Zločinné praktiky OSA na videu www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Organizace na ochranu autorů lže, podvádí, pomlouvá, okrádá a likviduje autora
OSADne 02.02.1996 uspořádala OSA tiskovou konferenci k údajným nepravdám v pořadu ČT NADORAZ, věnovanému právnímu chaosu OSA, používání několika IČO, neproplácení za užití hudby, atd. OSA si k odvedení pozornosti od svých podvodů a zlodějny vymyslela zástupnou aféru Teletext a obelhávala veřejnost, že zneužívám svého postavení pracovníka ČT k svému uplatnění a okrádám své kolegy autory svými finančními nároky za hudbu, kterou nemám jinde, než v noci k Teletextu. (Nikdy jsem nebyl zaměstnancem žádné televize, nemám žádné nároky za hudební Teletext, který v období mých žalob ani neexistoval, zatímco OSA tají tisíce užití mé hudby skutečně uvedené v mých žalobách - DEBATA o zlodějně OSA.) OSA ukázala přesný opak opodstatnění své existence a absurditu licencí od státního ministerstva kultury - doložila svou úmyslnou destrukci resortu s promyšlenou likvidací autora, kterého má dle smlouvy chránit. Stát ČR kryje zločinné praktiky občanského sdružení OSA přes 10 let. NADORAZ29.01.1996 odvysílala Česká televize pořad NADORAZ o právním chaosu OSA, používání několika IČO, neproplácení za užití mé hudby a zadržení všech mých honorářů v říjnu 1995 po mém prvním soudním stání proti OSA, kde OSA odhalila své právní zmatky. Žádosti ČT o vyjádření nebyly z OSA vyslyšeny. V lednu 1996 rozhodly 2 senáty Městského soudu v Praze, že OSA od r. 1992 právně neexistuje. Vedení OSA se náhle chtělo vyjádřit, ředitel OSA JUDr. Josef Slanina pro Nadoraz sdělil, že má jiné starosti a předseda výboru OSA Petr Janda lhal (zvuk mp3 zvuk), že nemá podpisové právo. Přesto, že OSA ovlivňovala ředitele ČT Mathého, aby pořad zrušil, byl Nadoraz odvysílán. OSA pak svolala tiskovku (členové vedení OSA 1996).
    Tisková konference OSA 02.02.1996
  video wmv vedení OSA
Luboš Andršt, jakási žena, JUDr. Josef Slanina, Petr Janda, Pavel Chrastina
1 jakási žena Začátek tiskovky - 1458kB, 01:52 - jakási žena za OSA uvádí tiskovku (neznám ji, nepředstavila se), pak se představují členové vedení OSA zprava: Pavel Chrastina člen výboru OSA, legislativní rady OSA a šéf Zpravodaje OSA, Petr Janda předseda výboru OSA, JUDr. Josef Slanina ředitel OSA a člen legislativní rady OSA, Luboš Andršt člen výboru OSA, před tím šéf komise pro otázky tvorby. Z OSA byli ještě přítomni Mojmír Balling člen výboru OSA, Miloslav Ducháč šéf dozorčí rady OSA, Jan Klusák místopředseda výboru OSA v době právního chaosu OSA. Petr Eben za vážnou hudbu, JUDr. Dana Neprašová z aparátu OSA (funkce jsem upřesnil).
2 JUDr. Josef Slanina Právní bajky ředitele OSA 1 - 5289kB, 06:57 - ředitel OSA JUDr. Slanina vytýká přítomnému týmu pořadu ČT NADORAZ neseriózní práci a nepravdivé a zkreslující údaje, OSA požaduje po ČT omluvu za údajné nepravdy. Slanina zmiňuje totalitu, OSA nebyla státní ani příspěvková organizace, atd. (viz. právní chaos OSA).
