JUDr. Milan Strnad není soudce - sdělení kanceláře prezidenta republiky