Omluva ČT www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Skvělá mystifikace OSA, využívající soudní institut k obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti.
NADORAZPo odvysílání pořadu NADORAZ (video wmv 13MB, 14:21) protestovala OSA rozkošně proti údajně nepravdivým informacím o neproplácení hudby, právním chaosu, používání několika IČO, atd. Dne 30.1.1996 žádal od ČT omluvu subjekt OSA IČO 023531 (zrušený v roce 1992), žalobu proti ČT podal dne 22.2.1996 subjekt OSA IČO 47114312, dle soudů právně neexistující (zajímavé je IČO na přání), k soudu chodila OSA IČO 63839997, která "navazuje" na OSA z roku 1919, atd. ČT uvádíČestmír Kopecký jako zástupce ČT omluvu za údajně nepravdivé údaje v pořadu NADORAZ odmítal. V lednu 1999 byl v ČT jmenován nový šéfproducent zábavných pořadů (Nadoraz je zrušený publicistický pořad) a u soudu se za ČT dohodl s novým právním zástupcem OSA JUDr. Tomsem (manželem TV hlasatelky a právním zástupcem bývalého pracovníka ČT P. Chrastiny) na smíru, což OSA tají. Shodou okolností po té přestal Čestmír Kopecký v ČT pracovat. V září 1999 OSA rozeslala upravenou omluvu ČT na stránkách svého Zpravodaje (šéfredaktor P. Chrastina) tisícům zastupovaným.
 • Usnesení Městského soudu v Praze, 14.04.1999 - soudkyně Stamidisová schvaluje smír (nových zástupců) účastníků soudního sporu (ČT nebyla soudem k omluvě přinucena, jak věc prezentují představitelé OSA).
 • Za dva měsíce, 19.06.1999, bylo Valné shromáždění OSA, kam od roku 1996 nesmím. Omluva ČT zde byla prezentována jako náprava mých údajných nepravd v pořadu Nadoraz (v omluvě o mně není ani slovo) a posloužila představitelům OSA jako "argument" k mému vyloučení, o které usilovali pomocí lží, pomluv a falzifikátů od roku 1996. Mé žádosti o informace, sdělené o mně přítomným před mým vyloučením, předseda výboru OSA L. Andršt ani předseda dozorčí rady OSA M. Ducháč nevyhověli.
 • Omluva ČT - VIDEO wmv 962kB, 01:12
  ČT1 středa 23.06.1999 v 18:15 hlasatelka Marie Retková, mezi reklamou a pořadem Černé ovce:
  Marie Retková čte omluvu ČT"Vážení diváci, rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 1999 je Česká televize povinna odvysílat následující omluvu. Dne 26. ledna 1996 jsme v pořadu NADORAZ v reportáži nazvané OSA - (NE)JASNÁ ZPRÁVA uveřejnili některé zkreslené údaje týkající se OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k hudebním dílům, jeho právní formy, zápisu v obchodním rejstříku a užívání identifikačního čísla. Skutečností je, že OSA vznikl v roce 1919 a od té doby vykonává ochranu autorských práv k hudebním dílům tuzemských a zahraničních autorů. OSA, občanské sdružení, je platně zaregistrován od 22. ledna 1996 a jako soudem potvrzený právní nástupce pokračuje v autorskoprávní ochraně hudebních děl svých členů. Za zveřejnění nepřesných údajů se omlouváme."
 • Omluva ČT - Zpravodaj OSA č.28, září 1999, upravený text (šéfredaktorem je P. Chrastina).
 • Dokument Poznámky Jiřího Hradce k omluvě ČT, 4.2.2000 - omluva je za věci, které se nestaly, s datem kdy pořad NADORAZ nebyl odvysílán, subjektu o němž pořad nebyl, atd.
 • Úryvek z mého podání Vrchnímu soudu v Praze ze dne 25.2.2000:
  Omluva ČT má jiné datum odvysílání pořadu, nesprávný název OSA, je určena subjektu, který dostal licenci až 3 měsíce po pořadu, dovolává se procesního usnesení VS (9 měsíců po pořadu). ČT se omlouvá za to, že subjekty OSA používaly různá IČO, téma pořadu neproplácení za užití hudby a právní chaos OSA v letech 1992 - 1996 nahrazuje sdělením, že OSA vznikl v roce 1919 (v pořadu bylo 1962). Nepravdu předsedy výboru OSA o tom, že nemá podpisové právo omluva nepřesností nenapravuje. Pro nevěrohodnost indicií působí omluva ČT dojmem zinscenované blamáže, zneužívající institut soudu k posvěcení mystifikací.

   Poznámky

Související:
| NADORAZ | video NADORAZ wmv, 13MB, 14:21 | video Omluva ČT wmv, 962kB, 01:12 |
| FAKTA | 4 IČO | paralelní činnost několik subjektů OSA |
| právní chaos OSA | neproplácení za užití hudby |
| lži, pomluvy, falzifikáty, likvidace autora | L. Andršt | P. Chrastina |Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com