3 JUDr. Josef Slanina Právní bajky ředitele OSA 2 - 6027kB, 07:55 - JUDr. Slanina - za "totáče" byl problém zařadit OSU, civilizované země, OSA je jiná organizace mezi jinými organizacemi. Civilizované i necivilizované země, existuje faktický monopol ochranné organizace hudební, protože již před 150 lety autoři zjistili, že nejsou schopni si uhlídat užití svých děl, nemají-li být okrádáni, musí se sdružit (neproplácení hudby), v každé zemi existuje organizace jako je OSA, světově sdružené organizace, atd. Slanina o transformaci OSA, ministr Milan Uhde rozhodl (jeho rozhodnutí není rozhodnutím).
4 JUDr. Josef Slanina Právní bajky ředitele OSA 3 - 7771kB, 10:14 - Slanina, práva k dílům hudebním, souhlas s užitím (Slanina zamlčel převod autorských práv z autora na OSA ve smlouvě OSA s autorem), rok 1992 transformace OSA, statistický úřad, kde zapsat OSU, galimatiáš, OSA nechtěla registraci u Ministerstva vnitra kvůli jeho špatné pověsti, žádost o registraci OSA podala u MV až 14.12.1995 (Nadoraz se natáčel 13.12.1995 v mém studiu).
5 JUDr. Josef Slanina Právní bajky ředitele OSA 4 - 7771kB, 07:16 - (téma právní chaos OSA, vybrané texty veřejných prohlášení OSA). Slanina - argument Ministerstva vnitra, opsaný starý spolčovací zákon, 1991-1992 Ministerstvu vnitra - zákon o sdružování občanů se nevztahuje na OSU. OSA zajišťuje řádný výkon povolání, pan Eben udělá symfonii a vlastně z toho žije..., Slanina osobně na poradě na Federálním ministerstvo vnitra, zákon o spolcích, Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Obchodní rejstřík, OSA podala žádost o dvojzápis, zápis nové právní formy a výmaz staré (4 IČO OSA). Soud opět váhal, už byl podzim a nic. Ředitel OSA Slanina je osobně na poradě soudců (kam běžný občan nesmí) - zapsat OSU - nezapsat.
6 JUDr. Josef Slanina Právní bajky ředitele OSA 5 - 6314kB, 08:18 - Slanina je na poradě soudců (kam běžný občan nesmí), zmastili to jak to zmastili (text), zamazaná chyba s razítkem navíc, toto rozhodnutí má doložku právní moci (ale údajný soudce není soudce a IČO 47214312 neexistuje) což znamená, že je pro každého z nás závazné, i pro soud, Komerční banka: máte špatné číslo, jiné IČO zase špatné, statistický úřad, máme užívat staré IČO, soud, vrchnost, soud jiné IČO, zase je špatné, statistický úřad,... (4 IČO OSA | Paralelní činnost 4 subjektů OSA), Dr. Zelníčková - zápisy OSA nenabyly právní moci, nebere telefony, Hradcovi nehrozí újma.
7 JUDr. Josef Slanina Právní bajky ředitele OSA 6 - 7782kB, 10:15 - teď drobnější kategorie, 150 miliónů Kč není moc, srovnání se zahraničními organizacemi, různé názvy OSA, hrubý národní produkt, minimální mzda, atd., příjem OSA by měl být 2 miliardy (aféra hotelové pokoje tomu napovídá - 30 miliónů?), vstup do EU - podmínka je, že ochrana musí být na Evropské úrovni, legislativci - srovnatelná úroveň, zákonodárci - standardní ochrana, OSA - tvůrcům se dostane co se vybere, sociologická úroveň, tento zápas vyhrajeme, judikatura, rozsáhlé vyjádření pro ČT bylo nekorektně zkráceno, možná dostaneme úplně nové IČO, úřad si ovečky štempluje do ucha (4 IČO OSA, přidělení IČO na přání nějakého pána, který si něj již zvykl).
8 JUDr. Josef Slanina

JUDr. Dana Neprašová
Ztráta OSA a režijní srážka OSA - 7051kB, 09:16 - žena uvádějící tiskovku oznamuje čas pro otázky, první dvě položila sama a zároveň se naučila mé jméno.
