat. Doufám, že kvůli mně nebyly zrušeny i celé pořady (Debata, Tutovka, Zpravodajství, Události komentáře, Teletext s hudbou, Pyramida, atd.), neboť členové vedení OSA byly z četnosti užití mé hudby v ČT vzteky bez sebe (a pracovali v ČT - střet zájmů).
Poradní orgány generálního ředitele ČT

Ministerstvo kultury ČR - organizační schéma, rok 1999
A. Wünschová byla náměstkyní ministra kultury ČR a řídila odbor hromadných sdělovacích prostředků (ČT), řídila také samostatné oddělení autorského práva (Masopustová licence OSE 28.2.2001, v oddělení pracuje i Kordač, "znalec" z Univerzity Karlovy, autor posudku v mém sporu proti OSA), dále řídila odbor legislativní a právní (ve spolupráci s OSA vznikal nový Autorský zákon účinný od 1.12.2000) a odbor zahraniční (Wünschová a Masopustová jezdily na zahraniční cesty, Rada Evropy, Francie, atd.). Dalším náměstkem ministra kultury byl L. Paluska, kolega Wünschové z vedení ČT. Ministr kultury ČR devastaci ochrany duševního vlastnictví vítá a mé žádosti o nápravu ignoruje.

členové vedení OSA nenápadně mizí
OSA - Zpravodaj OSA č. 36, srpen 2001
JUDr. Josef Slanina - dezinformace, podvody, obelhávání autorů, úřadů a veřejnostiŘeditel JUDr. Slanina odchází z OSA. Alexandra Wünschová prý zvítězila v konkurzu na ředitele OSA, do 30.6.2001 byla náměstkyní ministra kultury ČR, kde s OSA vymysleli autorský zákon, spadalo pod ni oddělení, které dalo 28.2.2001 OSE licenci, před tím byla vedoucí právního odd. ČT a řídila útvar styku s OSA (okrádání autorů, zfalšované listiny, atd.). Předseda výboru OSA L. Andršt píše:
Zpravodaj OSA 36a
Zpravodaj OSA 36b

OSA - Zpravodaj OSA č. 41, červen 2002
Od 1.6.2002 je Wünschová předsedou představenstva OSA - ředitelkou OSA.
Zpravodaj OSA 41


  Představenstvo OSA k 1.7.2002 a související odkazy.
JUDr. Josef Slanina - dezinformace, podvody, obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti §
Ředitele OSA JUDr. Josefa Slaninu nahradilo tříčlenné představentvo OSA:
§
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová - nehlášení užité hudby - okrádání autorů JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová - předseda
| neproplácení hudby | falzifikáty | náměstkyně ministra kultury | licence OSE | o co jde OSE? |
Ing. Miroslav Mareš - svévolné zadržování honorářů - blokace účtu Ing. Miroslav Mareš (vedoucí ekonomického odboru)
| svévolné zadržování honorářů | IČO 47114312 (k tématu 4 IČO) |
JUDr. Zuzana Kurelová - právní chaos OSA JUDr. Zuzana Kurelová (vedoucí odboru vysílacích práv)
| právní chaos OSA |

členové vedení OSA nenápadně mizí
členové vedení OSA nenápadně mizí, na návrhy Wünschové jsou střídáni
  Změna k 1.6.2003 - Ing. Miroslav Mareš rezignoval k 31.5.2003 na funkci v představenstvu OSA.
Ing. Ladislav Paluska Ing. Ladislav Paluska, který přišel do OSA 1.1.2003, je na návrh Wünschové od 1.6.2003 členem tříčlenného představenstva OSA. Informaci o změně přinesl Zpravodaj OSA č. 45, který přišel 16.7.2003. Výběr z toho, co Zpravodaj OSA "zapomněl" uvést, uvádím níže.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V ČR = DOBŘE ORGANIZOVANÝ PODVOD?
Ladislav Paluska byl s Alexandrou Wünschovou ve vedení ČT, pak spolu byli ve vedení Ministerstva kultury ČR, nyní spolu vedou OSA Česká televize zaplatila OSE za užití hudby milióny Kč, které se z OSA nedostaly ke skutečně užívaným autorům. Přes reklamace a žaloby nedošlo ani 14-tý rok k nápravě.
Články řetězce: ČT - nehlášení hudby, falzifikáty, OSA - neproplácení hudby, neřešení reklamací, Ministerstvo kultury ČR - absence dozoru, krytí zločinných praktik OSA.
Ve všech těchto organizacích figurují na vedoucích místech Wünschová a Paluska.
Porušování autorských práv je trestnou činností, dle právníků OSA s až 5-ti lety odnětí svobody.
O co jde OSE? Pozoruhodný je jak právní chaos OSA, či neprůhledné hospodaření OSA s miliardami Kč, vylákanými pod záminkou údajné ochrany autorských práv, tak zmatená (zmanipulovaná?) činnost dalších struktur, jako Univerzity Karlovy (šéf prof. Kříž je v seznamech StB, přednášel zde ředitel OSA Slanina), soudů ČR (Vrchní soud v Praze - Chrastina, soudkyně MS Stamidisová - omluva ČT), Policie ČR s monitorováním mé osoby (i zde přednášel ředitel OSA Slanina), atd.
Personální propojení a bojkot nápravy destrukce rezortu vnucuje úvahy o dobře organizovaném podvodu a zločinném spolčení.

