Autorský svaz krátil honoráře
Spravedlnost: Teletextu se žaloby netýkají
Martina Pávová
Ochranný svaz autorský (OSA) si za správu autorských práv k hudebním dílům ponechával vyšší r ežijní srážku, než jakou povoloval zákon. Před soudem to včera přiznal ředitel OSA Josef Slanina. U Městského soudu v Praze pokračovalo včera projednávání žaloby hudebníka Jiřího Hradce na ochranu osobnosti proti členu výkonného výboru OSA Pavlu Chrastinovi. Předmětem žaloby jsou tvrzení otištěná v článku, který Chrastina publikoval v květnu 1996 ve Zpravodaji OSA. Tato tvrzení uváděla Hradce do souvislosti s distributory pirátských nahrávek či organizovaným zločinem a naznačovala, že hudebník prostřednictvím Teletextu připravil ostatní autory zastupované OSA o část honorářů. Na pořadu jednání byl výslech svědka Josefa Slaniny, nynějšího ředitele OSA. Slanina vyslovil domněnku, že Hradec byl nejspíš do konfliktu s OSA vmanipulován skupinou asi deseti hudebních autorů, jejichž příjmy plynuly zejména z nočního Teletextu, vysílaného Českou televizí od podzimu 1993. Tato skupina podle Slaniny měla tendenci vydělit se z OSA a založit konkurenční autorskou organizaci. Jména autorů, kteří měli hudebníka do sporů vmanévrovat, odmítl Slanina na dotaz právního zástupce žalobce upřesnit. Hradec LN sdělil, že podle jeho informací mezi autory hrané v předmětné době na Teletextu patřili např. Mozart, Bach, Presley či Ježek. Odmítl rovněž tvrzení, že příčinou jeho sporů s OSA je Teletext. Hlavní žaloby se týkají chybně vyčísleného užití mé hudby za dobu, kdy Teletext ještě neexistoval, řekl hudebník. Slanina na dotaz žaloby dále vypověděl, že OSA nedodržovala platební předpis, který byl závazný až do konce roku 1995. Tato směrnice stanovila, že organizace s výhradním oprávněním zastupovat autory nebo výkonné umělce může vybírat režijní poplatek v maximální výši 10 procent z vybraných odměn. OSA podle informací zveřejněných ve Zpravodaji OSA odečítala zastupovaným autorům na režijní náklady až 25 procent honorářů. Jednání bylo odročeno za účelem výslechu dalších svědků.

 

(LN 30.4.1997)