Ztráta OSA - JUDr. Slanina (téma viz. Nepřístupná účetní závěrka OSA) - jde o účetní ztrátu, srovnatelné světové společnosti, komunikace, vybavení počítači, hudební autoři mění svět, investovat do počítačů, předepsané odpisy, stroje za 12 miliónů z ameriky, platba předem v devizách, odpisy po třech miliónech, v druhém roce už je neplatíme, jenom účetně je vykazujeme, komletně obnovit budovu, přestavět čtvrté patro, kanceláře po bytech, vyměnit elektřinu, investice se projevují jako účetní ztráta. Výrok auditora byl vždycky - bez závad (auditora Žáčka po odhalení vážných pochybení u soudů OSA později vyměnila), výnosy, platby, tři kolerace, autory to zajímá, na tom není nic špatného. (Údajný nákup počítačů a softwarů za milióny Kč z peněz autorů, není v OSA znát - 1 minuta má 100 vteřin a úmyslné neproplácení za užití hudby OSA nenapravila. Proč taky, když nadřízené Ministerstvo kultury ČR, garant ochrany duševního vlastnictví v ČR, mně odepisuje na pirátském softwaru, že ochrana autorských práv v ČR je na velmi vysoké úrovni.)
Režijní srážka OSA - JUDr. Dana Neprašová (téma Neoprávněná režijní srážka OSA), z čeho se ztráta OSA hradila, náklady hradíme z režie, kterou nám dávají autoři ze svých honorářů, o výšce (dle vyhlášky ministerstva kultury maximálně 10%) rozhodují sami autoři na valném shromáždění (o režii až 25% rozhodl výbor OSA bez autorů a nezastupovaní autoři platí OSE dvojnásobek = režie OSA je až 50%). Neprašová - stalo se, že naše náklady se do vybrané režie nevešly, z čeho bude ztráta pokryta?, měli jsme absolutně nejnižší srážky na světě, nechtěli jsme tu režii zdvojnásobit, ztráta byla pokryta z rezervních fondů, rozhodli o tom autoři. (V r. 1996 jsem žádal o vysvětlení s důkazy, že rozhodli autoři, odpověděla JUDr. Neprašová bez důkazů. s tím, že zápis z valného shromáždění OSA nemá k dispozici - jak by ho mohla mít - když šéf výboru OSA Petr Janda odpověděl na můj dopis i na své smyšlenky, že zápis z valného shromáždění OSA se nedělá ani neschvaluje - a údajný zvukový záznam mně OSA nikdy neposkytla.)
9 JUDr. Josef Slanina Pomlouvání Jiřího Hradce 1 - 6617kB, 08:42 - Slanina - nároky pana Hradce (OSA si zcela vymyslela zástupnou aféru Teletext a mé údajné nároky za něj a s veškerou rozhodností řeší něco, co se nikdy nestalo), Slanina obelhává veřejnost, že jsem podal tři žaloby, či dokonce několik žalob, lže, že se domáhám miliónu Kč, Jakešovským stylem zveřejňuje mé příjmy neboť jsou uvedeny v mé žalobě (ale nezveřejněné - spor byl pro právní nezpůsobilost OSA soudem zrušen a přehled událostí usvědčuje ředitele OSA z vědomých lží o mých žalobách k datu tiskovky 02.02.1996). Příjmy Hradce rostly, Hradec reklamoval, ale nebylo z TV nahlášeno, OSA mu doplatila 150,-Kč až 27.000,-Kč, (pořad Co je to?), 1995 při vyúčtování za r. 1994 (autor dostává vyúčtování z OSA až 2 roky po užití díla, to o čem Slanina mluví ještě nebylo vyúčtováno, čili ani mnou reklamováno, natož žalováno). 97,8% užití Hradce je z Teletextu, v noci, organizovaná skupina autorů, výbor řekl zablokovat (vedle sedí člen výboru Andršt, který to před týdnem popřel a teď mlčí) a provést hloubková šetření, jsou ta hlášení vůbec pravdivá?, úzká skupina 6-10 autorů se uplacírovala ve veřejnoprávní televizi. (Teletext s hudbou existoval až od října 1993, není předmětem mých žalob, neboť ty jsou na vyúčtovací období OSA 1990 - září 1993, ČT k Teletextu používala náladovou instrumentální hudbu autorů jako Bach, Mozart, Presley, Ježek - kteří jistě zneužívají svého zaměstnání v ČT - a sto dalších, i mou, tisíce užití mé hudby - skutečně uvedených v mých reklamacích a žalobách - OSA tají.)
