Extempore - foto 1
Azbestový guláš, 1975, Strahovská kolej
zleva: Jiří Hradec, mladý konferenciér, Jaroslav Neduha, Vlasta Marek, Jerry Tomášek, Aleš Drvota