Zpravodaj OSA Časopis Zpravodaj OSA č. 45, který přišel 16.7.2003, uvádí změnu v tříčleném představenstvu OSA. Na návrh ředitelky Wünschové sem od 1.6.2003 nastoupil Ladislav Paluska, který byl s Wünschovou ve vedení ČT, spolu pak byli ve vedení Ministerstva kultury ČR, nyní spolu vedou OSA. Výběr z toho, co Zpravodaj OSA "zapomněl" uvést, uvádím na adrese JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová - nový ředitel OSA.
Ladislav Paluska

Zpravodaj OSA č. 45:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com