10 JUDr. Josef Slanina Pomlouvání Jiřího Hradce 2 - 5605kB, 07:21 - Slanina - je etické, aby jedna skupina spolupracovníků ČT takovýmto způsobem prezentovala problémy v zájmu jiné skupiny spolupracovníků TV? Je to již bývalá skupina, zaměstnanecké poměry i externí vazby byly v r. 1995 ukončeny (po té, co vedení OSA chodí k uživateli pomlouvat autory!, další pomluvy v ČT Wúnschová - falzifikáty). Slanina (lže) - Hradec podal několik žalob, chce 1mil Kč, za přestávkovou hudbu, znělky, podkres. Toto (blokace) je nárok jiný, který Hradec zatím nežaloval, nárok se šetří. Hradec uplatňoval nároky, TV sdělila, že autorem je někdo jiný, kdo byl z TV hlášen a z OSA zaplacen (!), Slanina - ředitel organizace na ochranu autora zpochybňuje užití hudby autora (!), kterou mohl denně vidět v televizi (její neproplácení reklamuji od r. 1990.). Švamberk MF dotaz, blokace za Teletext, nebo vše? Slanina (lže) 97,8% mé hudby v TV je Teletext, vyúčtování za TV je zablokováno (měl jsem blokováno vše, celý účet, i za videostudia, rozhlas, atd.). TV platí v globále, vyúčt. řád nelze retroaktivně?. Dr "Pilinský" dle Slaniny zpochybňuje existenci OSA (můj právní zástupce se jmenuje JUDr. Pavel Pilecký a o právní neexistenci OSA nehovoří on, ale dva rozsudky Městského soudu v Praze - pane Slátanino).
11 Luboš Andršt
Pomlouvání Jiřího Hradce 3 - 4589kB, 06:00 (jinde uvádím přepis textu a zvuk mp3) - podvodníci z OSA tvrdí, že nemám nikde hudbu, jen v nočním Teletextu a svými údajnými nároky za něj okrádám své kolegy. Dotaz novináře - v jakém poměru ohodnocení je dílo špičkového skladatele Klusáka vůči autorům hudby v Teletextu, kterou umí Klusák kdykoliv, jakkoliv? Andršt - chceme nechat žít autory vážné hudby..., jsou skladatelé - opravdoví skladatelé, kteří mají užití, Jan Hamr pro NOVU a Karel Svoboda pro ČT, kdežto tady prostě je určitá skupina autorů, který mně sou (smích)... nechci použít silnýho slova, ale nemaji to užití prostě. Nemaji užití, nemaji desky, nemaji rozhlas, nemaji normální užití v televizi, to znamená nemají koncertní užití, nebo nemaji nemaji hudbu... Slanina: taneční... Andršt: k filmům... Janda: k inscenacím, Andršt: nebo k televizním pořadům. Prostě to... moment, proč to nemaji, to si uděláte asi na to názor sami, proč to nemaji. Ale prostě zmocnili se toho času televizního ve svůj prospěch, jo. Slanina: a vedou tento atack... Chrastina (zvuk mp3 zvuk mp3): vlastně prakticky, promiň Luboši, takle - kdyby se to platilo jedna ku jedný, což byl ten nejstarší náš vyúčtovací řád, voni těm, promiňte, je to populistický trošku, ale poctivejm autorům ty peníze tahaj z kapsy Andršt: ano, to chci říct samozřejmě Janda: ty peníze nenabydou, jo Chrastina: jo, to je princip, to je i morální na tom, jo Andršt: to co oni dostanou tak to je na úkor těch druhých Janda: ten koláč je jenom jeden, jo Chrastina: okrádají svý vlastní kolegy Andršt: čili oni to jaksi přesunou k sobě, jo Chrastina: to je princip prostě, kerej je nade všim, jo, aby to bylo jasně, jednou řečeno. Slanina: v té úzké skupině by autor dostal 4 milióny, Janda: a z tý částky, kterou dostaneme od televize, by dostal třetinu jeden autor (OSA má tradičně unikátní počty, které se Univerzita Karlova snaží dohnat).
