Právní chaos OSA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

soudní siň - JUDr. Kurelová

26.9.1995 došlo k prvnímu soudnímu stání v žalobě Jiří Hradec versus OSA podané v roce 1993. Právní zástupkyně OSA JUDr. Kurelová přišla zastupovat subjekt OSA 47114312, ale plnou moc měla od subjektu OSA 023531 (kopie autentických listin). Stání hned skončilo, neboť žalovaná strana neuměla rozpory vysvětlit. Nedošlo ani k přečtení žaloby.

autorský zákon, novela, rozúčtování OSA
autorský
zákon
novela
(novější stránky > | Zločinné praktiky OSA na videu | TV pořady na videu | Milión za zločiny OSA | atd.)
 • Právní neexistence OSA - rozhodnutí senátů Městského soudu v Praze o právní nezpůsobilosti OSA být účastníkem jednání a procesní usnesení Vrchního soudu v Praze po odvolání obou stran.
 • Transformace OSA - soudce není soudce, neexistující IČO, rozhodnutí ministra kultury není rozhodnutí.
 • Registrace OSA - OSA nebyl registrován na Ministerstvu vnitra, ani na Obvodním úřadě Praha 6. Výpisy z obchodního rejstříku subjektů OSA IČO 023531, 47214312, 47114312, 63839997. Finanční úřad a zrušený subjekt OSA.
 • Inkaso OSA v roce 1995 - ukázka faktury z r. 1995, stamiliony Kč vybírá subjekt zrušený v roce 1992, viz. též nepřístupná účetní závěrka OSA.
 • Andršt k právnímu chaosu uvádí, že je to bordel, ale z citových důvodů to OSA flikovala na stará identifikační čísla, on jako člen výboru OSA o tom nevěděl.
 • Paralelní činnost 4 subjektů OSA, zrušený subjekt inkasuje, nevzniklý subjekt hospodaří, budoucí subjekt jedná před licencí, převod majetku, práv a povinností z neexistujícího IČO.
 • 4 IČO - 4 subjekty OSA (IČO 023531, 47214312, 47114312 a 63839997).
 • IČO na přání - Statistický úřad přiděluje na přání IČO používané jiným subjektem
 • Smlouva autora s OSA - znění smlouvy OSA s tisíci autory (rok 1987).
 • Převod autorských práv - v ČR údajně nemožný je v OSA běžný. Autoři převáděli na OSA autorská práva. Nynější ředitel OSA JUDr. Josef Slanina byl v té době šéfem právního odd. OSA - na tiskové konferenci OSA v roce 1996 se k tomu nehlásil.
 • Smlouvy mezi OSA a TV společnostmi - hromadné smlouvy s ČT, ČNTS a Premiera TV uzavřel v letech 1993 a 1994 subjekt OSA 023531 zrušený v roce 1992. Za OSA podepisoval ředitel JUDr. Josef Slanina.
 • Licence ministerstva kultury ČR byla udělena dne 30.4.1996 přípravnému výboru nově vznikajícího subjektu OSA před jeho prvním valným shromážděním (v červnu 1996).
 • Podmínky k přidělení licence - část autorského zákona (oprávnění k výkonu hromadné správy) - k žádosti musí žadatel přiložit vyúčtovací řád schválený svým nejvyšším orgánem (valným shromážděním). § 5 - Ministerstvo může udělit oprávnění k výkonu hromadné správy takovému žadateli, který je schopen zajistit řádný výkon této správy.
 • Režijní srážka OSA - neoprávněná výše režijní srážky OSA (nyní až 50%).
 • Nepřístupná účetní závěrka - OSA odmítá průhledně doložit jak naložil se stamilióny Kč, které inkasoval za autory - účetní závěrka OSA zveřejněná ve Zpravodaji OSA není závěrkou a nemá žádnou vypovídací hodnotu ve smyslu zákona o účetnictví. Nelze uvést, kterého subjektu OSA se závěrka týká, uveden je subjekt zrušený v roce 1992, závažná pochybení auditorů účetní závěrky OSA, má žaloba proti OSA, posudky soudních znalců.
 • Ministerstvo kultury ČR - korespondence s ministrem kultury ČR, mé žádosti o nápravu devastace ochrany autorských práv v ČR, o prošetření falzifikátů, apod. MK akceptuje a vítá zločinné praktiky v oblasti duševního vlastnictví, kterou dozoruje.
autorský zákon, novela autorský zákon 2000, novela 2005

platby za televizi na hotelových pokojích,
neidentifikovatelné příjmy OSA a jejich rozdělení,
Rozúčtovací řád OSA

kampaň OSA proti novele AZ

Novější stránky:
Zločinné praktiky OSA na videu - tisková konference OSA 1996
TV pořady na videu
Vrchní soud v Praze 17.01.2006
Milión za zločiny OSA
Manipulace soudů, justice skáče jak OSA píská
Soudy a OSA ztrácejí stejné spisy

Hlavní témata:
| první stránka | právní chaos | neproplácení hudby | lži, pomluvy, falzifikáty, likvidace autora |


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com