Ú p l n ý   v ý p i s
nadace z rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze

oddíl N. , vložka 2
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 16.03.1998
Název: Nadace Český hudební fond
  Platí od: 16.03.1998
Sídlo: Praha 1, Besední 3, PSČ: 11000, Okres: Praha 1, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998
Identifikační číslo: 61381390
  Platí od: 16.03.1998
Účel nadace:
- Podpora rozvoje české hudební kultury. Touto podporou se rozumí
poskytování finančních prostředků ve formě grantů, stipendií a
nadačních příspěvků fyzickým a právnických osobám.
Platí od: 16.03.1998
Správní rada:
Předseda správní rady: Zdeněk Justoň, r.č. 421205 / 034
  Praha 4, Děkanská 3, Okres: Praha 4, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Místopředseda správní rady: Marek Kopelent, r.č. 320428 / 088
  Praha 5, Na Březince 22/1515, Okres: Praha 5, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen správní rady: Miloš Štědroň, r.č. 420209 / 426
  Brno, Marešova 10, Okres: Brno-město, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen správní rady: PhDr. Leopold Faltus, r.č. 370721 / 024
  Brno, Malíkova 48, Okres: Brno-město, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen správní rady: Lukáš Matoušek, r.č. 430529 / 137
  Praha 4, Vápencová 10, Okres: Praha 4, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen správní rady: František Maxián, r.č. 500415 / 137
  Praha 4, Na dolinách 27, Okres: Praha 4, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen správní rady: Jaromír Havlík, r.č. 500517 / 120
  Praha 3, Bořivojova 44, Okres: Praha 3, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen správní rady: ing. Alois Piňos , r.č. 251002 / 466
  Brno, Borodinova 12, Okres: Brno-město, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen správní rady: ing. Jiří Čížek , r.č. 591015 / 1071
  Praha 10, Kubánské nám. 1284/1, Okres: Praha 10, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Za nadaci jednají jednotliví členové správní rady, a to nejméně
dva společně.
Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu
nadace připojí svůj podpis dva členové správní rady.
Platí od: 16.03.1998
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady: Jan Málek , r.č. 380518 / 056
  Praha 2, Francouzská 26/148, Okres: Praha 2, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen dozorčí rady: Marie Fišerová, r.č. 605804 / 1121
  Praha 5, Devonská 1/999, Okres: Praha 5, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Člen dozorčí rady: JUDr. František Dryje , r.č. 511009 / 081
  Praha 4, Mezivrší 31, Okres: Praha 4, Stát: Česká republika
  Platí od: 16.03.1998

Zřizovatel:
  Nadace byla zřízena zákonem č. 318/1993 Sb., kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
  . , Stát: neuveden
  Platí od: 16.03.1998

Výše nadačního jmění: 159204800,- Kč
  Platí od: 16.03.1998
Výčet majetku:
- Nepeněžitý majetek náležející do nadačního jmění:
- dům čp. 487 v Praze 1 s pozemkem č. parc. 324 o výměře
945 m2 (zastavěná plocha) v katastrálním území Malá Strana, obec
Praha zapsané na LV 152 se všemi součástmi a příslušenstvím, tak
jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce
ing. Jaroslava Kašpara ze dne 10.1.1998, č. znaleckého posudku
977-1/98,
- dům čp. 2487 v Praze 5 postavený na pozemku č. parc. 1377
(pozemek jiného vlastníka) a dům čp. 2486 v Praze 5 postavený na
pozemku č. parc. 1378 (pozemek jiného vlastníka) v katastrálním
území Smíchov, obec Praha zapsané na LV 3037 se všenu součástmi
a příslušenstvím, tak jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém
posudku soudního znalce ing. Jaroslava Kašpara ze dne 10.1.1998,
č. znaleckého posudku 977-1/98,
- dům čp. 246v Buštěhradu, s pozemkem č. parc. 1436 o výměře 802
m2 (zastavěná plocha) v katastrálním území Buštěhrad, zapsané na
LV 798 se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou popsány
a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Jaroslava
Kašpara ze dne 10.1.1998 č. znaleckého posudku 977-1/98,
- dům čp. 1833 v Ostravě, s pozemkem č. parc. 644/2 o výměře
134 m2 (zastavěná plocha) a dům čp. 1113 v Ostravě s pozemkem č.
parc. 1311 o výměře 234 m2 (zastavěná plocha), pozemek č. parc.
396/33 o výměře 65 m2 (zahrada), pozemek č. parc. 396/44 o
výměře 32 m2 (zahrada) v katastrálním území Zábřeh - Hulváky,
obec Ostrava zapsané na LV č. 187 se všemi součástmi a
příslušenstvím, tak jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém
posudku soudního znalce ing. Jaroslava Kašpara ze dne 10.1.1998,
č. znaleckého posudku 977-1/98,
- dům čp. 29 ve Třech Studních, s pozemkem č. parc. 40 o výměře
380 m2 (zastavěná plocha), pozemek č. parc. 108/2 o výměře 860
m2 (zahrada), pozemek č. parc. 108/10 o výměře 433 m2 (zahrada)
v katastrálním území Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou, zapsané
na LV č. 8 se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou
popsány a oceněny ve znaleckémposudku soudního znalce ing.
Jaroslava Kašpara ze dne 10.1.1998 č. znaleckého posudku
977-1/98 v celkové výši 74 204 800,- Kč.
Platí od: 16.03.1998


Tento výpis byl pořízen prostřednictvím Internetu
Dne: 02.01.1999 05:24:29
Údaje platné ke dni 18.12.1998