Ladislav Paluska
Pozn. JH: protože Zpravodaj OSA (šéf Chrastina) lecos "zapomněl" uvést, dovolil jsem si některá data doplnit.
Ladislav Paluska, narozen 7.11.1957, vzdělání Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta výrobně ekonomická
srpen 1981 až říjen 1991 Československá televize, funkce finanční referent, vedoucí finančního oddělení, vedoucí ekonomického úseku (právničkou ČT byla Wünschová)
leden 1992 až duben 1998 Česká televize, funkce ekonomický ředitel (právničkou ČT byla Wünschová)
17.12.1993 - 27.01.1999 ČT INVEST a.s., v likvidaci, zapsáno: 15.04.1998, Zpravodaj OSA o firmě mlčí
1.9.1998 - 10.2.2000 Ministerstvo kultury ČT, náměstek ministra kultury, viz. tabulka výš
(1.10.1998 - 30.6.2001 byla další náměstkyní ministra kultury Wünschová, viz. tabulka výš)
StB22.03.1999 CORONA obecně prospěšná společnost, vznik 22.03.1999, Paluska je člen správní rady, firma má adresu a zakladatele Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, Praha 6. Ve firmě figurují jména ze seznamů StB, Zpravodaj OSA o firmě mlčí. V červenci 2003 na uvedené adrese (Ministerstvo kultury ČR) ostraha objektu firmu Corona neznala. Pozn.: shodou okolností došlo hned po založení firmy Ministerstvem kultury k "odbornému" vytváření podvodných iluzí o skvělé činnosti OSA - dne 14.4.1999 došlo u soudu k zatajenému smíru ve sporu OSA v. ČT se zmanipulovanou omluvou ČT za údajné nepravdy v pořadu NADORAZ, následně se omluva ČT hodila 19.6.1999 k mému vyloučení z členů OSA, 21.7.1999 argumentuje ministr kultury zmanipulovanou omluvou ČT, že resort je v pořádku, v roce 2002 předvedla Univerzita Karlova odborný bojkot ochrany autorských práv (šéf Ústavu autorského práva UK je veden jako agent StB).
17.06.1999 Pražské jaro, o.p.s. - člen správní rady, zakladatel: Ministerstvo kultury ČR, Zpravodaj OSA tvrdí, že pobyt Palusky ve firmě byl od ledna 2000 do května 2002
30.11.1999 - 12.12.2000 Hybernia, a.s., člen představenstva, vymazáno 03.01.2003, jediný akcionář Bonton, a.s., Zpravodaj OSA o firmě mlčí
10.01.2000 - 04.05.2001 KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., místopředseda dozorčí rady, Zpravodaj OSA o firmě mlčí
únor 2000 s velikou radostí opět "doma" v ČT (text je převzat z tehdejších stránek ČT)
zač. 2002 pryč z ČT do Auto-Exner s.r.o., výkonný a finanční ředitel (není uvedeno ve výpisu firmy)
1.1.2003 OSA - ekonomický analytik aparátu OSA
1.6.2003 OSA - člen představenstva OSA (na návrh Wünschové)

Poznámka: výpisy z obchodního rejstříku jsem získal na adrese www.justice.cz

členové vedení OSA nenápadně mizí
JUDr. Zuzana Kurelová - právní chaos OSA Změna k 1.12.2003 - JUDr. Zuzana Kurelová rezignovala k 30.11.2003 na funkci v tříčlenném představenstvu OSA a k 31.12.2003 odchází z OSA. V r. 1995 způsobila skandál, když jako právní zástupkyně OSA předložila soudu dokumenty, které vedly k rozsudkům Městského soudu v Praze o právní neexistenci OSA v letech 1992-1996 (pořad ČT NADORAZ věc zveřejnil).
Mgr. Jan Šebek Mgr. Jan Šebek, který nastoupil v OSA 1.4.2003 do funkce vedoucího odboru informatiky, je na návrh Wünschové od 1.12.2003 členem představenstva místo Kurelové. Píše o tom Zpravodaj OSA č. 47, který přišel 9.12.2003.

