Lži, pomluvy, falzifikáty,
likvidace autora
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
StBPředstavitelé OSA se zabývají vytvářením dezinformačních a mystifikačních materiálů s cílem poškodit každého, kdo by po OSA žádal vykonávání inzerované ochrany autora a autorských práv. Neváhají použít nejzákeřnější metody na zničení jména, prestiže a uplatnění stěžovatele. Estébácká rétorika, konspirace, mediální kampaně, smyšlená nařčení z trestné činnosti, tunelování, okrádání kolegů, zneužití kontaktů, postavení v práci, falzifikáty, zmínky o organizovaném zločinu, pirátských nahrávkách apod., jsou organizovány na tak profesionální úrovni, že jsou schopny zmanipulovat autory, veřejnost, úřady a ohrozit i nezávislost rozhodování soudů. Svědčí to o tom, že jejich původci mají metody Státní bezpečnosti dobře zažité.
Ukázky "ochrany" autora vedením OSA:
OSAOkrádám své kolegy, nemám hudbu jinde než v Teletextu (video), za který mám nehorázné požadavky, jsem organizovaná skupina - obelhávají Janda, Chrastina, Andršt a Slanina pozvané novináře vykalkulovanými smyšlenkami na tiskovce OSA 2.2.1996 (video), která má dle OSA kladný dopad (novináři šíří lži OSA), např. Práce a Blesk.
Petr Janda Vlastnoručně vyplňuji hlášení své hudby v Teletextu - obelhává předseda výboru OSA Petr Janda účastníky valného shromáždění OSA 15.6.1996 před hlasováním o mém vyloučení ( předsedající Janda: nesmím do místnosti). Údajně mnou vyplněná hlášení Teletextu nikdy nikdo nepředložil, pro své další podvody používá OSA falzifikáty.
Pavel Chrastina Mám nemorální požadavky za Teletext a tím okrádám své kolegy (video), česká podvodnická hlavička, organizovaný zločin, pirátské nahrávky, kampaň proti OSA a další hesla ve vztahu ke mně vymýšlí a šíří Pavel Chrastina ve Zpravodaji OSA v květnu 1996 - obelhává tisíce autorů, hudebních režisérů, dramaturgů - vyvolává proti mně nenávist, všichni přestávají mou hudbu používat.
Luboš AndrštOSA přežil několik režimů a útočnou kampaň vedenou Jiřím Hradcem - lže Luboš Andršt, nový předseda výboru OSA čtenářům Zpravodaje OSA 1998 (přesný opak je pravdou). Andršt přiživuje pomluvy mé osoby občanským sdružením OSA a chystá půdu pro další vykonstruovaný pokus o mé vyloučení, tentokrát na valném shromáždění OSA 1999.
JUDr. Josef Slanina Páchám trestnou činnost, tuneluji ČT, jsem redaktorem ČT, vyplňuji hlášení své hudby a další vědomě lživá nařčení uvádí v r. 1998 soudu jako ex post záminky ke zdůvodnění své protiprávní blokace mého účtu (1995) ředitel OSA JUDr. Josef Slanina, jednající s nadřazeností protřelého manipulátora, kterého obrana jím poškozené osoby obtěžuje.
Jiří Hradec - skutečnost:
Nikdy jsem nebyl zaměstnán v ČT a nikdy jsem nevyplňoval hlášení o užité hudbě. Neměl jsem žádné nároky za pořad Teletext, který v předmětné době vůbec neexistoval. Likvidační svinstva o mně si podvodníci z OSA zcela vymysleli.

(novější stránky > | Zločínné praktiky OSA na videu | TV pořady na videu | Milión za zločiny OSA | atd.)

 • Přehled událostí - o ochraně autorských práv v ČR a likvidaci autora, který po Ochranném svazu autorském požaduje naplnění smlouvy a dodržování práva a etiky. Cílená diskriminace, okrádání o dosavadní výsledky tvůrčí práce a zničení budoucího uplatnění pomocí lží, pomluv, falzifikátů, atd.
 • Falzifikáty - OSA potřebuje zfalšované listiny k tvrzením, že jsem zaměstnancem ČT, hlásím sám sebe, okrádám ostatní, jsem organizovaná skupina, zneužívám postavení v práci. Slouží představitelům OSA jako argument pro přesvědčování ostatních o mé nemorálnosti a nutnosti mne vyloučit z OSA.
 • Korespondence - námitky proti vyúčtováním OSA, neproplácení za užití hudby, používání falzifikátů, mé žádosti o veřejnou omluvu OSA za vymýšlení a šíření lží, dopisy MK, ČT, soudní dokumenty, atd.
 • Zatajené dopisy - představitelé OSA zatajují mé skutečné požadavky.
 • Blokace účtu - tajné zadržení všech mých honorářů v roce 1995, má žaloba o úroky z neoprávněně zadržované částky. Ředitel OSA mne nařkl z tunelování, trestné činnosti v organizované skupině, atd.
 • Nadoraz - 29.1.1996 byl na ČT odvysílán pořad o neproplácení za užití hudby, chaosu v právním zázemí OSA, používání několika IČO.
 • Fakta - 22.1.2001, pořad ČT uvedl praktické zkušenosti uživatelů hudby, kteří na OSA platí rozporuplné, smlouvané částky, mj. za lidové písně, koledy, s absencí pravidel, bez zájmu OSA o skutečně užité autory.
 • Veřejná prohlášení - výběr lží, dezinformací a nařčení představitelů OSA - tisková konference OSA (nově - tiskovka OSA na videu), dopis OSA zastupovaným autorům, radio Frevence1, články v tisku. Žádám o veřejnou omluvu, mj. 29.2.1996 na své tiskové konferenci uvádím mystifikace OSA na pravou míru.
 • Petr Janda - předseda výboru OSA během úmyslného neproplácení hudby a chaosu v právní existenci OSA, šéf výborů několika paralelně činných subjektů OSA.
 • Pavel Chrastina - bývalý dlouholetý pracovník ČT a spoluhráč Petra Jandy se vrací z emigrace a stává se expertem na lživá nařčení a konspirování fiktivních dějů.
 • Luboš Andršt - předseda výboru OSA po P. Jandovi (prý jsou bratranci) - odborník na znevažování hudby jiných a na důvody k jejímu neproplácení.
 • JUDr. Josef Slanina - ředitel OSA 1991-2002, výčet jeho zásluh na destrukci ochrany autorských práv v ČR je tak obsáhlý, že uvádím jen některá témata. (Od 1.6.2002 je ve funkci nový ředitel OSA.)
 • Omluva ČT - skvělá mystifikace OSA, zneužívající soudní institut k obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti.
 • Podle GEMA - obelhávání účastníků valných shromáždění OSA smyšlenými pravidly GEMA.
 • Střet zájmů a propojení členů orgánů OSA - tuto ukázku uvádím proto, že členové vedení OSA mají tu drzost mne nařknout z vlastních nepravosti.

Novější stránky:
Zločinné praktiky OSA na videu - tisková konference OSA 1996
TV pořady na videu
Vrchní soud v Praze 17.01.2006
Milión za zločiny OSA
Manipulace soudů, justice skáče jak OSA píská
Soudy a OSA ztrácejí stejné spisy

Hlavní témata:
| hlavní stránka | právní chaos OSA | neproplácení hudby | lži, pomluvy, falza, likvidace autora
|


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com