Městský soud v Praze, dne 22.09.1998
Jiří Hradec v. Pavel Chrastina, ochrana osobnosti
soudce Miroslav Hruška