12 Petr Janda Pomlouvání Jiřího Hradce 4 - 6299kB, 08:16 - Janda - z tý částky od TV by dostal 1/3 jeden autor, rozhoduje prvoplánová, či druhoplánová hudba a třeba žebříčky, Andršt - televize nevyhlásila konkurz pro Teletext, Umlauf (Nadoraz) - soudy ale rozhodly o právní neexistenci OSA nezávisle na Hradcovi, Slanina - pořád to samé, vše zpochybněno, Janda - tady de vo to, jestli ta soudkyně na to přišla sama, a nebo jí k tomu někdo doved, dovedl, šikovně, jo., máme fond, podkres u TV 1/10, Slanina - německá GEMA (lži OSA podle GEMA), o Teletext by si v Kanadě žádný autor nedovolil žádat (mé údajné žádosti si OSA zcela vymyslela), Neprašová - vyúčtovací řád OSA.
13 Pavel Chastina Pomlouvání Jiřího Hradce 5 - 7799kB, 10:16 - k pojmu akciová společnost má Janda odpor (opak v Nadoraz), formy OSA - právní bajky Slaniny, vyúčtování, Umlauf - dle soudů OSA právně neexistuje, od r. 1996 bude dle Jandy cosi jinak, Slanina lže, že Hradec žaluje organizaci OSA o které tvrdí, že neexistuje, Janda - Hradec je hnací motor Nadoraz, potřeboval si někde potěžovat a udělal to přes vás - pro pobavení publika Janda říká mj. že dostane tantiémy (mou hudbu ve stejném pořadu ale OSA tají), Chrastina poučuje novináře, že byl 11 let v TV, cestoval po zeměkouli a přednáší novinářům o etice. Janda - Slanina je fundovaný právník, kampaň proti Jandovi, nemohl se vyjádřit.
     
    Co bylo dál...
  Pavel Chastina Podvodník Pavel Chrastina, člen výboru a dalších orgánů OSA 1994-2006, o mně vydal začátkem května 1996 ve "svém" štvavém plátku Zpravodaj OSA likvidační článek, za který se přes rozsudky soudů nikdy neomluvil. Svá smyšlená svinstva a křivá nařčení nikdy nedoložil, u soudů souvisle lhal a používal zfalšované dokumenty. Po zmanipulovaném rozsudku Vrchního soudu (přesně podle lží OSA, že Nadoraz byl o Teletextu + lži o článku v LN se mnou), jsem byl nucen jít až do Štrasburku. Stejné soudkyně Vrchního soudu o mně rozhodují i v r. 2006. Chrastina prý už v r. 2006 v orgánech OSA není, je však stále veden jako náhradník dozorčí rady OSA, dosud byl člen rozúčtovací komise OSA a šéfredaktor Zpravodaje OSA.
