Městský soud v Praze, 19.5.2000, výpověď svědkyně Ing. ©umąálové z ČT.