Ú p l n ý   v ý p i s
nadace z rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze

oddíl N. , vložka 51
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 02.12.1998
Název: HUDEBNÍ NADACE OSA
  Platí od: 02.12.1998
Sídlo: Praha 6, Čs. armády 20, Okres: Praha 6, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998
Identifikační číslo: 25715135
  Platí od: 02.12.1998
Účel nadace:
- podpora nekomerčních hudebních děl českých autorů. Podporou se
rozumí poskytování finančních prostředků na vznik, realizaci a
uvedení děl do života
Platí od: 02.12.1998
Správní rada:
předseda: Sylvie Bodorová, r.č. 546231 / 1723
  Praha 4 - Chodov, Valentova 1731, PSČ: 14900, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

místopředseda: Svatopluk Radešínský, r.č. 270305 / 053
  Praha 6 - Petřiny, Na okraji 100/64, PSČ: 16200, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

místopředseda: Karel Vacek , r.č. 330408 / 096
  Praha 4, K Betáni 4, PSČ: 14800, Okres: Praha 4, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

člen: Arnošt Parsch, r.č. 360212 / 410
  Bílovice nad Svitavou, Jiráskova 613, PSČ: 66401, Okres: Brno-venkov, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

člen: Karel R. Svoboda, r.č. 381219/0019
  Jevany, Pražská 44, PSČ: 28166, Okres: Kolín, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

člen: Jiří Tichota, r.č. 370418 / 051
  Praha 4, Vzdušná 773, PSČ: 14200, Okres: Praha 4, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

Za nadaci budou jednat členové předsednictva, t.j. předseda a
dva místopředsedové, každý samostatně, ve věcech finančních
budou jednat vždy dva z nich společně.
Platí od: 02.12.1998
Dozorčí rada:
předseda: Jan Klusák, r.č. 340418 / 022
  Praha 2, Blanická 26, PSČ: 12000, Okres: Praha 2, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

místopředseda: Tomáš Vondrovic, r.č. 480818 / 156
  Praha 8 - Libeň, U libeňského pivovaru 3, PSČ: 18000, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

člen: Petr Eben , r.č. 290122 / 102
  Praha 5 - Motol, Hamsíkova 19, PSČ: 15000, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

Zřizovatel:
  OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
Identifikační číslo: 63839997
  Praha 6, Čs. armády 20, PSČ: 16056, Okres: Praha 6, Stát: Česká republika
  Platí od: 02.12.1998

Výše nadačního jmění: 1000000,- Kč
  Platí od: 02.12.1998


Tento výpis byl pořízen prostřednictvím Internetu
Dne: 02.01.1999 17:51:52
Údaje platné ke dni 18.12.1998