  Petr Janda Podvodník Petr Janda, šéf výboru OSA 1992-1997, mj. obelhával autory 15. června 1996 na valném shromáždění OSA (kam nesmím zvuk mp3 mluv. slovo Janda), pomocí zfalšovaných listin, že vlastnoručně za ČT vyplňuji hlášení své hudby v Teletextu (zvuk mp3 mluv. slovo Janda), což nikdy nedoložil a nechal hlasovat o mém vyloučení z členů OSA. Vedení OSA mne nařklo ze svých životů - na rozdíl od nich jsem nikdy nebyl zaměstnancem ČT (propojení OSA - ČT: šéfová právního odd. a vedení ČT JUDr. Wúnschová se stala ředitelkou OSA, dramaturg ČT Miloslav Ducháč je šéfem dozorčí rady OSA, dlouholetý pracovník ČT Pavel Chrastina je člen orgánů OSA, atd.). Rok 2001 - ČT vysílá GEN - galarie elity národa o P. Jandovi, v r. 2004 chce Janda do senátu "Myslím, že mi politická budoucnost bude docela slušet".
  Luboš Andršt Podvodník Luboš Andršt, šéf výboru OSA 1997-2002, člen výboru OSA 1994-1997, předseda Komise pro otázky tvorby 1992-1994, o mně lhal ve Zpravodajích OSA až docílil na valném shromáždění OSA 19.06.1999 (kam od r. 1996 nesmím) pomocí lží, pomluv a smyšlenekvyloučení z členů OSA. Tím mne mj. připravil i o pouhý podíl za užití mé údajně neidentifikované hudby, kterou si pak porcují členové OSA. Důvody mého vyloučení přes mé žádosti nikdy OSA neuvedla, vyloučení z členů OSA vedených podvodníky je za daných okolností poctou. Koncem roku 2002 Andršt rezignoval bez zveřejnění důvodů. Chce se prý věnovat hudbě - když jiným to znemožnil. Tento expert OSA na vymýšlení důvodů k okrádání autorů říká: zvuk mp3 (zvuk mp3) "uděláš prostě jeden mňauk na synťák a je hudba... je jasný, že my chráníme hudbu, že jo HUDBU". Z jeho dalších tvrzeníí vybírám, že 8 taktů je 16 vteřin a OSA méně nemůže chránit. Neproplácení hudby OSOU je tedy úmyslné, ale autorský zákon říká, že za každé užití náleží autorovi odměna - jen za porušování AZ je dle OSA až 5 let kriminálu.
  JUDr. Josef Slanina Podvodník JUDr. Josef Slanina, ředitel OSA 1991-2002 (před změnou režimu šéf právního odd. - OSA NOSTRA), mne u soudů nařkl z trestné činnosti, křivě vypovídal, že jsem redaktor České televize, kterou tuneluji (viz. blokace mého účtu), používal zfalšované dokumenty, při předvádění video důkazů užití mé hudby u soudu řekl, že neslyší. Z OSA odešel v r. 2002 údajně do důchodu, soudy i OSA pak ztratily stejné spisy s mými žalobami. Nástupkyně Slaniny, ředitelka OSA Wúnschová byla do r. 1998 jako šéfová právního odd. ČT zodpovědná za nehlášení hudby z ČT, ihned po mých urgencích na objasnění zfalšovaných hlášení povýšila na post náměstkyně ministra kultury pro televize (ČT), autorské právo a ochranné organizace (OSA), od r. 2000 je nový autorký zákon, který si vytvořila OSA + MKČR + UK a v r. 2001 dalo "její" oddělení MKČR OSE novou licenci, pak šla dělat ředitelku OSA. V r. 2005 tiše zmizela do Ústavu práva autorského Univerzity Karlovy (přednášel zde Slanina) s šéfem Ústavu UK JUDr. Jan Křížem v evidenci StB (mj. právní zástupce ČSSD), který kryje podvody OSA a manipuluje soudy.
