CO JE TO ? www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
- ukázka pořadu na videu -

Pro ukázku dlouhodobé devastace ochrany autorských práv v ČR Ochranným svazem autorským jsem vybral periodický pořad ČT s příhodným názvem Co je to? z let 1990 a 1991, viz. dopis OSA z 25.4.1994 do České televize ing. Šumšálové a ukázka nehlášení hudby, která zněla po většinu TV soutěže. Věc jsem v OSA reklamoval ihned po obdržení vyúčtování z OSA, tedy od roku 1992 (z celkem 1.400 minut hudby mně OSA neproplatil ani vteřinu). Vše jsem později vyřešil osobně, v ČT prý již nebyly videozáznamy, nabídl jsem tedy své (ČT měla na rozdíl od OSA video), pracovníci ČT věděli, že jsem při natáčení dílů hrál hudbu živě, mé jméno bylo na titulkách a po letech jsem tak docílil správného nahlášení hudby jednoho TV pořadu. Organizace OSA od doby říká, že všechny mé reklamace vyřešila. Co je to? - video

Jak by věc řešili autoři, kteří se nezúčastnili natáčení pořadu?
Jak by věc řešili autoři, kteří nemají k dispozici důkazy?
Jak by věc řešili autoři, kteří o užití své hudby nevědí?
Jak by věc řešili neznalí dědici nežijících autorů?
Jak by věc řešili zahraniční autoři?
K čemu je Ochranný svaz autorský?

Poznámky
k
Ředitelka OSA JUDr. Wünschová
OSA dostává z ČT paušální částku (nad 15 miliónů Kč ročně) za veškerá užití hudby, tu pak rozděluje autorům prý podle hlášení, o která však v mém případě nikdo nestál - asi byli hlášeni jiní autoři, jindy a jinde a den má jen 24 hodin, do nichž se ta skutečně užitá hudba již nevešla. Po mých vytrvalých námitkách proti jejímu neproplácení OSA přikročil k mé veřejné likvidaci.
Na pí. Šumšálovou z ČT svádí OSA léta vinu za nehlášení, čili neproplácení hudby.
Nadřízenou pí. Šumšálové v ČT byla pozdější ředitelka OSA - JUDr. Wünschová.


Související téma:
| neproplácení užité hudby (porušování autorských práv - trestný čin) |
| nehlášení skutečně užité hudby v ČT |
| zfalšovaná hlášení hudby |
| za ČT byla zodpovědná pozdější ředitelka OSA, JUDr. Wünschová |Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com