Falzifikáty www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
OSA úmyslně používá a šíří zfalšované dokumenty
OSACo vše je v OSA zfalšováno si netroufám odhadnout. Jako ukázku běžné činnosti OSA ve sféře podvrhů, uvádím má údajná vlastnoruční hlášení mé hudby v ČT - používaná zároveň k neproplácení mé hudby a zároveň k pomluvám mé osoby. Od r. 1994 cíleně používá má "ochranná" organizace zfalšovaná hlášení hudby k mému okrádání, lžím a intrikám ve stylu praktik StB.

ČTFalza se vynořují vždy po odhalení právních a morálních pochybení v činnosti OSA. Marně jsem zasílal protesty a žádosti o prošetření Ministerstvu kultury ČR, ochrannému svazu OSA, věc je obsahem soudních spisů (např. blokace mého účtu). Oslovil jsem i Českou televizi, na jejíž půdě dle OSA falza vznikají - odepisovala JUDr. Wünschová, tehdy za ČT:
Jiří Hradec - dopis řediteli ČT I. Mathému, 3.3.1998 + konkrétní falzifikát hlášení hudby
Česká televize - odpověď JUDr. Wünschové, ved. právního útvaru ČT, 17.3.1998
Jiří Hradec - dopis do ČT JUDr. Wünschové, 19.5.1998
Česká televize - odpověď JUDr. Wünschové, ved. právního útvaru ČT, 29.5.1998

Rok 2009: Česká televize podala trestní oznámení na dva své zaměstnace kvůli falešným hlášením hudby z ČT na OSA
| trestní oznámení ČT, tisková zpráva 13.03.2009 >> Česká televize | České noviny |
| trestní oznámení podala ČT až po článcích v Hospodářských novinách >> HN1 | HN2 | HN tisk |
Jiří Hradec: doufám, že Policie ČR po 10-ti letech mého sledování vykoná něco prospěšného a v rámci trestního oznámení ČT, ke kterému jsem se připojil, vypátrá zločince, kteří vyrábějí podvržená hlášení hudby, navíc s mými zfalšovanými podpisy
odhaluje se spolčení - OSA - ČT - MKČR - PFUK - Justice - Policie ČR
JUDr. Wünschová z ČT se stala v r. 1998 náměstkyní ministra kultury ČR pro legislativní odbor, zahraniční odbor, samostatné odd. autorského práva (OSA) a odbor sdělovacích prostředků (ČT), viz. má korespondence s ministrem kultury ČR. O podklady žádal v letech 1999 a 2000 také Městský soud v Praze, ČT však odpověděla, že hlášení hudby nemá, neboť je skartuje za 2 roky, viz. téma není hlášeno. Kterému IČO byly zasílány platby je tajné, stejně jako byly na přání ředitele OSA tajné hromadné smlouvy mezi OSA a TV, které uzavřel zrušený subjekt OSA.
Ministerstvo kultury ČR (JUDr. Wünschová) vymyslelo s OSA nový autorský zákon, v r. 2001 dalo Ministerstvo kultury ČR (JUDr. Wünschová) OSE novou licenci. V roce 2001 se stala JUDr. Wünschová členkou tříčlenného představenstva OSA a od 1.6.2002 jeho předsedou - ředitelka OSA.
JUDr. Wünschová potom odešla do PF Univerzity Karlovy, do odd. JUDr. Kříže, vedeného jako agent StB, který manipuluje soudy.
paragraf Poznámka ke konkrétnímu falzifikátu hlášení hudby k pořadu Tutovka 12.7.1992.
Chybí název mé skladby, takže autor nic nedostane, předěly nebyly Kocába, ale mé, chybí repríza, číslo pořadu nelze věrohodně vymyslet, formuláře nemám, v archívu ČT jsem nikdy v životě nebyl, žádné hlášení jsem nikdy za ČT nevyhotovil ani nepodepsal.
Podvrhy Tutovky vznikly zřejmě koncem roku 1994 po mých reklamacích na neproplácení mé hudby v tomto pořadu a dávají najevo výsměch a aroganci původců. OSA tato falza přes mé protesty dodnes používá k tvrzením, že jsem zaměstnancem ČT, hlásím sám sebe - jsem velmi nemorální a okrádám ostatní. Byly hlavním argumentem výboru OSA při přesvědčování autorů na valném shromáždění OSA pro mé vyloučení z OSA.
Další falzifikáty - má údajná vlastnoruční hlášení hudby v Teletextu (ml. slovo Janda na valném shrom. OSA, kam od r. 1996 nesmím) - přes mé žádosti nikdy nikdo nepředložil, takže jde asi jen o "normální" lži gangsterů z vedení OSA jako Petr Janda, Pavel Chrastina, Josef Slanina a spol., aby měli záminku pro svá likvidační tvrzení.
Z korespondence s ČT (JUDr. Wünschová) vyplývá, že podvrhy slouží k pomluvám mé osoby i na půdě ČT, kde mají, na rozdíl ode mne, kontakty členové vedení OSA - viz. střet zájmů, z kterého nařkli mne.

Poznámka k OSA:
to, že dramaturg, či hudební režisér používá k pořadům svou hudbu a hlásí ji na OSA není nic neobvyklého, nicméně to není to můj případ - takže mí "ochránci" z OSA dlouhá léta vědomě obelhávají tisíce autorů, úřady a veřejnost - a potřebují k tomu falzifikáty mých údajných vlastnoručních hlášení ...

Související:
| nový ředitel OSA | o co jde OSE? |
| lži, pomluvy, falizifikáty, likvidace autora | neproplácení hudby, okrádání autorů |
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com