Zpravodaj OSA o Mgr. Šebkovi
OSA - Zpravodaj OSA č. 45, červenec 2003
1.4.2003 nastoupil Mgr. Šebek jako vedoucí odboru informatiky OSA.
Zpravodaj OSA 45
OSA - Zpravodaj OSA č. 47, prosinec 2003
1.12.2003 se Mgr. Šebek stal členem představenstva OSA.
Zpravodaj OSA 47Představenstvo OSA se stále mění, příchozí mají rychlý postup.
§ Představenstvo OSA k 1.12.2003: v OSA od: ve vedení od:
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová - předseda JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
- předseda
1.7.2001 1.6.2002
Ing. Ladislav Paluska Ing. Ladislav Paluska
1.1.2003 1.6.2003
Mgr. Jan Šebek Mgr. Jan Šebek
1.4.2003 1.12.2003

členové vedení OSA nenápadně mizí

24.01.2005 - MLADÁ FRONTA DNES vydává 2 články o OSA, z kterých vyplývá, že asi od 17.01.2005 je novou ředitelkou OSA Mgr. Jana Bärová.
Změna ředitelky OSA je utajená, aktuality www.osa.cz o tom mlčí, členové vedení OSA psali posléze poslancům i veřejnosti a "drobnost", že má OSA jiného ředitele, nikdo nezmínil.
Nová ředitelka OSA Bärová chce žalovat ČR kvůli novele AZ u Evropského soudu. Dne 03.02.2005 k tomu napsal advokát Tomáš Sokol článek do Hospodářských novin (+ reakce OSA).

Mgr. Jana Bärová Cca 17.01.2005
- utajená změna ředitelky OSA

Mgr. Jana Bärová, nová předsedkyně tříčlenného představenstva OSA
(viz. MLADÁ FRONTA DNES 24.01.2005)
Mgr. Lenka Mališová09.07.2005
- změna v představenstvu OSA na stránkách OSA - Mgr. Lenka Mališová místo Mgr. Jana Šebka, Mgr. Jana Bärová a Ing. Ladislav Paluska zůstávají. Důvod změny OSA neuvádí, Mališová je vedoucí právního oddělení OSA.
Ing. Karel Kafka23.09.2005
- na stránkách OSA je další změna v tříčlenném představenstvu OSA - Ing. Karel Kafka místo Ing. Ladislava Palusky, který s JUDr. Wünschovou cestoval ve vedoucích pozicích z České televize do Ministerstva kultury a do OSA. Na změnu OSA opět neupozorňuje, ani ji nezdůvodňuje.
OSA16.10.2005
- na stránkách OSA je další "nenápadná" změna - OSA má jen DVOUČLENNÉ představenstvo. Chybí Mgr. Lenka Mališová, která je nadále vedena jako vedoucí právního odd. OSA. Předsedkyní dvoučlenného představenstva OSA je Mgr. Jana Bärová, členem je Ing. Karel Kafka. OSA opět nic nevysvětluje.
OSA24.02.2006
- OSA má na svých stránkách tradičně nekomentované změny. V již jen dvoučlenném představenstvu není K. Kafka a je Ing. Petr Řihák. Změna je i v rozúčtovací komisi, v březnu 2006 tiše mizí podvodník Pavel Chrastina, páchající na mně 10 let svinstva jménem vedení OSA, je však stále náhradníkem v dozorčí radě OSA a asi stále vede štvavý dezinformační plátek Zpravodaj OSA.

Ročenka OSA 2004Související:
18.04.2005 valné shromáždění OSA -
Ročenka OSA 2004 s přehledem členů orgánů OSA

24.04.2006 bylo Valné shromáždění členů OSA
a překvapivě již v červnu 2006 byla Ročenka OSA 2005
na stránkách OSA, proto jí neuvádím.


Poznámka - to je furt něco.
Rok 2002: mé žaloby proti OSA soudí spolužačka ředitelky OSA Wünschové, JUDr. Stamidisová, která záhy soudí i spor ministra vnitra Grosse vs. Respekt (Grossův svědek Dostál a Wünschová kryli z ministerstva kultury podvody OSA). Rok 2005: přes odpor OSA je schválena novela autorského zákona, z afér premiéra Grosse je skandál, jsou odhaleny jeho tajné policejní týmy Mlýn, Zubr a Hradec, léta mne sleduje policie, ředitelka OSA Wünschová mizí do Univerzity Karlovy, odkud kryl zlodějnu OSA "znalec" z týmu Prof. Doc. JUDr. Jana Kříže, CSc. (seznamy StB).

JUDr. Wünschová - náhodná provázanost, nebo organizované zločinné spolčení?
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSAwww.jirihradec.cz
www.jirihradec.com