  Policie ČR Pořad NADORAZ se natáčel 13.12.1995 i v mém studiu. Dle ředitele Slaniny požádala OSA příští den 14.12.1995 o registraci na Ministerstvu vnitra. Ve stejný den šel do mého studia dopis o změně mého telefonního čísla, dráty pevné linky pak nově vedly do budovy patřící Ministerstvu vnitra. Od roku 1997 jsem sledován policií, kolem mne se střídá mnoho policejních aut, zjevná je vazba na můj zapnutý mobilní telefon. Absolvuji stovky kontrol ve dne i v noci, dýchání několikrát týdně se před soudními stáními ještě stupňují. Probíhají i velké manévry, mikrobusy a antony Policie ČR i vozy Městské policie, černě oděné pěší hlídky pohotovostní jednotky před domem, atd. OSA o mně šíří, že okrádám ostatní, páchám trestnou činnost, zneužívám postavení v práci, tuneluji Českou televizi, jsem šéfem organizované skupiny, v článku o mně OSA slovy P. Chrastiny uvádí pojmy pirátské nahrávky, organizovaný zločin a další. V roce 2005 přiznal ministr vnitra ČR (za ČSSD) existenci tajného policejního týmu Hradec.
  OSA
2006
členové vedení OSA nenápadně mizí Členové vedení OSA nenápadně mizí - a doufají, že se na jejich svinstva po letech zapomene. Šéfová právního odd. OSA se s nabídkou miliónu Kč ke svým kolegům z vedení OSA v r. 2006 nehlásí, prý už nejsou v orgánech OSA (byla zde s nimi - ročenky OSA rok 1995 a rok 1996). 10 let likvidace mého života vedením OSA je prý má soukromá věc, která mně po letech už nemůže vadit a OSA nic napravovat nebude.
Následníci podvodníků z vedení OSA jsou na své předchůdce pyšní:
"OSA měl vždy opravdové štěstí na osobnosti, které v něm pracovali"
tvrdí následník Jandy a Andršta - prof. Ivan Kurz, šéf dozorčí rady OSA,
v r. 2006 člen dozorčí rady OSA
JUDr. Slanina na tiskovce OSA
Související: | tisková konference OSA - texty, pomlouvání J. Hradce | NADORAZ - pořad ČT o OSA | dle OSA měla tiskovka kladný dopad - Blesk - Právo | lži, pomluvy, likvidace autora | právní chaos OSA | režijní srážka OSA | zfalšované dokumenty | členové orgánů OSA 1996 |
Nové dokumenty: | DEBATA o zlodějně OSA | Policejní sledování a stovky kontrol | Uplatnění nároku na zadostiučinění |

   Další videa související s OSA
TV pořady na videu TV pořady na videu - pár set ukázek užití mé hudby, která dle OSA v televizi nebyla
NADORAZ NADORAZ - pořad ČT z 29.01.1996 - (NE)JASNÁ ZPRÁVA O OSA
video 13102kB, 14:21 - celý pořad
Marie Retková Omluva ČT za údajné nepravdy v pořadu NADORAZ - video 962kB, 01:12, ČT1 23.06.1999 v 18:15, hlasatelka Marie Retková, mezi reklamou a pořadem Černé ovce. Skvělá mystifikace OSA využívající soudní institut k obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti. Omluva je za věci, které se nestaly, s datem kdy Nadoraz nebyl odvysílán, subjektu o němž pořad nebyl, atd.
Luboš Andršt Luboš Andršt se vydává za služebníčka hudby, medailón Andršta v ČT - video 212kB, 00:13 (1993, repríza ČT2 1994). Luboš Andršt byl členem výboru OSA a šéf komise pro otázky tvorby, po P. Jandovi byl od r. 1997 šéf výboru OSA. Po zveřejnění podvodů členů vedení OSA rezignoval koncem r. 2002 bez udání důvodů. Chce se prý věnovat hudbě - když jiným to znemožnil.


Poznámka:
uvedené videozáznamy jsou pro nejmenší objem stahovaných dat ve formátu wmv, kvalita je pouze orientační, k přehrání je nutno použít Windows Media Player v9, atd.


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com