Extempore - foto 3
Azbestový guláš, 1975
zleva nahoře: Jiří Hradec, Jaroslav Neduha, Aleš Drvota, Jerry Tomášek, dole Vlasta Marek