OSA
JUDr. Neprašová
Čs. armády 20
160 56 Praha 6
 

           Vážená paní doktorko,

           žádám Vás o písemné vysvětlení následujících slov, které jste pronesla na tiskové konferenci OSA dne 2.2.1996 k pozvaným novinářům:

           „My hradíme veškeré naše náklady z takzvané režie, což je určitá částka, kterou po dohodě s našimi zastupovanými, s hudebními autory, nám autoři dávají na ze svých autorských honorářů. Samozřejmě o výšce této částky nerozhodujeme my, jakožto aparát, rozhodují o ní autoři na nejvyšším vlastně shroma na valném shromáždění  v nejvyšším orgánu této organizace a každoročně se určuje jaká bude výše těchto režijních srážek. Ovšem vzhledem k tomu co říkal pan ředitel, že bylo zapotřebí investovat obrovské peníze do vybavení této budovy, zejména teda do technického vybavení, to znamená do počítačů a do programu, stalo se to, že v podstatě ty naše náklady se do té vybrané režie nevešly. Tady zase pak vzniká otázka z čeho budou tyto, tato ztráta z čeho bude pokryta. O tom zase nemůžeme rozhodnout my. To zase protože to de z peněz našich zastupovaných, musí o tom tito naši zastupovaní rozhodnout. Je možné buď teda nezvyšovat ty náklady, neinvestovat do toho vybavení a nebo přidělit další částku navíc. To je zase možné dvojím způsobem. Je možné zvýšit režii, ale my si samozřejmě uvědomujeme, že toto je pro zastupované velmi citlivá i bolestná otázka. Mimochodem my jsme byli celá léta pověstní tím, že jsme měli absolutně nejnižší režijní srážky na světě, což pochopitelně se vzrůstajícími cenami a náklady není možné udržet, takže bohužel jsme teda nuceni tu režii postupně zvyšovat, ale nechtěli jsme k tomuto kroku přistoupit prostě z roku na rok, nechtěli jsme tu režii třeba zdvojnásobit, což by nám pomohlo. Proto, a nechtěli to ani naši zastupovaní, proto teda bylo odsouhlaseno, že vlastně ta ztráta bude pokryta z rezervního fondu, který OSA má a zase to byl majetek OSY, na to nám nikdo nedal, my jsme si na to od banky nepůjčovali, je to prostě vlastnictví autorů a tito autoři rovněž rozhodli o tom, že tato ztráta může být kryta z těchto peněz.“

           Ke své odpovědi prosím připojte zápis z valného shromáždění OSA (včetně IČO), na kterém autoři rozhodli o zvýšení režijní srážky až na 25% od 1.1.1995.


                               
Děkuji

V Praze dne 8.11.1996                                           
                                                                                    Jiří Hradec
                                                                                    Přemyslovská 37
                                                                                    130 00 Praha 3

Poznámka:
           Dovolím si využít tohoto dopisu zároveň k tomu, abych Vám sdělil, že stejně jako ostatní nepravdivé skutečnosti, které o mně představitelé OSA šíří, není též pravda, že vyplňuji hlášení uživatelů o užité hudbě, jak o mně za mými zády tvrdí JUDr. Josef Slanina a Petr Janda. Inicioval jsem kroky k nalezení a potrestání pachatele jimi argumentovaných, avšak zfalšovaných listin a budu rád, když mne o výskytu podobných dokumentů budete napříště neprodleně informovat. Děkuji.