IČO na přání www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
22.1.1996 přípravný výbor nově vznikajícího subjektu OSA registruje u ministerstva vnitra své stanovy dle nichž "navazuje" na OSA z roku 1919.

12.2.1996 - nově vznikajícímu subjektu OSA je statistickým úřadem přiděleno IČO 47114312 a to na přání nějakého pána, který si na toto IČO již zvykl - ? tázavý dopis mého právního zástupce JUDr. Pileckého z 29.2.1996 statistickému úřadu - IČO 47114312 bylo totiž již 11.5.1994 přiděleno jinému subjektu OSA, zapsanému v obchodním rejstříku od 15.10.1992 - (viz. dokumenty JUDr. Kurelové, právní zástupkyně OSA 47114312 s plnou mocí od OSA 023531, předložené soudu dne 26.9.1995) o němž vydávají soudy ČR rozsudky o jeho právní neexistenci v letech 1992 - 1996.


Statistický úřad:

Statistický úřad udělal chybu a situace kolem OSA je poněkud nepřehledná píše v odpovědi JUDr. Pileckému JUDr. Salajová dne 18.3.1996. Novému subjektu OSA proto přidělil statistický úřad dne 29.2.1996 IČO 63839997 (s datem vzniku 22.1.1996).

Existence subjektu IČO 023531 skončila dnem 15.10.1992, situace kolem souběžné existence dvou stejnojmenných sdružení OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (včetně historických souvislostí) je "stále nepřehledná" píše ing. Nebřenský 9.10.1996. (Subjekt 023531 vybíral peníze ještě v roce 1995.)

Ministerstvo vnitra:

Ministerstvo vnitra se vyjádřilo ke shodným názvům subjektů OSA dne 29.3.1996. Poznámka: řed. kanceláře ministra vnitra ČR doufá, že ihned dojde k výmazu předchozí organizace, k tomu však došlo až za 2 roky - výmaz OSA 47114312 dne 26.5.1998 (poučný důvod k výmazu a právní nástupce je kdo?).Poznámky.

Něčí snaha o co největší nepřehlednost OSA byla dočasně úspěšná jak na statistickém úřadě, tak např. u soudního znalce Luňáka ve sporu "nepřístupná účetní závěrka OSA", který ve svém posudku vnímal v přelomu let 1995 - 1996 jen jeden subjekt OSA. Auditor zase vnímá OSU jako subjekt 023531 (zrušeno v r. 1992), nový soudní znalec Špryňar se nestačí divit.

22.2.1996 podává OSA žalobu proti ČT za údajně nepravdivé údaje o OSA v pořadu NADORAZ, odvysílaném dne 29.1.1996. Na žalobě je razítko "NOVÉ IČO 47114312" - podal ji tedy přípravný výbor nově vznikajícího subjektu OSA - bez licence ministerstva kultury ČR (až 30.4.1996 - uvedeno je opravené IČO 63839997) a bez mandátu autorů (prvé valné shromáždění až 15.6.1996).Související téma:
| právní chaos OSA | 4 IČO | paralelně 4 OSY | transformace OSA | NADORAZ | omluva ČT |
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com