VÝBOR OSA

DOZORČÍ RADA OSA

OSA - Ochranný svaz autorský (pro práva k dílům hudebním, sdružení hudebních autorů)

Čs. armády 20, 160 56 Praha 6

 

Věc:     urgence nečinnosti OSA k porušování autorských práv, neodpovídání na mé doporučené dopisy, neřešení reklamací, absence veřejné omluvy za konstruování a šíření lží o mé osobě, neochota OSA k nápravě stavu, mé vyloučení z OSA pro údajné poškozování zájmů OSA, žádost o zvukový záznam valného shromáždění OSA.

 

           Vážení členové výboru OSA a dozorčí rady OSA,

stejně jako při tajné blokaci mého účtu, používání listin s mým podvrženým podpisem, delegacích OSA k uživatelům mého díla a dalších krocích za mými zády, jste mne ani nyní neinformovali o vašich aktivitách proti mé osobě realizovaných tentokrát na valném shromáždění OSA v červnu 1999. Ze Zpravodaje OSA a z dopisu JUDr. Slaniny jsem se o několik měsíců později dozvěděl, že jste na mé žádosti o dodržování práva a etiky reagovali iniciováním mého vyloučení z OSA pro poškozování zájmů OSA. Žádám vás o vysvětlení, důvody, které jste účastníkům schůze sdělili a o nezkrácený zvukový záznam schůze k objektivnímu posouzení. Po té, co ředitel OSA přiznal Městskému soudu v Praze nelegální nákup techniky, vám nabízím zhotovení kopie nahrávky legální cestou.

           Máte agentury, nakladatelství, vydavatelství, nahrávací studia, jste personálně propojeni s uživateli, vzájemně propagujete sami sebe, zatímco éterem znělo ročně tisíce užití mé hudby, která nebyla nijak protěžována, překážela vaším ambicím, zatajujete ji a OSA ji neproplácí. Tvrdíte, že koláč pro užití hudby je jen jeden a ty peníze nenabydou - užití mé hudby jste tedy zlikvidovali lživými nařčeními mé osoby a pojmy organizovaná skupina, organizovaný zločin, česká podvodnická hlavička, okrádání kolegů, tunelování, pirátské nahrávky, amorální požadavky, trestná činnost, využití děr vyúčtovacího řádu, porušování smlouvy, šedá eminence novinářů, útočné mediální kampaně, má hudbu jen v Teletextu, žaluje OSA kvůli Teletextu, je zaměstnanec ČT, střet zájmů, zneužití postavení v práci, hlásí sám sebe, neoprávněné nároky, atd. Tím dle vás poškozuji OSA a své kolegy autory, na základě vašich informací ostatní uvažují a jednají.

           Závažnost devastace ochrany autorských práv v ČR spočívá v tom, že skutky, které o mně šíříte se nikdy nestaly - jako představitelé organizace na ochranu autorů si je za účelem diskreditace autora sami zcela vymýšlíte. Vaše skandální, zvrácená činnost udělala z aféry OSA NOSTRA zlaté časy, kdy si vedení OSA jen přerozdělovalo peníze za užití jiných autorů. „Dobré jméno“ OSA jste dovedli k morálně-právnímu úpadku a ke stavu nebezpečnému pro civilizovaný svět, tím, že lži, pomluvy, mystifikace, manipulace s fakty, dezinformace, neproplácení za užití hudby, právní chaos, paralelní činnost několika OSA, retroaktivní pravidla, neprůhledné hospodaření a vyúčtování, neoprávněnou režijní srážku, obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti, poškozování při správě cizího majetku, porušování autorských práv, smlouvy, statutu, vyúčtovacího řádu OSA, používání zfalšovaných dokumentů a další zločinné praktiky ve sféře ochrany duševního vlastnictví v ČR považujete za svou samozřejmou činnost.

Stále urguji pravý opak ochrany autora, neřešení reklamací, neodpovídání na mé doporučené dopisy, absenci veřejné omluvy za konstruování a šíření lží o mé osobě, porušování všech norem slušnosti a práva, neochotu OSA k nápravě stavu, zatímco uživatele hudby strašíte trestním postihem a vězením za zlomek vašeho úmyslného jednání.

 

                                          S pozdravem

 

V Praze dne 20.3.2000                                                        Jiří Hradec

                                                                                    Přemyslovská 37

                                                                                    130 00 Praha 3