Ú p l n ý   v ý p i s
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze

oddíl O. , vložka 14
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 02.12.1996
Název: Hudebně informační středisko, o.p.s.
  Platí od: 02.12.1996
Sídlo: Praha 1, Besední 3, Okres: Praha 1, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1996
Identifikační číslo: 25091328
  Platí od: 02.12.1996
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb:
- Informační servis v oblasti hudebního umění.
Platí od: 02.12.1996
- Dokumentační činnost hudebních archiválií.
Platí od: 02.12.1996
- Odborná poradenská činnost v oblasti hudebního umění.
Platí od: 02.12.1996
- Reklamní a propagační činnost v oblasti hudebního umění.
Platí od: 02.12.1996
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti hudebního umění.
Platí od: 02.12.1996
Doplňková činnost:
- Agenturní činnost v oblasti kultury.
Platí od: 02.12.1996
- Vydavatelství a nakladatelství.
Platí od: 02.12.1996
Správní rada:
Člen: Petr Pokorný, r.č. 321116/091
  Praha 5, V Cibulkách 398/21, Okres: Praha 5, Stát: Česká republika
  Platilo od: 02.12.1996 do: 04.08.1998

Předseda správní rady: ing. Alois Piňos , r.č. 251002/466
  Brno, Borodinova 313/12, Okres: Brno-město, Stát: Česká republika
  Platilo od: 02.12.1996 do: 04.08.1998

Předseda správní rady: Petr Pokorný, r.č. 321116/091
  Praha 5, V Cibulkách 398/21, Okres: Praha 5, Stát: Česká republika
  Platí od: 04.08.1998

Člen: JUDr. Josef Slanina, r.č. 361104/038
  Praha 9 - Újezd nad Lesy, Kalská 1513, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1996

Člen: PhDr. Milena Černohorská, r.č. 335704/456
  Praha 3, Vinohradská 2022/125, Okres: Praha 3, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1996

Člen: Zbyněk Matějů, r.č. 580501/0574
  Praha 4, Kloboukova 216/16, Okres: Praha 4, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1996

Člen: Anna Chorvátová , r.č. 465902/087
  Praha 1, Nerudova 46, Okres: Praha 1, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1996

člen: Vlastimil Matoušek, r.č. 481108/022
  Praha 3, Jagellonská 21, Okres: Praha 3, Stát: Česká republika
  Platí od: 04.08.1998

Za obecně prospěšnou společnost jednají a podepisují jednotliví
členové správní rady, a to nejméně dva společně.
Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu
obecně prospěšné společnosti připojí svůj podpis dva členové
správní rady.
Platí od: 02.12.1996
Dozorčí rada:
  Lukáš Matoušek, r.č. 430529/137
  Praha 4 - Podolí, Vápencová 10, Stát: Česká republika
  Platilo od: 02.12.1996 do: 04.08.1998

Předseda: Karel Vilkner, r.č. 520913/119
  Praha 4, Procházkova 190/5, Okres: Praha 4, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1996

  Hanuš Bartoň, r.č. 600516/0282
  Praha 6, U Pohádky 356, Okres: Praha 6, Stát: Česká republika
  Platí od: 04.08.1998

  Eva Plochová, r.č. 555203/0121
  Praha 3, Čajkovského 14, Okres: Praha 3, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1996

Zakladatel:
  Nadace Český hudební fond
Identifikační číslo: 61381390
  Praha 1, Besední 3, Okres: Praha 1, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1996Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz/).
Dne: 15.10.1999 00:32:26
Údaje platné ke dni 07.10.1999