Vážený pan
Ivo Mathé
generální ředitel České televize
Kavčí hory, 140 70 Praha 4

Věc:     žádost o vyjádření generálního ředitele ČT k tvrzením představitelů OSA.

           Vážený pane řediteli,

           jsem hudební skladatel a vedu soudní spory proti organizaci OSA - Ochranný svaz autorský (pro práva k dílům hudebním, sdružení hudebních autorů). Dovoluji si Vás požádat o Vaše písemné vyjádření k následujícím skutečnostem.
           1) Během soudních stání se ředitel OSA JUDr. Josef Slanina dovolává Vaší osoby, údajného jednání s Vámi a Vašich údajných tvrzení o mém bývalém, či současném zaměstnání v ČT s pracovním zařazením redaktora, čehož dle OSA zneužívám k prosazování sebe sama, především však k vyplňování hlášení mé hudby z ČT na OSA. Přes má mnohonásobná ujištění, že jsem zaměstnancem ČT nikdy nebyl a žádná hlášení jsem za ČT nikdy nevyhotovoval, používají představitelé OSA zfalšovaná hlášení o užití hudby v ČT, která jsem údajně jako zodpovědný pracovník ČT vlastnoručně vyhotovoval já, k výrokům o mé nemorálnosti, okrádání ostatních, podezření z páchání trestné činnosti a k pokusům o zdůvodnění zadržení všech mých honorářů. Např. na valném shromáždění OSA dne 15.6.1996 sdělil předseda výboru OSA Petr Janda přítomným: „Pan Jiří Hradec má nejvíce užití v oblasti Teletextu. Ač se to zdá naprosto neuvěřitelné, některé playlisty a není jich málo, které přišly do OSA z České televize, jsou vyplňovány a podepsány jeho rukou“. Na mé žádosti o předložení těchto falzifikátů nikdo z OSA dodnes nereagoval. Ukázku dalších podvrhů Vám zasílám v příloze - kopii jednoho z dvanácti zfalšovaných hlášení pořadu Tutovka, které předložil v roce 1997 Městskému soudu v Praze člen výboru OSA Pavel Chrastina jako důkaz o mé nevěrohodnosti pokud tvrdím, že jsem žádná hlášení pro OSA za ČT nevyplňoval.
           Vážený pane Mathé, okolnosti, kdy smyšlenky a falzifikáty slouží představitelům OSA mj. ke lživým nařčením, k pomluvám mého jména a mé profesní likvidaci mne bohužel nutí, abych Vás požádal o Vaše písemné sdělení, zda jsem někdy byl zaměstnancem ČT (ČST) a zda jsem za ČT (ČST) někdy vyhotovoval hlášení o užití hudby pro OSA. Žádám též o Váš názor na výskyt údajně mnou vlastnoručně vyhotovených hlášení pořadů Teletext a Tutovka, přičemž za daného stavu nemohu vyloučit ani existenci dalších podvrhů s mým jménem o kterých ještě nevím.
           2) Protože se představitelé OSA nezdržují ověřováním reálnosti svých fikcí, tak na veřejnosti tvrdí, že obsahem mých žalob proti OSA na období 1990 až září 1993 je prý pořad Teletext. Žádám Vás o potvrzení faktu, že tento noční VÝBĚR INFORMACÍ Z TELEXTU ČESKÉ TELEVIZE v řádném vysílání ČT1 (příjem bez dekodéru) s instrumentální hudbou v uvedeném období v ČT (ČST) ještě vůbec neexistoval.
           3) Žádám Vás o informaci kterému subjektu OSA (včetně IČO) byly z ČT (ČST) zasílány platby za užití hudebních děl v letech 1990 až 1997.

           Lituji, že jsem byl nucen obtěžovat Vás skutky organizace OSA s její svéráznou ochrannou činností, kterou dokumentovalo i mých několik vět odvysílaných ČT v pořadu „NADORAZ“ dne 29.1.1996, jehož náplň neumí vedení OSA seriózními prostředky vyvrátit.

                     Za Vaši odpověď předem děkuji

V Praze dne 3.3.1998                                                               Jiří Hradec
                                                                                               Přemyslovská 37
                                                                                               130 00 Praha 3

Příloha: kopie kopie falzifikátu hlášení pořadu Tutovka, datum vysílání 12.7.92 - 1 list
            (originály nebyly přes sliby z OSA nikdy předloženy)