Korespondence a dokumenty,
rozsudky soudů
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com


Právní neexistence OSA - rozhodnutí soudů ČR
 • 24.01.1996 - Městský soud v Praze, OSA právně neexistuje, JUDr. Jana Knotková
 • 26.01.1996 - Městský soud v Praze, OSA právně neexistuje, JUDr. Romana Vostrejšová
 • 30.10.1996 - Vrchní soud v Praze, na subjekt vzniklý v roce 1996 je třeba pohlížet jakoby vznikl již v roce 1992, Mgr. Dagmar Javůrková
 • 28.02.1997 - Vrchní soud v Praze, na subjekt vzniklý v roce 1996 je třeba pohlížet jakoby vznikl již v roce 1992, Mgr. Dagmar Javůrková
Žaloba JH v. OSA - úroky ze svévolné blokace účtu
 • 23.01.1996 - JUDr. Slanina jako ředitel subjektu OSA 023531 zrušeného v roce 1992, po mé urgenci přiznává blokaci mého účtu, zamlčuje užití, konspiruje teletext, reaguje na vlastní smyšlenky, výbor OSA prý věc kontroluje
 • 21.03.1996 JH - Jiří Hradec, žaloba na úroky ze svévolně zadržovaných homorářů
 • 04.09.1996 JH - poznámky JH k vyjádření JUDr. Slaniny, blokace účtu, úroky
 • 09.01.1998 - ředitel OSA Slanina má soudu předložit důkaz pro své tvrzení, že příkaz k blokaci mých peněz dal výbor OSA, namísto toho se mne snaží nařknout z trestné činnosti
 • 25.03.1998 MS - rozsudek Městského soudu v Praze, JUDr. Jaroslava Lobotková, OSA nemá konkrétní termín výplaty
 • 15.05.1998 OSA - odvolání JUDr. Slaniny - lži, že prý jde o Teletext, Slanina vědomě používá falzifikáty hlášení Teletextu (pokud vůbec existují - OSA je nikdy nepředložil), nařkl mne z tunelování, atd.
 • 19.05.1998 JH - odvolání JH, mj. za daných okolností by byl vyúčtovací řád OSA neplatný (!).
 • 29.01.1999 VS - Vrchní soud v Praze, usnesení, Mgr. Dagmar Javůrková
 • 13.07.1999 US - Ústavní soud ČR, předseda senátu JUDr. Vladimír Jurka, soudci JUDr. Pavel Holländer a JUDr. Vlastimil Ševčík
Žaloba JH v. OSA - nepřístupná účetní závěrka OSA
Žaloba JH v. OSA - neproplácení hudby, znalec z Univerzity Karlovy, StB, manipulace soudů, soudy a OSA ztrácejí stejné spisy, milión za zločiny OSA
Žaloba JH na ochranu osobnosti proti P. Chrastinovi
Žaloba OSA v. ČT - omluva ČT
Tisková konference J. Hradce
 • 29.2.1996 JH - informace pro novináře, uvádění mystifikací OSA na pravou míru
Korespondence JH s OSA
 • Zatajené dopisy - mé dopisy, které OSA tají, výběr z mé neopětované korespodence s OSA - mé skutečné požadavky po OSA
 • 27.3.1993 JH - JH všem orgánům OSA
 • 26.5.1993 Andršt - OSA Komise pro otázky tvorby, 16 vteřin, neproplácení znělky
 • 6.2.1995 JH - JH námitky, 18 stran příkladů a konkrétních užití (1 rok bez odpovědi)
 • 17.6.1995  JH - JH žádost do zápisu z val. shrom.- znemožnění projednávání vyúčt. řádu
 • 11.12.1995 Janda - OSA, Janda - zápis z valného shromáždění se nedělá
 • 9.1.1996 JH - JH dopis předsedovi výboru OSA P. Jandovi - znemožnění projednávání vyúčt. řádu
 • 23.1.1996 Slanina - ředitel OSA 023531 přiznává blokaci, konspiruje důvody
 • 7.2.1996 Slanina - ředitel OSA 023531 mne zve na výbor, údajné nepravdy v NADORAZ
 • 12.2.1996 JH - žádám o veřejnou omluvu za lživá tvrzení představitelů OSA na tiskové konferenci OSA
 • 20.2.1996 OSA - výbor OSA 47114312 - dopis zastupovaným
 • 4.3.1996 JH - JH reakce na dopis zastupovaným, žádost o omluvu za lži (bez odpovědi)
 • 8.3.1996 JH - JH námitky proti vyúčtování
 • 22.3.1996 Slanina - ředitel OSA 63839997 (jedná před licencí 30.4.1996) o účetní závěrce
 • 4.4.1996 Janda - OSA, Janda - žádosti ignoruje, reaguje na své fikce, je jaro, ptáci, pupence
 • 12.4.1996 JH - JH žádost o bod valného shromáždění (bez odpovědi)
 • 14.4.1996 JH - JH 47 členům orgánů OSA (i právničce Mališové), žádost o odpověď na mé dopisy, příloha dopis ze 4.3.1996
 • 20.5.1996 Slanina - ředitel OSA 023531 (léta neexistující OSA, licenci má OSA 63839997) - odpověď na mé námitky, OSA ve vyúčtování uvede pořady za můj příplatek (ale v mých reklamacích ode mne pořady vyžaduje)
 • 15.6.1996 JH - JH Zpráva pro valné shromáždění (bez odpovědi)
 • 16.7.1996 JH - JH odpověď Slaninovi, námitky
 • 7.11.1996 JH - JH žádost o vyúčt. řád GEMA (100:1), lži, falzifikáty
 • 22.4.1996 OSA (OSA píše chybné datum - odpověď na můj dopis ze 7.11.1996) - OSA 63839997, Komise tvorby - vyúčt. řád GEMA je v sekretariátu
 • 15.1.1997 JH - JH žádost o vyúčt. řád GEMA (100:1), sekretariátu  (bez odpovědi)
 • 14.2.1997 JH - JH námitky proti vyúčtování
 • 14.3.1997 Slanina - OSA 63839997, odpověď na mé námitky
 • 26.4.1997 JH - JH odpověď Slaninovi, námitky
 • 30.4.1997 Ducháč - OSA 63839997, Ducháč, dozorčí rada
 • 20.6.1997 JH - JH otevřený dopis pro valné shromáždění (bez odpovědi)
 • 22.8.1997 JH - JH námitky proti vyúčtování
 • 1.9.1997 Slanina - OSA 63839997, odpověď na mé námitky
 • 29.10.1997 JH - JH odpověď Slaninovi, námitky
 • 8.8.1998 JH - JH námitky proti vyúčtování
 • 9.11.1998 JH - JH námitky proti vyúčtování
 • 12.1.1999 Slanina - OSA 63839997, odpověď na mé námitky, Slanina chce konkrétní údaje
 • 6.5.1999 Ducháč - OSA 63839997, Ducháč, dozorčí rada
 • 18.5.1999 Andršt - OSA 63839997, Andršt, předseda výboru
 • 30.5.1999 JH - JH Ducháčovi, odpovědnost za právní a etickou devastaci autor. práv
 • 31.5.1999 JH - JH Andrštovi, pro valné shromáždění, ochrana OSA je kolosální blamáž a čirý cynismus
 • 20.3.2000 JH - JH výbor, dozor - žádost o vysvětlení a důvody vyloučení, právo a etika poškozují zájmy OSA
 • 11.4.2000 Andršt - OSA 63839997, Andršt, nesouhlasí, důvody nesděluje, nic neřeší
 • 4.5.2000 Ducháč - OSA 63839997, Ducháč, bere na vědomí, důvody nesděluje, nic neřeší
        Korespondence v roce 2001 (e-mail):


orientační chronologická data: přehled událostí


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com